Pilíře vhodné architektury Azure

Začátečník
Architekt řešení
Azure

Chcete v Azure vytvořit něco skvělého, ale nevíte přesně, co to znamená. Svoji architekturu dokážete navrhnout, vytvořit a neustále vylepšovat tak, že v ní budete používat základní principy bez ohledu na zvolenou technologii.

V tomto modulu se naučíte:

  • Identifikovat hlavní pilíře návrhu řešení v cloudu
  • Použít hlavní principy k vytvoření pevných základů architektury

Požadavky

Žádné