Při pokusu o registraci je potřeba identifikovat vaše zařízeníYou need to identify your device when you're trying to enroll

Pokud se pokoušíte zaregistrovat zařízení s iOSem do Intune a objeví se obrazovka s žádostí o identifikaci vašeho zařízení, aspoň jedno z vašich zařízení je už zaregistrované a přiřazené k vašemu účtu pomocí jiné metody než pomocí aplikace Portál společnosti.If you are trying to enroll your iOS device in Intune, and you see a screen that asks you to identify your device, at least one of your devices has already been enrolled and assigned to your account using a method other than the Company Portal app. Aby aplikace Portál společnosti fungovala správně, musíte určit, jestli už je zařízení, které používáte, zaregistrované v Intune.For the Company Portal app to work correctly, you must identify if the device you're using has already been enrolled in Intune.

  1. Pokud se zařízení zobrazí v seznamu, klepněte na ně.If you see your device in the list, tap it. Pokud se nezobrazuje, klepněte na Nové zařízení.If you don't see it, tap new device.
  2. Klepněte na Pokračovat.Tap continue.
  3. Zadejte poslední čtyři znaky sériového čísla zařízení, aby mohla služba Intune ověřit, jestli už je zařízení zaregistrované.Enter the last four characters of your device's serial number to help Intune confirm that your device is enrolled. Návod k nalezení sériového čísla najdete v tématu Jak na zařízení najdu sériové číslo?.To find your serial number, see How do I find the serial number on my device?.

Potřebujete ještě další pomoc?Still need help? Obraťte se na podporu ve vaší společnosti.Contact your company support. Kontaktní údaje najdete na webu Portál společnosti.For contact information, check the Company Portal website.