Prověrka znalostí

Zkontrolujte své znalosti

1.

Které z následujících tvrzení vystihuje klíčový rozdíl mezi globální službou Azure a službou Azure Government?

2.

Kolik oblastí Azure Government je k dispozici?

3.

Služba Azure Government je dostupná jenom pro tři různé typy zákazníků. Pro které z následujících typů zákazníků NENÍ k dispozici?

4.

Která z následujících adres URL umožňuje přístup k portálu Azure Government?