Migrace úloh SAP do Azure

Pokročilý
Správce
Azure

Uvidíte rozdíl mezi jednotlivými kroky migrace s jedním krokem a dvěma kroky. Naučíte se také, jak se dá nástroj Software Update Manager (SUM) použít k vytváření stínových úložišť a cílových databází.

Cíle výuky

V tomto modulu si porozumíte rozdíl mezi migrací Classic a možností migrace databáze SAP (DMO), která se někdy označuje jako jedna kroková a dvoufázové migrace v uvedeném pořadí.

  • Klasická migrace: správce zřizování softwaru SAP (SWPM) se používá jako nástroj software logistika (SL) a je určený výhradně pro migrace databáze. Klasická migrace používá přístup ke kopírování systému heterogenní a někdy se označuje jako dvoufázové migrace.
  • Možnost migrace databáze SAP (DMO): DMO usnadňuje upgrade SAP a migraci databáze do databáze SAP HANA pomocí jednoho nástroje. Proces DMO se často označuje jako migrace v jednom kroku. Zobrazí se informace o tom, jak nástroj Software Update Manager (SUM) vytvoří stínové úložiště pro existující databázi, zatímco je vytvořena cílová databáze paralelně. Nakonec se stínové úložiště zkopíruje a připojení k databázi SAP se přepne do cílové databáze.

Požadavky

Než se pustíte do tohoto kurzu, doporučujeme mít složenou zkoušku Správce Azure (Azure Administrator, AZ-103) nebo Architekt řešení Azure (Azure Solutions Architect, AZ-300) a absolvovat školení SAP HANA nebo NetWeaver.