Dynamics GP 2018 R2

Dynamics GP 2018 R2 se řídí zásadami pevného životního cyklu.

Data podpory

Výpis Datum zahájení Datum ukončení hlavní fáze Prodloužené datum ukončení
Dynamics GP 2018 R2 10/02/2018 01/10/2023 01/11/2028