Výběr nejvhodnějších nástrojů, které organizacím pomáhají vytvářet lepší řešení

Začátečník
Správce
Vývojář
Vlastník firmy
Student
Manažer pro technologie
Azure
Azure DevOps

Seznamte se s nástroji a službami od Microsoftu, které vývojářům a provozním technikům pomáhají vytvářet moderní řešení pro cloudová a místní prostředí.

Cíle výuky

Po dokončení modulu budete schopni:

 • Vybrat nástroje a služby pro vývoj softwaru, které jsou optimální pro zadaný obchodní scénář.

Požadavky

 • Pokud máte znalosti z oblasti vývoje nebo provozu, budou pro vás užitečné, ale nejsou nezbytné.
 • Určitá obeznámenost s konceptem DevOps a jeho širším významem pro organizaci, její cíle, výsledky apod.
 • Pro lepší pochopení přínosnosti nástrojů popsaných v tomto modulu je potřeba mít dobré povědomí o těchto konceptech:
  • Životní cyklus vývoje softwaru
  • Správa zdrojového kódu a verzí
  • Různé formy testování
  • Kontinuální integrace a průběžné doručování (tedy CI/CD)
  • Průběžné nasazování
  • Infrastruktura jako kód