Jak získat podporu pro Microsoft Intune

Nathan Bigman
Přispěvatelé

Podpora Microsoft Support poskytuje globální technickou a předprodejní podporu a podporu k fakturaci a správě předplatného pro Microsoft Intune. Podpora je k dispozici online a po telefonu pro placené i zkušební předplatné. Online technická podpora je k dispozici v angličtině a japonštině. Netechnické podpora je k dispozici v dalších jazycích.

V tomto tématu najdete pokyny k otevření žádosti o službu nebo volání telefonické podpory v mnoha jazycích.

Informace o samoobslužné nápovědě Intune najdete v tématu Obecné tipy pro odstraňování potíží v Microsoft Intune nebo libovolném tématu o odstraňování potíží pro specifické problémy uvedené v části Související témata tohoto tématu.

Poznámka

Zákazníci s plánem Premier můžou otevřít lístek podpory služby Intune na stránce podpory Premier.

Vytvoření online žádosti o službu

 1. Přihlaste se k Centru pro správu Office 365 pomocí svých přihlašovacích údajů Intune.

 2. V části Vytvořit žádost o službu vyberte kategorii problému, pro který chcete otevřít lístek:

  • V případě problémů s fakturací, licencemi nebo účtem vyberte položku Informace o fakturaci a produktech.

  • V případě všech ostatních problémů s Intune vyberte možnost Správa mobilních zařízení.

  Poznámka

  Možná budete muset zvolit Další pod seznamem, aby se zobrazily všechny kategorie.

 3. Na stránce Identifikovat problém vyberte položky Funkce a Příznak, se kterými potřebujete pomoct. Zobrazí se výzva k zadání informací do polí Shrnutí problémů a Podrobnosti o problému.

 4. Na stránce Zkontrolujte návrhy najdete odkazy na obsah, pomocí kterého možná zvládnete vyřešit problém sami. Pokud problém nevyřešíte sami, můžete zvolit Ano, pokračovat v dolní části stránky a odeslat žádost o službu.

 5. Na stránce Přidat podrobnosti zadejte požadované informace. Volbou Připojit soubor můžete připojit snímky obrazovky nebo jiné dokumenty.

 6. Na stránce Potvrdit a odeslat zadejte kontaktní údaje, zkontrolujte svoji žádost a zvolte Odeslat žádost. Po odeslání žádosti se zobrazí seznam vašich žádosti o služby.

Podpora po telefonu

V tématu Kontaktujte telefonickou odbornou pomoc pro Microsoft Intune najdete seznam telefonních čísel podpory podle zemí a oblastí, pracovní dobu podpory a podporované jazyky pro každou oblast.

Sledování žádostí o služby

Pokud chcete sledovat své žádosti, přejděte do Centra pro správu Office 365. V dolní části seznamu Vytvořit žádost o službu zvolte Zobrazit všechny lístky podpory. Ve výchozím nastavení se zobrazí všechny žádosti o služby, které jsou v otevřeném stavu. Pokud chcete změnit nastavení zobrazených žádostí, například aby se zobrazovaly zavřené žádosti, zvolte ikonu filtru v horním navigačním panelu a vyberte požadované zobrazení.

Poznámka

Pokud používáte Microsoft System Center Configuration Manager nebo Microsoft System Center Endpoint Protection: Technickou podporu pro Configuration Manager nebo Endpoint Protection získáte od svého partnera, případně přejděte do Centra řešení Microsoft System Center Configuration Manager a System Center Endpoint Protection, kde najdete řadu materiálů pro svépomocné řešení a taky možnost otevření žádosti o podporu online nebo po telefonu.

Technická podpora pro System Center Configuration Manager nebo System Center Endpoint Protection vyžaduje buď platbu nebo se odečte od stávajících licenčních smluv nebo smluv Premier Support.

Další možnosti podpory

Partneři

Můžete si vybrat partnera Microsoftu a delegovat mu funkce správy, včetně vytváření lístků žádostí o služby.

Multilicence

Pokud jste už zakoupili licence od Microsoftu v rámci multilicenčního programu, použijte následující podporu:

Odezva na případy podpory

Případům podpory, které obdržíme, přiřazujeme různé priority a nejnaléhavějšími případy se zabýváme jako prvními. Z důvodu stanovení priorit přiřazujeme každému případu úroveň závažnosti podle následující tabulky. Najdete v ní také dobu odezvy na jednotlivé úrovně závažnosti.

Rychlost první odezvy:

Úroveň závažnosti Popis provozu a podpory Microsoft Intune / Enterprise Mobility Suite

Premier
Microsoft Intune / Enterprise Mobility Suite

Professional
Závažnost A (kritická) Jedna nebo více služeb jsou nedostupné nebo nepoužitelné. Produkce, provoz nebo termíny nasazení jsou vážně ohrožené, případně hrozí vážný dopad na produkci nebo ziskovost. Je zasaženo víc uživatelů nebo služeb. 1 hodina 2 hodiny
Závažnost B (vysoká) Služba je použitelná, ale je narušená. Situace má střední dopad na chod firmy a jde ji vyřešit během provozní doby. Je částečně zasažený jeden uživatel, zákazník nebo služba. 2 hodiny 4 hodiny
Závažnost C (střední) Situace má minimální dopad na chod firmy. Tento problém je důležitý, ale pro zákazníka nemá významný dopad na aktuální službu nebo produktivitu. U jednoho uživatele dochází k částečnému narušení služby, ale existuje přijatelné alternativní řešení. 4 hodiny 8 hodin

Spolupráce na podpoře

Úspěch technické podpory závisí na spolupráci mezi oddělením podpory společnosti Microsoft a oddělením IT ve vaší společnosti. Problémy se můžou rychle vyřešit díky počátečnímu úsilí o řešení potíží ve vaší organizaci v kombinaci s efektivní komunikací mezi vašimi správci a společností Microsoft.

Čím můžou přispět vaši správci

Uživatelé s rolí správce Intune (včetně správců tenantů a správců služeb) mají oprávnění k přístupu ke konzole pro správu Intune a k přímé komunikaci se společností Microsoft o žádostech souvisejících s Intune. Mezi tyto správce můžou taky patřit partneři Microsoftu, které jste zadali jako delegované správce.

Správce:

 • Provádí správu služby a údržbu účtů.

 • Odesílá žádosti o služby společnosti Microsoft.

 • Zajišťuje nastavení a konfiguraci uživatelských účtu, aby mohli uživatelé získávat přístup ke službám.

 • Řeší problémy klientů s připojením a instalací softwaru.

 • Řeší problémy s dostupností služby v rámci vaší organizace.

 • Řeší problémy pomocí zdrojů společnosti Microsoft určených k samoobslužnému řešení.

Podpora společnosti Microsoft vám nabídne pomoc v případě, že problém navzdory vašemu úsilí o vyřešení stále přetrvává.

Čím může přispět podpora společnosti Microsoft

Součásti naší role:

 • Odstraňování potíží, správa a řešení problémů a eskalací zákazníka

 • Shromažďování a ověřování informací týkajících se konkrétních žádostí o službu

 • Poskytování správy koordinace a řešení problému

 • Udržování komunikace s vašimi správci, aby se zajistilo průběžné řešení problémů

 • Pomoc s dotazy ohledně licencí, fakturace a předplatného

 • Pomoc s dotazy ohledně nákupu a zkušebních verzí

 • Průběžné shromažďování zpětné vazby zákazníka prostřednictvím dotazníků o tom, jak zdokonalit poskytované služby

Související témata

Obecné tipy pro odstraňování potíží v Microsoft Intune

Troubleshoot Endpoint Protection in Microsoft Intune

Řešení problémů s přístupem k prostředkům společnosti ve službě Microsoft Intune

Řešení problémů s nasazením aplikací v Microsoft Intune

Řešení potíží s registrací do služby Intune

Řešení potíží se zásadami v Microsoft Intune

Řešení potíží s instalací klientů v Microsoft Intune

Řešení potíží s aktualizacemi softwaru ve službě Microsoft Intune

Chcete-li odeslat názor na produkt, navštivte prosím Intune Feedback