Prozkoumání síťových služeb Azure

Začátečník
Správce
Architekt řešení
Vývojář
Student
Azure
Virtual Network
VPN Gateway
ExpressRoute

V tomto modulu se podíváme na několik základních síťových prostředků, které jsou k dispozici v Azure. Seznámíte se se službou Azure Virtual Network, kterou můžete nakonfigurovat do přizpůsobeného síťového prostředí vyhovujícího potřebám vaší společnosti. Naučíte se také používat Azure VPN Gateway a Azure ExpressRoute k vytváření zabezpečených komunikačních tunelů mezi různými umístěními vaší společnosti.

Cíle výuky

Po dokončení tohoto modulu budete umět:

  • Popsat základní síťové prostředky, které jsou dostupné v Azure
  • Popsat výhody a využití služeb Virtual Network, VPN Gateway a ExpressRoute

Požadavky

  • Měli byste být obeznámeni se základními koncepty a terminologií výpočetní techniky.
  • Znalost cloud computingu je užitečná, ale nikoli nezbytná.