Vytváření a ukládání imagí kontejneru pomocí služby Azure Container Registry

Středně pokročilý
Správce
Architekt řešení
Azure
Container Instances
Container Registry

Azure Container Registry je spravovaná služba registrů Dockeru založená na opensourcovém nástroji Docker Registry 2.0. Container Registry je privátní, hostuje se v Azure a umožňuje sestavovat, ukládat a spravovat image pro všechny typy kontejnerových nasazení. Zjistěte, jak vytvářet a ukládat image kontejneru pomocí služby Azure Container Registry.

V tomto modulu se naučíte:

  • Nasadit registr kontejneru Azure
  • Sestavit image kontejneru pomocí úloh Azure Container Registry
  • Nasadit tento kontejner do instance kontejneru Azure
  • Replikovat image kontejneru do několika datacenter Azure

Požadavky

Žádné