Alacris ověřování identity/klient

Alacris ověřování identity/klient používá zásady fixního životního cyklu.

Důležité

Podpora tohoto produktu skončila.

Data podpory

Výpis Datum zahájení Datum ukončení hlavní fáze
Alacris ověřování identity/klient 03/07/2006 12/31/2007

Poznámka

Nevztahuje se na verze, kterým již byla ukončena podpora. Podpora pro tento produkt se řídí podmínkami platnými při jeho nákupu.