Licencování a pobočky pro Správce konfigurace

Platí pro: Správce konfigurace (aktuální větev), & System Center Configuration Manager (větev dlouhodobé údržby)

V tomto článku se dozvíte o licenčních požadavcích na možnosti instalace, které jsou k dispozici Správce konfigurace. K těmto možnostem instalace patří následující větve:

 • Aktuální větev
 • Větev dlouhodobé údržby (LTSB)
 • Zkušební instalace aktuální větve
 • Pobočka Technical Preview

Přehled licencování

Zákazníci s aktivním softwarem Software Assurance (SA) na licencích Správce konfigurace nebo s ekvivalentními předplatným k 1. říjnu 2016 mají práva k používání verze verze 1606 z října 2016 Správce konfigurace. Zákazníci, kteří Správce konfigurace 1. října 2016 nebo po něm, najdou při instalaci dvě licencované možnosti: aktuální pobočku a pobočku dlouhodobé údržby (LTSB).

Úplné podmínky a podmínky pro produkty zakoupené prostřednictvím multilicenčních programů společnosti Microsoft najdete v tématu Licenční podmínky a dokumentace.

Licencované pobočky

Tento článek odkazuje na smlouvu Software Assurance nebo ekvivalentní práva k předplatnému. Tato licenční smlouva společnosti Microsoft uděluje práva k instalaci a používání Správce konfigurace.

Aktuální větev

Aktuální větev vyžaduje aktivní smlouvu Software Assurance nebo odpovídající práva k Správce konfigurace. Další informace najdete v tématu Software Assurance a Aktuální větev.

Tato větev je podporovaná pro použití v produkčních prostředích, která chtějí od Microsoftu dostávat pravidelné aktualizace kvality a funkcí. Poskytuje přístup k používání všech funkcí a vylepšení.

Od verze 1710 zůstává každá verze aktualizace v podpoře po dobu 18 měsíců od data vydání obecné dostupnosti. Další informace najdete v článku Podpora Správce konfigurace verzí větví.

Větev dlouhodobé údržby (LTSB)

Ltsb vyžaduje aktuální smlouvu Software Assurance se společností Microsoft od 1. října 2016. Další informace najdete v tématu Software Assurance a LTSB.

Tato větev je podporovaná pro použití v produkčních prostředích. Je určený pro použití zákazníky, kteří 1. října 2016 platnosti platnosti jejich práv k programu Software Assurance (SA) nebo ekvivalentním předplatným Správce konfigurace platnost. Tato větev je ve srovnání s aktuální větví omezená.

Důležité aktualizace zabezpečení pro Správce konfigurace jsou k dispozici pro tuto větev, ale nejsou k dispozici žádné nové funkce.

Zkušební instalace aktuální větve

Zkušební verze nevyžaduje smlouvu Software Assurance se společností Microsoft. Zkušební instalace jsou vždy aktuální větev a můžete je používat po dobu 180 dnů.

Zkušební instalaci můžete upgradovat na úplnou instalaci aktuální větve. Zkušební instalaci nemůžete upgradovat na větev dlouhodobé údržby.

Pobočka Technical Preview

K dispozici je také pobočka Technical Preview. Tato větev je omezený build Správce konfigurace, který vám umožní vyzkoušet nové funkce. Technickou verzi Preview nainstalujete pomocí různých médií než licencovaných verzí. Další informace najdete v tématu Technical Preview.

Smlouvy o zajištění softwaru

Stav programu Software Assurance na licencích Správce konfigurace nebo ekvivalentních práv k předplatnému 1. října 2016 nebo po jeho uplynutí určuje větev, kterou můžete nainstalovat a používat.

Software Assurance a aktuální větev

Práva k použití Správce konfigurace větvi mohou být poskytnuta:

 • System Center: Zákazníci s aktivními licencemi SA na System Center Standard nebo Datacenter instalují a používají aktuální možnost větve Správce konfigurace.

 • System Center Configuration Manager: Zákazníci s aktivními oprávněními SA na Správce konfigurace licencích nebo s ekvivalentními právy k předplatnému instalují a používají aktuální možnost větve Správce konfigurace.

Pokud máte aktivní SA na Správce konfigurace nebo ekvivalentních předplatných k 1. říjnu 2016 nebo po jeho uplynutí:

 • Můžete nainstalovat a použít aktuální větev.
 • Pokud povolíte SA nebo předplatné zaniká, musíte odinstalovat aktuální větev.

Software Assurance a LTSB

Pokud máte aktivní SA na Správce konfigurace licencích nebo ekvivalentních předplatných k 1. říjnu 2016 nebo po jeho uplynutí:

 • Ltsb můžete nainstalovat a používat. Zákazníci, kteří mají časově neomezená práva k Správce konfigurace nebo kteří povolují ukončení SA nebo předplatného, si instalují verzi Správce konfigurace LTSB, která je aktuální v době ukončení.

Ltsb je založený na aktuální větvi verze 1606 a má následující omezení:

 • Neexistuje žádná podpora převodu aktuální větve na LTSB. Pokud máte aktuálně aktuální pobočkový web, musíte ltsb nainstalovat jako nový web.

 • LTSB nepodporuje všechny funkce aktuální větve. Další informace najdete v tématu Úvod do větve dlouhodobé údržby. Tato omezení zahrnují omezenou sadu funkcí, omezené možnosti upgradu a samostatný životní cyklus podpory produktů.

Datum vypršení platnosti programu Software Assurance

Počínaje vydáním média standardní verze 1606 z října 2016 pro Správce konfigurace můžete zadat datum vypršení platnosti smlouvy Software Assurance. Datum vypršení platnosti programu Software Assurance je volitelná hodnota jako pohodlné připomenutí. Přidejte ho při spuštění Správce konfigurace nebo později z konzoly Správce konfigurace konzoly.

Poznámka

Microsoft neověřuje datum vypršení platnosti, které zadáte, a toto datum pro ověření licence nepou3/4í. Použijte ho jako připomenutí data vypršení platnosti. Tato hodnota je užitečná, Správce konfigurace pravidelně kontroluje nové aktualizace softwaru nabízené online. Váš stav licence Software Assurance by měl být aktuální, aby měl nárok na používání těchto dalších aktualizací.

Zadání data vypršení platnosti programu Software Assurance

 • Když spustíte instalační program z Správce konfigurace, zadejte hodnotu na stránce Kód Product Key průvodce nastavením.

 • V Správce konfigurace v části Hierarchy Nastavení zadejte hodnotu na kartě Licencování.

Zdroje informací o licencování

Další informace o podrobnostech licencování produktů najdete v následujících zdrojích informací.

Microsoft Volume Licensing Service Center (VLSC)

Videa v nástroji VLSC

Další kroky

Časté otázky k Správce konfigurace pobočkám a licencování