Nejčastější dotazy týkající se životního cyklu – moderní zásady

Původně publikováno: 24. srpna 2016

Přejděte sem a vyhledejte životní cyklus vašeho produktu.

Jak jsou definovány moderní zásady životního cyklu?

Produkty a služby, které se řídí Moderními zásadami životního cyklu, jsou podporovány, pokud zákazníci zůstanou aktuální podle požadavků na servis a licencování zveřejněných pro produkt nebo službu a budou mít práva k používání produktu nebo služby. Společnost Microsoft zašle oznámení minimálně 12 měsíců před ukončením podpory produktů, které se řídí moderními zásadami životního cyklu, přičemž neposkytne následný produkt nebo službu, s výjimkou bezplatných produktů, služeb nebo verzí preview.

Co je součástí nepřetržitého servisu a podpory?

Každý produkt nebo služba bude podporována v souladu s pokyny pro servis v rámci této nabídky. Nepřetržitý servis a podpora mohou zahrnovat aktualizace zabezpečení a jiné aktualizace, nové buildy produktů, nové požadavky na funkce, přístup k online obsahu včetně znalostní báze a webcastů, telefonické podpory a online podpory. Podpora bude poskytována nepřetržitě, dokud zákazníci zůstanou aktuální podle pokynů pro servis produktu nebo služby. Odkaz na tyto pokyny najdete při vyhledávání nabídky na stránce Hledání životního cyklu produktu společnosti Microsoft ve sloupci Poznámky.

Co to znamená „zůstat aktuální“?

Aby zákazník zůstal aktuální, musí přijmout všechny aktualizace servisu a použít je v určitém časovém rámci podle požadavků na licencování a servis produktu nebo služby. Požadavky najdete při vyhledávání nabídky na stránce Hledání životního cyklu produktu společnosti Microsoft ve sloupci Poznámky.

Změní se zásady životního cyklu pro všechny již vydané produkty?

Obvykle nebudeme se zpětnou platností používat zásady moderního životního cyklu na místní verze produktů, které již byly vydány s jinými zásadami životního cyklu. Pokud použijeme se zpětnou platností moderní zásady životního cyklu, abychom přesněji reflektovali způsob, jakým produkt skutečně servisujeme, dříve zveřejněné datum ukončení podpory se nezmění.

Jsem obeznámen s tradičními zásadami životního cyklu společnosti Microsoft, jako jsou fáze hlavní podpory a rozšířené podpory. V jakém smyslu jsou moderní zásady životního cyklu podobné nebo odlišné?

Moderní zásady životního cyklu se v některých ohledech liší od tradičních zásad životního cyklu, ale jsou podobné ve svých základních principech.

Podobnosti:

  • Obě zásady vytvářejí rámec pro konzistenci a předvídatelnost softwaru a služeb společnosti Microsoft.
  • Stejně jako v případě zásad Service Pack a produktů, které se řídí pevnými zásadami životního cyklu, poskytují moderní zásady životního cyklu společnosti Microsoft zákazníkům časový rámec pro plánování a implementaci změn ve svém prostředí. Změny musí být implementovány nebo je možné snížení rozsahu nebo přerušení služby.
  • Pro obě zásady jsou aktualizace zabezpečení poskytovány pro podporované služby zdarma. Některé aktualizace zabezpečení jsou používány společností Microsoft; jiné mohou vyžadovat zásah zákazníka.

Rozdíly:

  • Pokud jsou zákazníci povinni přijmout opatření, aby se zabránilo významnému zhoršení běžného používání produktu nebo služby, bude pro produkty a služby, které se řídí moderními zásadami životního cyklu poskytnuto předběžné oznámení. Microsoft zašle oznámení o ukončení podpory nejméně s 12měsíčním předstihem. Komunikační prostředky se mohou lišit v závislosti na produktu nebo službě. Odkazy na informace o servisu a harmonogram najdete v seznamu s daty životního cyklu.
  • Produkty a služby v rámci moderních zásad životního cyklu mohou být uvolňovány rychleji ve srovnání s produkty a službami, které se řídí pevnými zásadami. Společnost Microsoft zašle oznámení minimálně s 30denním předstihem, pokud jsou zákazníci požádáni přijmout opatření, aby se zabránilo významnému zhoršení normálního používání služby.

Řídí se aktualizace zabezpečení harmonogramem oznámení moderních zásad životního cyklu?

Ne. Aktualizace zabezpečení jsou z 30denního oznámení vyloučeny. Společnost Microsoft zašle oznámení minimálně s 30denním předstihem, pokud jsou zákazníci požádáni přijmout opatření, aby se zabránilo významnému zhoršení normálního používání služby.