Instalace a konfigurace distribučních bodů v Configuration Manager

Platí pro: Configuration Manager (Current Branch)

Nainstalujte Configuration Manager distribuční body pro hostování souborů obsahu, které nasadíte do zařízení a uživatelů. Vytvořte skupiny distribučních bodů, které zjednodušují správu distribučních bodů a způsob distribuce obsahu do distribučních bodů.

Nový distribuční bod nainstalujete pomocí průvodce instalací. Další informace naleznete v tématu Instalace distribučního bodu. Chcete-li spravovat vlastnosti existujícího distribučního bodu, upravte vlastnosti distribučního bodu. Další informace naleznete v tématu Konfigurace distribučního bodu.

Většinu nastavení distribučního bodu nakonfigurujte některou z metod. Několik nastavení je k dispozici jenom v případě, že instalujete nebo upravujete, ale ne obojí:

 • Nastavení, které jsou k dispozici pouze při instalaci distribučního bodu:

  • Povolit Configuration Manager instalaci služby IIS na počítač distribučního bodu

  • Konfigurace nastavení místa na disku pro distribuční bod

 • Nastavení, které jsou k dispozici pouze při úpravách vlastností distribučního bodu:

  • Správa vztahů skupin distribučních bodů

  • Zobrazení obsahu nasazeného do distribučního bodu

  • Konfigurace omezení rychlosti pro přenosy dat do distribučních bodů

  • Konfigurace plánů pro přenosy dat do distribučních bodů

Instalace distribučního bodu

Než budete moct zpřístupnit obsah klientům, zvolte jako distribuční bod server systému lokality. Přiřaďte každý distribuční bod alespoň k jedné skupině hranic. Přidejte roli distribučního bodu na nový server nebo ji přidejte na existující server.

Požadavky

Při instalaci nového distribučního bodu použijete průvodce instalací, který vás provede dostupnými nastaveními. Než začnete, zvažte následující požadavky:

 • K vytvoření a konfiguraci distribučního bodu musíte mít následující oprávnění zabezpečení:

  • Čtení pro objekt distribučního bodu

  • Kopírování do distribučního bodu pro objekt distribučního bodu

  • Úprava pro objekt Site

  • Správa certifikátů pro nasazení operačního systému pro objekt lokality

 • Nainstalujte Internetová informační služba (IIS) na Windows server, který je hostitelem distribučního bodu. Nebo můžete při instalaci role systému lokality Configuration Manager nainstalovat a nakonfigurovat službu IIS za vás.

Tip

Chcete-li zabránit instalaci Configuration Manager na konkrétní jednotku, vytvořte prázdný soubor s názvem NO_SMS_ON_DRIVE.SMS a zkopírujte ho do kořenové složky jednotky před instalací distribučního bodu.

Postup instalace distribučního bodu

Tento postup slouží k přidání nového distribučního bodu. Pokud chcete změnit konfiguraci existujícího distribučního bodu, přečtěte si část Konfigurace distribučního bodu .

Začněte obecným postupem instalace rolí systému lokality. Vyberte roli distribučního bodu na stránce Výběr systémové role v průvodci vytvořením serveru systému lokality. Tato akce přidá do průvodce následující stránky:

Důležité

Následující nastavení jsou k dispozici pouze při instalaci distribučního bodu:

 • Povolit Configuration Manager instalaci služby IIS na počítač distribučního bodu

 • Konfigurace nastavení místa na disku pro distribuční bod

Další informace o stránkách průvodce specifické pro roli distribučního bodu najdete v části Konfigurace distribučního bodu . Pokud například chcete nainstalovat distribuční bod jako distribuční bod pro vyžádání obsahu, zvolte možnost Povolit tomuto distribučnímu bodu vyžádat obsah z jiných distribučních bodů. Potom proveďte další konfigurace, které vyžadují distribuční body pro vyžádání obsahu.

Po dokončení průvodce vytvořením serveru systému lokality přidá lokalita roli distribučního bodu na server systému lokality.

Poznámka

K automatizaci instalace distribučního bodu můžete použít PowerShell. Další informace naleznete v tématu Add-CMDistributionPoint.

Při řešení potíží si projděte následující soubory protokolu na serveru lokality:

 • distmgr.log
 • SMSdpmon.log

Další informace naleznete v tématu Referenční informace k souboru protokolu.

Správa skupin distribučních bodů

Skupiny distribučních bodů poskytují logické seskupení distribučních bodů pro distribuci obsahu. Pomocí těchto skupin můžete spravovat a monitorovat obsah z centrálního umístění pro distribuční body, které zahrnují více lokalit. Mějte na paměti následující skutečnosti:

 • Přidejte jeden nebo více distribučních bodů z libovolné lokality v hierarchii do skupiny distribučních bodů.

 • Přidejte distribuční bod do více než jedné skupiny distribučních bodů.

 • Když distribuujete obsah do skupiny distribučních bodů, Configuration Manager distribuuje obsah do všech distribučních bodů, které jsou členy skupiny.

 • Pokud přidáte distribuční bod do skupiny po počáteční distribuci obsahu, Configuration Manager automaticky distribuuje obsah do nového člena distribučního bodu.

 • Přidružte kolekci ke skupině distribučních bodů. Při distribuci obsahu do kolekce Configuration Manager určuje, které skupiny jsou přidruženy k kolekci. Potom distribuuje obsah do všech distribučních bodů, které jsou členy těchto skupin.

  Poznámka

  Pokud po distribuci obsahu do kolekce přidružíte kolekci k nové skupině distribučních bodů, musíte obsah do kolekce znovu distribuovat, než se obsah distribuuje do nové skupiny distribučních bodů.

V dalších částech jsou uvedeny postupy pro následující akce správy skupin distribučních bodů:

Postup vytvoření a konfigurace nové skupiny distribučních bodů

 1. V konzole Configuration Manager přejděte do pracovního prostoru Správa a vyberte uzel Skupiny distribučních bodů.

 2. Na pásu karet vyberte Vytvořit skupinu.

 3. V okně Vytvořit novou skupinu distribučních bodů zadejte název a volitelně popis skupiny.

 4. Na kartě Členové vyberte Přidat.

 5. V okně Přidat distribuční body vyberte jeden nebo více distribučních bodů, které chcete přidat jako členy skupiny. Pak zvolte OK.

 6. V případě potřeby přepněte na kartu Kolekce v okně Vytvořit novou skupinu distribučních bodů a vyberte Přidat.

 7. V okně Vybrat kolekce vyberte kolekce, které chcete přidružit ke skupině distribučních bodů, a pak zvolte OK.

 8. V okně Vytvořit novou skupinu distribučních bodů zvolte OK a vytvořte skupinu.

Poznámka

K automatizaci tohoto procesu můžete použít PowerShell. Další informace naleznete v tématu New-CMDistributionPointGroup.

Vytvoření nové skupiny z existujícího distribučního bodu

 1. V konzole Configuration Manager přejděte do pracovního prostoru Správa a vyberte uzel Distribuční body. Vyberte jeden nebo více distribučních bodů, které chcete přidat do nové skupiny distribučních bodů.

 2. Na pásu karet vyberte Přidat vybrané položky a pak vyberte Přidat vybrané položky do nové skupiny distribučních bodů.

Tento proces automaticky naplní kartu Členové v okně Vytvořit novou skupinu distribučních bodů vybranými servery.

Postup úpravy existující skupiny distribučních bodů

 1. V konzole Configuration Manager přejděte do pracovního prostoru Správa a vyberte uzel Skupiny distribučních bodů.

 2. Vyberte existující skupinu distribučních bodů, která se má upravit. Na pásu karet vyberte Vlastnosti.

 3. Pokud chcete k této skupině přidružit nové kolekce, přepněte na kartu Kolekce a zvolte Přidat. Vyberte kolekce a pak zvolte OK.

 4. Pokud chcete do této skupiny přidat nové distribuční body, přepněte na kartu Členové a zvolte Přidat. Vyberte distribuční body a pak zvolte OK.

 5. Kliknutím na tlačítko OK uložte změny do skupiny distribučních bodů.

Poznámka

K automatizaci tohoto procesu můžete použít PowerShell. Další informace naleznete v tématu Set-CMDistributionPointGroup.

Postup přidání vybraných distribučních bodů do existujících skupin distribučních bodů

 1. V konzole Configuration Manager přejděte do pracovního prostoru Správa a vyberte uzel Distribuční body. Vyberte jeden nebo více distribučních bodů, které chcete přidat do existující skupiny.

 2. Na pásu karet vyberte Přidat vybrané položky a pak vyberte Přidat vybrané položky do existujících skupin distribučních bodů.

 3. V dostupných skupinách distribučních bodů vyberte skupiny, do kterých se vybrané distribuční body přidají jako členové. Pak zvolte OK.

Poznámka

K automatizaci tohoto procesu můžete použít PowerShell. Další informace naleznete v tématu Add-CMDistributionPointToGroup.

Opětovné přiřazení distribučního bodu

Mnoho zákazníků má velké Configuration Manager infrastruktury a kvůli zjednodušení jejich prostředí snižuje počet primárních nebo sekundárních lokalit. Aby mohli poskytovat obsah spravovaným klientům, musí si distribuční body ponechat na pobočkových místech. Tyto distribuční body často obsahují více terabajtů nebo více obsahu. Tento obsah je nákladné, protože čas a šířka pásma sítě se distribuují na tyto vzdálené servery.

Tato funkce umožňuje znovu přiřadit distribuční bod k jiné primární lokalitě bez opětovné distribuce obsahu. Aktuální lokalita distribučního bodu může být primární nebo sekundární lokalita. Tato akce aktualizuje přiřazení systému lokality při zachování veškerého obsahu na serveru. Pokud potřebujete znovu přiřadit více distribučních bodů, proveďte nejprve tuto akci u jednoho distribučního bodu. Pak pokračujte postupně s dalšími servery.

Důležité

Cílový server může hostovat pouze roli distribučního bodu. Pokud server systému lokality hostuje jinou roli serveru Configuration Manager, například bod migrace stavu, nemůžete distribuční bod znovu přiřadit. Bránu pro správu cloudu nemůžete znovu přiřadit.

Před opětovnou přiřazením distribučního bodu přidejte účet počítače cílového serveru lokality do místní skupiny Administrator na serveru cílového distribučního bodu.

Při přiřazení distribučního bodu postupujte následovně:

 1. V konzole Configuration Manager se připojte k lokalitě centrální správy.

 2. Přejděte do pracovního prostoru Správa a vyberte uzel Distribuční body .

 3. Klikněte pravým tlačítkem na cílový distribuční bod a vyberte Znovu přiřadit distribuční bod.

 4. Vyberte cílový server lokality a kód lokality, ke kterému chcete tento distribuční bod znovu přiřadit.

Podobně sledujte opětovné přiřazení, jako když přidáte novou roli. Nejjednodušší metodou je aktualizovat zobrazení konzoly po několika minutách. Přidejte do zobrazení sloupec s kódem webu. Tato hodnota se změní, když Configuration Manager znovu přiřadí server. Pokud se pokusíte provést jinou akci na cílovém serveru před aktualizací zobrazení konzoly, dojde k chybě "objekt nebyl nalezen". Před spuštěním dalších akcí na serveru se ujistěte, že je proces dokončený, a aktualizujte zobrazení konzoly.

Po opětovném přiřazení distribučního bodu aktualizujte certifikát serveru. Nový server lokality musí tento certifikát znovu zašifrovat pomocí svého veřejného klíče a uložit ho do databáze lokality. Další informace najdete v tématu Vytvoření certifikátu podepsaného svým držitelem nebo import klientského certifikátu infrastruktury veřejných klíčů (PKI) pro nastavení distribučního bodu na kartě Obecné vlastností distribučního bodu.

 • U certifikátů PKI nemusíte vytvářet nový certifikát. Importujte stejný soubor . PFX a zadejte heslo.

 • U certifikátů podepsaných svým držitelem upravte datum nebo čas vypršení platnosti a aktualizujte je.

 • Pokud certifikát neaktualizujete, bude distribuční bod dál obsluhovat obsah, ale následující funkce selžou:

  • Zprávy ověření obsahu (soubor distmgr.log ukazuje, že certifikát nejde dešifrovat)

  • Podpora PXE pro klienty

Tipy

 • Tuto akci proveďte z lokality centrální správy. Tento postup pomáhá s replikací do primárních lokalit.

 • Nedistribuujte obsah na cílový server a pak se ho pokuste znovu přiřadit. Distribuce probíhajících úloh obsahu může během procesu opětovného přiřazení selhat, ale opakuje se podle normálního stavu.

 • Pokud je server také Configuration Manager klientem, nezapomeňte také znovu přiřadit klienta k nové primární lokalitě. Tento krok je obzvláště důležitý pro distribuční body pro vyžádání obsahu, které ke stažení obsahu používají klientské komponenty.

 • Tento proces odebere distribuční bod z výchozí skupiny hranic staré lokality. V případě potřeby ji musíte ručně přidat do výchozí skupiny hranic nové lokality. Všechna ostatní přiřazení skupin hranic zůstávají stejná.

Poznámka

K automatizaci tohoto procesu můžete použít PowerShell. Další informace najdete v parametru ReassignSiteCode rutiny Set-CMDistributionPoint .

Režim údržby

Distribuční bod můžete nastavit v režimu údržby. Povolte režim údržby při instalaci aktualizací softwaru nebo provádění změn hardwaru na serveru.

Zatímco je distribuční bod v režimu údržby, má následující chování:

 • Web do něj nedistribuuje žádný obsah.

 • Body správy nevrací umístění tohoto distribučního bodu klientům.

 • Při aktualizaci lokality se distribuční bod v režimu údržby stále aktualizuje.

 • Vlastnosti distribučního bodu jsou jen pro čtení. Nemůžete například změnit certifikát ani přidat skupiny hranic.

 • Všechny naplánované úlohy, jako je ověření obsahu, stále běží podle stejného plánu.

Při povolování režimu údržby ve více distribučních bodech buďte opatrní. Tato akce může mít vliv na výkon ostatních distribučních bodů. V závislosti na konfiguraci skupiny hranic můžou mít klienti delší dobu stahování nebo nemůžou stahovat obsah.

Režim údržby by neměl být dlouhodobým stavem pro žádný distribuční bod. U všech akcí s dlouhou dobou trvání zvažte nejprve odebrání role distribučního bodu.

Poznámka

I když je distribuční bod v režimu údržby, neprovádějí následující akce:

 • Odebrání role
 • Opětovné přiřazení distribučního bodu

Povolení režimu údržby

Pokud chcete distribuční bod umístit do režimu údržby, vyžaduje váš uživatelský účet oprávnění Změnit pro třídu Webu . Například předdefinované role Správce infrastruktury a Úplný správce mají toto oprávnění.

 1. V konzole Configuration Manager přejděte do pracovního prostoru Správa.

 2. Vyberte uzel Distribuční body .

 3. Vyberte cílový distribuční bod a na pásu karet zvolte Povolit režim údržby .

Pokud chcete zobrazit aktuální stav distribučních bodů, přidejte sloupec Režim údržby do uzlu Distribuční body v konzole.

Další informace o automatizaci tohoto procesu pomocí Configuration Manager SDK naleznete v tématu SetDPMaintenanceMode metoda ve třídě SMS_DistributionPointInfo.

Konfigurace distribučního bodu

Jednotlivé distribuční body podporují různé druhy konfigurací. Všechny typy distribučních bodů ale nepodporují všechny konfigurace. Brány pro správu cloudu například nepodporují nasazení s povoleným pxe nebo vícesměrového vysílání. Další informace o konkrétních omezeních najdete v následujících článcích:

Následující části popisují konfigurace distribučních bodů při instalaci nové nebo úpravě existující:

Postup změny distribučního bodu

 1. V konzole Configuration Manager přejděte do pracovního prostoru Správa a vyberte uzel Distribuční body.

 2. Vyberte distribuční bod, který chcete konfigurovat. Na pásu karet zvolte Vlastnosti.

 3. Při úpravách vlastností distribučního bodu použijte informace v následujících částech.

 4. Po provedení požadovaných změn uložte nastavení kliknutím na tlačítko OK a zavřete vlastnosti distribučního bodu.

Poznámka

K automatizaci tohoto procesu můžete použít PowerShell. Další informace naleznete v tématu Set-CMDistributionPoint.

Obecné

Následující nastavení jsou na stránce Distribuční bod v Průvodci vytvořením serveru systému lokality a na kartě Obecné v okně vlastností distribučního bodu:

 • Popis: Volitelný popis pro tuto roli distribučního bodu.

 • Nainstalujte a nakonfigurujte službu IIS, pokud to vyžaduje Configuration Manager: Pokud služba IIS ještě není na serveru nainstalovaná, Configuration Manager ji nainstaluje a nakonfiguruje. Configuration Manager vyžaduje službu IIS ve všech distribučních bodech. Pokud toto nastavení nevyberete a služba IIS není na serveru nainstalovaná, nainstalujte nejprve službu IIS, než Configuration Manager může distribuční bod úspěšně nainstalovat.

  Poznámka

  Tato možnost je pouze na stránce distribučního bodu v průvodci vytvořením serveru systému lokality. Je k dispozici pouze v případě, že instalujete nový distribuční bod.

 • Povolení a konfigurace služby BranchCache pro tento distribuční bod: Toto nastavení zvolte, pokud chcete Configuration Manager nakonfigurovat Windows BranchCache na serveru distribučního bodu. Další informace naleznete v tématu BranchCache.

 • Upravte rychlost stahování tak, aby používala nevyužitou šířku pásma sítě (Windows LEDBAT).: Povolte distribučním bodům řízení zahlcení sítě. Další informace najdete v tématu Windows LEDBAT. Minimální požadavky na podporu LEDBAT:

  • Windows Server verze 1709 nebo novější
  • Windows Server 2016 s následujícími aktualizacemi:
   • Kumulativní aktualizace KB4132216 vydaná 21. června 2018 nebo novější kumulativní aktualizace.
   • Aktualizace zásobníku údržby KB4284833, vydaná 18. května 2018 nebo novější servisní aktualizace zásobníku.
  • Windows Server 2019
 • Povolte tento distribuční bod pro předzpracovaného obsahu: Toto nastavení umožňuje přidat obsah na server před distribucí softwaru. Vzhledem k tomu, že soubory obsahu jsou již v knihovně obsahu, nepřenesou se po síti při distribuci softwaru. Další informace najdete v tématu Předzpracovaného obsahu.

 • Povolte použití tohoto distribučního bodu jako serveru Microsoft Connected Cache: Tuto možnost použijte k instalaci serveru Microsoft Connected Cache do distribučního bodu. Ukládáním tohoto obsahu do mezipaměti v místním prostředí můžou vaši klienti využívat funkci Optimalizace doručení, ale můžete pomoct chránit propojení WAN. Další informace, včetně popisu dalších nastavení, naleznete v tématu Microsoft Connected Cache v Configuration Manager.

Komunikace

Následující nastavení jsou na stránce Komunikace v Průvodci vytvořením serveru systému lokality a v okně vlastností distribučního bodu:

 • Konfigurace způsobu komunikace klientských zařízení s distribučním bodem: Používání protokolu HTTP nebo HTTPS má výhody a nevýhody. Další informace najdete v doprovodné materiály k zabezpečení pro správu obsahu.

 • Povolit klientům anonymní připojení: Toto nastavení určuje, jestli distribuční bod umožňuje anonymní připojení z Configuration Manager klientů do knihovny obsahu.

 • Vytvořte certifikát podepsaný svým držitelem nebo importujte klientský certifikát PKI: Configuration Manager používá tento certifikát pro následující účely:

  • Ověří distribuční bod do bodu správy předtím, než distribuční bod odešle stavové zprávy.

  • Když povolíte podporu PXE pro klienty na stránce Nastavení PXE, distribuční bod ji odešle do počítačů, které s technologií PXE spustí. Tyto počítače ho pak použijí k připojení k bodu správy během procesu nasazení operačního systému.

   Když nakonfigurujete všechny body správy v lokalitě pro protokol HTTP, vyberte možnost Vytvořit certifikát podepsaný svým držitelem. Při konfiguraci bodů správy pro protokol HTTPS použijte možnost importu certifikátu z infrastruktury veřejných klíčů. Jinými slovy nepoužívejte certifikáty podepsané svým držitelem v distribučních bodech, pokud body správy používají certifikáty. V opačném případě může dojít k problémům. Distribuční body například neodesílají stavové zprávy.

   Pokud chcete certifikát importovat, přejděte k platnému souboru PKCS #12 (Public Key Cryptography Standard). Tento soubor PFX nebo CER má certifikát PKI s následujícími požadavky na Configuration Manager:

  • Zamýšlené použití zahrnuje ověřování klientů.

  • Povolení exportu privátního klíče

   Tip

   Neexistují žádné konkrétní požadavky na předmět certifikátu nebo alternativní název subjektu (SAN). V případě potřeby použijte stejný certifikát pro více distribučních bodů.

   Další informace o požadavek na certifikát najdete v tématu Požadavky na certifikát PKI.

   Příklad nasazení tohoto certifikátu najdete v tématu Nasazení klientského certifikátu pro distribuční body.

Nastavení jednotky

Poznámka

Tyto možnosti jsou dostupné jenom v případě, že instalujete nový distribuční bod.

Zadejte nastavení jednotky pro distribuční bod. Nakonfigurujte pro knihovnu obsahu až dvě diskové jednotky a dvě diskové jednotky pro sdílenou složku balíčku. Configuration Manager mohou při dosažení nakonfigurované rezervy místa na disku používat jiné jednotky. Stránka Nastavení jednotky konfiguruje prioritu pro diskové jednotky a množství volného místa na disku, které zůstává na jednotlivých diskových jednotkách.

 • Rezerva místa na disku (MB): Tato hodnota určuje množství volného místa na jednotce, než Configuration Manager zvolí jinou jednotku a pokračuje v procesu kopírování na tuto jednotku. Soubory obsahu mohou zahrnovat více jednotek.

 • Umístění obsahu: Zadejte umístění pro knihovnu obsahu a sdílenou složku balíčku v tomto distribučním bodě. Ve výchozím nastavení jsou všechna umístění obsahu nastavená na Automaticky. Configuration Manager kopíruje obsah do primárního umístění obsahu, dokud velikost volného místa nedosáhne hodnoty určené pro rezervu místa na disku (MB). Když vyberete možnost Automaticky, Configuration Manager nastaví primární umístění obsahu na diskovou jednotku s největším místem na disku při instalaci. Nastaví sekundární umístění na diskovou jednotku s druhým nejvíce volným místem na disku. Když primární a sekundární umístění dosáhnou rezervy místa na disku, Configuration Manager vybere jinou dostupnou jednotku s největším volným místem na disku, aby bylo pokračovat v procesu kopírování.

Tip

Chcete-li zabránit instalaci Configuration Manager na konkrétní jednotku, vytvořte prázdný soubor s názvem NO_SMS_ON_DRIVE.SMS a zkopírujte ho do kořenové složky jednotky před instalací distribučního bodu.

Další informace najdete v tématu Knihovna obsahu.

Nastavení brány firewall

Distribuční bod musí mít v bráně firewall Windows nakonfigurovaná následující příchozí pravidla:

 • Windows Management Instrumentation (DCOM-In)
 • Windows Management Instrumentation (WMI-In)

Bez těchto pravidel se klientům při pokusu o stažení obsahu zobrazí chybová 0x801901F4 v DataTransferService.log.

Distribuční bod pro vyžádání obsahu

Když povolíte tomuto distribučnímu bodu vyžádat obsah z jiných distribučních bodů, stane se distribučním bodem pro vyžádání obsahu. Změníte chování způsobu, jakým distribuční bod získá obsah, který do něj distribuujete. Další informace najdete v tématu Použití distribučního bodu pro vyžádání obsahu.

Pro každý distribuční bod pro vyžádání obsahu, který nakonfigurujete, zadejte jeden nebo více zdrojových distribučních bodů, ze kterých získá obsah:

 • Zvolte Přidat a pak vyberte jeden nebo více dostupných distribučních bodů, které mají být zdroji.

 • Pomocí tlačítek se šipkami upravte prioritu. Když se distribuční bod pro vyžádání obsahu pokusí přenést obsah, prioritou je pořadí, ve kterém kontaktuje zdrojové distribuční body. Nejprve kontaktuje distribuční body s nejnižší hodnotou.

PXE

Určete, jestli se má v distribučním bodě povolit technologie PXE. Pomocí technologie PXE spusťte nasazení operačního systému na klientech. Další informace o použití technologie PXE v Configuration Manager naleznete v tématu Nasazení Windows přes síť pomocí technologie PXE.

Když povolíte technologii PXE, Configuration Manager v případě potřeby nainstaluje na server službu Windows Deployment Services (WDS). WDS je služba, která podporuje spouštění PXE pro instalaci operačních systémů. Po dokončení průvodce vytvořením distribučního bodu Configuration Manager nainstaluje poskytovatele ve službě WDS, který používá spouštěcí funkce PXE.

Technologii PXE můžete povolit v distribučním bodě bez wds.

Vyberte možnost povolení podpory TECHNOLOGIE PXE pro klienty a potom nakonfigurujte následující nastavení:

Poznámka

Výběrem možnosti Ano v dialogovém okně Zkontrolovat požadované porty pro technologii PXE potvrďte, že chcete technologii PXE povolit. Configuration Manager automaticky nakonfiguruje výchozí porty pro Windows bránu firewall. Pokud používáte jinou bránu firewall, nakonfigurujte porty ručně.

Pokud nainstalujete WDS a DHCP na stejný server, nakonfigurujte službu WDS tak, aby naslouchala na jiném portu. Ve výchozím nastavení naslouchá protokol DHCP na stejném portu. Další informace naleznete v tématu Důležité informace, pokud máte WDS a DHCP na stejném serveru.

 • Povolit tomuto distribučnímu bodu reagovat na příchozí požadavky PXE: Určete, jestli chcete službě WDS povolit reagovat na požadavky služby PXE. Pomocí tohoto nastavení povolíte a zakážete službu bez odebrání funkce PXE z distribučního bodu.

 • Povolit podporu neznámých počítačů: Určete, jestli se má povolit podpora počítačů, které Configuration Manager nespravuje. Další informace naleznete v tématu Příprava na nasazení neznámých počítačů.

 • Povolení respondéru PXE bez služby nasazení Windows: Tato možnost umožňuje respondéru PXE v distribučním bodě, který nevyžaduje SLUŽBU WDS. Tento respondér PXE podporuje sítě IPv6. Pokud tuto možnost povolíte u distribučního bodu, který už má povolenou technologii PXE, Configuration Manager službu WDS pozastaví. Pokud tuto možnost zakážete, ale přesto povolíte podporu PXE pro klienty, distribuční bod znovu povolí službu WDS.

  Poznámka

  Pokud povolíte respondér PXE v distribučním bodě bez služby Windows Deployment Service, může být na stejném serveru jako služba DHCP.

 • Vyžadovat heslo, když počítače používají technologii PXE: Pokud chcete zajistit větší zabezpečení pro nasazení PXE, zadejte silné heslo.

 • Spřažení uživatelských zařízení: Určete, jak má distribuční bod přidružit uživatele k cílovému počítači pro nasazení PXE. Zvolte jednu z následujících možností:

  • Povolit spřažení uživatelských zařízení s automatickým schvalováním: Toto nastavení zvolte, pokud chcete automaticky přidružit uživatele k cílovému počítači bez čekání na schválení.

  • Povolit spřažení uživatelských zařízení čekající na schválení správcem: Toto nastavení zvolte, pokud chcete počkat na schválení od správce, než budou uživatelé přidruženi k cílovému počítači.

  • Nepovolit spřažení uživatelských zařízení: Toto nastavení vyberte, pokud chcete určit, že uživatelé nejsou přidruženi k cílovému počítači. Toto nastavení je výchozí.

   Další informace o spřažení uživatelských zařízení najdete v tématu Propojení uživatelů a zařízení se spřažením uživatelských zařízení.

 • Síťová rozhraní: Určete, že distribuční bod odpovídá na požadavky PXE ze všech síťových rozhraní nebo z konkrétních síťových rozhraní. Pokud distribuční bod reaguje na konkrétní síťová rozhraní, zadejte adresu MAC pro každé síťové rozhraní.

  Poznámka

  Při změně síťového rozhraní restartujte službu WDS a ujistěte se, že správně ukládá konfiguraci. Při použití služby respondéru PXE restartujte službu respondéru PXE nástroje ConfigMgr (SccmPxe).

 • Zadejte zpoždění odezvy serveru PXE (sekundy): Při použití více serverů PXE určete, jak dlouho má tento distribuční bod s povoleným PXE čekat, než odpoví na požadavky počítače. Ve výchozím nastavení distribuční bod s povoleným Configuration Manager PXE reaguje okamžitě.

Vícesměrového vysílání

Určete, jestli se má povolit vícesměrové vysílání v distribučním bodě. Nasazení vícesměrového vysílání šetří šířku pásma sítě tím, že současně odesílají data více klientům Configuration Manager. Bez vícesměrového vysílání server odešle kopii dat každému klientovi prostřednictvím samostatného připojení. Další informace o použití vícesměrového vysílání pro nasazení operačního systému naleznete v tématu Nasazení Windows přes síť pomocí vícesměrového vysílání.

Když povolíte vícesměrové vysílání, Configuration Manager v případě potřeby nainstaluje na server službu Windows Deployment Services (WDS).

Vyberte možnost Povolit vícesměrové vysílání pro souběžné odesílání dat více klientům a potom nakonfigurujte následující nastavení:

 • Účet připojení vícesměrového vysílání: Zadejte účet, který se má použít při konfiguraci připojení Configuration Manager databáze pro vícesměrové vysílání. Další informace najdete v účtu připojení vícesměrového vysílání.

 • Nastavení adresy vícesměrového vysílání: Zadejte IP adresy pro odesílání dat do cílových počítačů. Ve výchozím nastavení získá IP adresu ze serveru DHCP, který má povolenou distribuci adres vícesměrového vysílání. V závislosti na síťovém prostředí můžete zadat rozsah IP adres od 239.0.0.0 do 239.255.255.255.

  Důležité

  Ip adresy, které nakonfigurujete, musí být přístupné cílovým počítačům, které požadují image operačního systému. Ověřte, že směrovače a brány firewall umožňují vícesměrové přenosy mezi cílovým počítačem a distribučním bodem.

 • Rozsah portů UDP pro vícesměrové vysílání: Zadejte rozsah portů UDP, které se použijí k odesílání dat do cílových počítačů.

  Důležité

  Porty UDP musí být přístupné cílovým počítačům, které požadují image operačního systému. Ověřte, že směrovače a brány firewall umožňují vícesměrové přenosy mezi cílovým počítačem a serverem lokality.

 • Maximální počet klientů: Zadejte maximální počet cílových počítačů, které mohou stáhnout bitovou kopii operačního systému z tohoto distribučního bodu.

 • Povolit naplánované vícesměrové vysílání: Určete, jak Configuration Manager řídí, kdy se mají nasazovat operační systémy do cílových počítačů. Nakonfigurujte následující možnosti:

  • Zpoždění spuštění relace (minuty): Zadejte počet minut, po které Configuration Manager čekat, než odpoví na první žádost o nasazení.

  • Minimální velikost relace (klienti): Určete, kolik požadavků musí být přijato, než Configuration Manager začne nasazovat operační systém.

Důležité

Chcete-li povolit a nakonfigurovat vícesměrové vysílání na kartě Vícesměrové vysílání vlastností distribučního bodu, musí distribuční bod používat službu Windows Deployment Service.

 • Pokud povolíte podporu TECHNOLOGIE PXE pro klienty a povolíte vícesměrovému vysílání souběžné odesílání dat více klientům, nemůžete povolit respondér PXE bez služby nasazení Windows.

 • Pokud povolíte podporu PXE pro klienty a povolíte respondér PXE bez Windows Deployment Service, nemůžete povolit vícesměrové vysílání pro souběžné odesílání dat více klientům.

Relace skupin

Poznámka

Tyto možnosti jsou dostupné jenom v případě, že upravujete vlastnosti dříve nainstalovaného distribučního bodu.

Spravujte skupiny distribučních bodů, ve kterých je tento distribuční bod členem.

Pokud chcete tento distribuční bod přidat jako člena do existující skupiny distribučních bodů, zvolte Přidat. V okně Přidat do skupin distribučních bodů vyberte existující skupinu a pak zvolte OK.

Pokud chcete tento distribuční bod odebrat ze skupiny distribučních bodů, vyberte skupinu v seznamu a pak zvolte Odebrat. Odebráním distribučního bodu ze skupiny distribučních bodů se neodebere žádný obsah z distribučního bodu.

Obsah

Poznámka

Tyto možnosti jsou dostupné jenom v případě, že upravujete vlastnosti dříve nainstalovaného distribučního bodu.

Spravujte obsah, který jste distribuovali do distribučního bodu. Vyberte ze seznamu balíčků nasazení a pak vyberte jednu z následujících akcí:

 • Ověření: Spuštěním procesu ověřte integritu souborů obsahu pro software. Pokud chcete zobrazit výsledky procesu ověření obsahu, rozbalte v pracovním prostoru Monitorování stav distribuce a pak zvolte uzel Stav obsahu . Další informace najdete v tématu Ověření obsahu.

 • Redistribuce: Zkopíruje všechny soubory obsahu vybraného softwaru do distribučního bodu a přepíše existující soubory. Tato akce se obvykle používá k opravě souborů obsahu. Další informace najdete v tématu Redistribuce obsahu.

 • Odebrat: Odebere soubory obsahu softwaru z distribučního bodu. Další informace najdete v tématu Odebrání obsahu.

Ověření obsahu

Nastavte plán pro ověření integrity souborů obsahu v distribučním bodě. Když povolíte ověření obsahu podle plánu, Configuration Manager spustí proces v naplánovaném čase. Ověřuje veškerý obsah distribučního bodu na základě místní třídy SCCMDP SMS_PackagesInContLib. Můžete také nakonfigurovat prioritu ověřování obsahu. Ve výchozím nastavení je priorita nastavená na nejnižší hodnotu. Zvýšení priority může zvýšit využití procesoru a disku na serveru během procesu ověřování, ale mělo by se dokončit rychleji.

Pokud chcete zobrazit výsledky procesu ověření obsahu, rozbalte v pracovním prostoru Monitorování stav distribuce a pak zvolte uzel Stav obsahu . Zobrazuje obsah jednotlivých typů softwaru, například aplikace, balíček aktualizace softwaru a spouštěcí image.

Upozornění

I když určíte plán ověření obsahu pomocí místního času počítače, konzola Configuration Manager zobrazí plán v UTC.

Další informace najdete v tématu Ověření obsahu.

Skupiny hranic

Umožňuje spravovat skupiny hranic, ke kterým přiřadíte tento distribuční bod. Přidejte distribuční bod alespoň do jedné skupiny hranic. Během nasazování obsahu musí být klienti ve skupině hranic přidružené k distribučnímu bodu, aby mohli tento distribuční bod použít jako zdrojové umístění obsahu.

Nakonfigurujte relace skupin hranic, které definují, kdy a do kterých skupin hranic se klient může vrátit a najít obsah. Další informace naleznete v tématu Skupiny hranic.

Zvolte Přidat a ze seznamu vyberte existující skupinu hranic.

Pokud chcete vytvořit novou skupinu hranic pro tento distribuční bod, zvolte Vytvořit. Další informace o tom, jak vytvořit a nakonfigurovat skupinu hranic, najdete v tématu Postupy pro skupiny hranic.

Když upravujete vlastnosti dříve nainstalovaného distribučního bodu, spravujte možnost Povolit pro distribuci na vyžádání. Tato možnost umožňuje Configuration Manager automaticky distribuovat obsah na tento server, když o to klient požádá. Další informace najdete v tématu Distribuce obsahu na vyžádání.

Plán

Poznámka

Tyto možnosti jsou dostupné jenom v případě, že upravujete vlastnosti dříve nainstalovaného distribučního bodu.

Tato karta je k dispozici pouze v případě, že upravíte vlastnosti distribučního bodu vzdáleného od serveru lokality.

Nakonfigurujte plán, který omezuje, kdy Configuration Manager může přenášet data do distribučního bodu. Omezte data podle priority nebo zavřete připojení pro vybraná časová období.

Pokud chcete omezit data, vyberte časové období v mřížce a pak zvolte jedno z následujících nastavení dostupnosti:

 • Otevřít pro všechny priority: Configuration Manager odesílá data do distribučního bodu bez omezení. Toto nastavení je výchozí pro všechna časová období.

 • Povolit střední a vysokou prioritu: Configuration Manager odesílá do distribučního bodu pouze data se střední prioritou a vysokou prioritou.

 • Povolit pouze vysokou prioritu: Configuration Manager odesílá do distribučního bodu pouze data s vysokou prioritou.

 • Uzavřeno: Configuration Manager neodesílá do distribučního bodu žádná data.

Nakonfigurujte prioritu distribuce softwaru na kartě Distribuce Nastavení vlastností softwaru.

Důležité

Plán vychází z časového pásma odesílající lokality, nikoli distribučního bodu.

Limity přenosové rychlosti

Poznámka

Tyto možnosti jsou dostupné jenom v případě, že upravujete vlastnosti dříve nainstalovaného distribučního bodu.

Tato karta je k dispozici pouze v případě, že upravíte vlastnosti distribučního bodu vzdáleného od serveru lokality.

Nakonfigurujte omezení rychlosti pro řízení šířky pásma sítě, kterou Configuration Manager používá k přenosu obsahu do distribučního bodu. Vyberte si z následujících možností:

 • Neomezené odesílání do tohoto cíle: Configuration Manager odesílá obsah do distribučního bodu bez omezení četnosti. Toto nastavení je výchozí.

 • Impulsní režim: Tato možnost určuje velikost datových bloků, které server lokality odesílá do distribučního bodu. Můžete také určit časovou prodlevu mezi odesláním jednotlivých bloků dat. Tuto možnost použijte, když do distribučního bodu musíte odesílat data přes síťové připojení s velmi malou šířkou pásma. Máte například omezení pro odesílání 1 kB dat každých pět sekund bez ohledu na rychlost propojení nebo jeho využití v daném okamžiku.

 • Omezeno na zadané maximální přenosové rychlosti po hodinách: Zadejte toto nastavení, aby lokalita odesílala data do distribučního bodu pouze s využitím procenta času, který nakonfigurujete. Pokud použijete tuto možnost, Configuration Manager neidentifikuje dostupnou šířku pásma sítě. Místo toho rozděluje čas, kdy může odesílat data. Server odesílá data na krátkou dobu, po které následuje časové období, kdy se data neodesílají. Pokud například nastavíte limit dostupné šířky pásma na 50 %, Configuration Manager přenáší data za časové období následované stejným časovým obdobím, po které se neodesílají žádná data. Skutečná velikost dat nebo velikost datového bloku se nespravuje. Spravuje jenom dobu, během které odesílá data.