Vaše aplikace Portál společnosti pro Windows je zastaraláYour Company Portal app for Windows is out of date

Musíte aplikaci Portál společnosti aktualizovat, abyste si zachovali přístup k prostředkům jako podnikový e-mail, kontakty a dokumenty.You need to update your Company Portal app in order to continue to access things like your corporate email, contacts, and documents. Pokud tento problém chcete vyřešit, otevřete Windows Store a nainstalujte novou verzi aplikace Portál společnosti.To fix this, open the Windows Store and install the new version of the Company Portal app.

Potřebujete ještě další pomoc?Still need help? Obraťte se na správce IT.Contact your IT admin. Kontaktní údaje najdete na webu Portál společnosti.For contact information, check the Company Portal website.

Pokud chcete odeslat svůj názor na produkt, navštivte Intune Feedback