Nastavení Intune

Tento postup nastavení vám umožní povolit správu mobilních zařízení (MDM) pomocí Intune. Abyste mohli dát uživatelům přístup k firemním prostředkům nebo spravovat nastavení na jejich zařízeních, musí být jejich zařízení spravovaná.

Některé kroky, například nastavení předplatného Intune a nastavení autority pro správu mobilních zařízení, jsou ve většině situací povinné. Jiné kroky, například konfigurace vlastní domény nebo přidání aplikací, jsou nepovinné a závisejí na potřebách vaší firmy.

pokud v tuto chvíli používáte Microsoft Endpoint Configuration Manager ke správě počítačů a serverů, můžete Configuration Manager k spolusprávě připojit pomocí cloudu.

Tip

Pokud zakoupíte aspoň 150 licencí v rámci opravňujícího plánu Intune, můžete využít zvýhodnění centra FastTrack. Tato služba vám poskytne spolupráci se specialisty Microsoftu na připravení prostředí pro službu Intune. Přečtěte si téma Zvýhodnění centra FastTrack pro Enterprise Mobility + Security (EMS).

Postup Status
1 Podporované konfigurace – všechno, co potřebujete vědět, než začnete. Sem patří podporované konfigurace a požadavky na síť.
2 Přihlášení do Intune – přihlaste se ke zkušebnímu předplatnému nebo si vytvořte nové předplatné Intune.
3 Konfigurace názvu domény – nastaví registraci DNS pro připojení názvu domény vaší společnosti k Intune. Při připojování k Intune a využívání prostředků pak budou uživatelé používat známou doménu.
4 Přidání uživatelů a skupin – přidání uživatelů a skupin nebo připojení služby Active Directory k synchronizaci s Intune. Vyžaduje se, pokud vaše zařízení nepatří mezi veřejné terminály bez uživatelů. Skupiny se používají k přiřazování aplikací, nastavení a jiných prostředků.
5 Přiřazení licencí – Poskytněte uživatelům oprávnění k používání Intune. Každé zařízení (s uživateli nebo bez uživatelů) vyžaduje licenci Intune, aby mělo k této službě přístup.
6 Nastavení autority MDM – pomocí skupin uživatelů a zařízení Zjednodušte úlohy správy. Skupiny se používají k přiřazování aplikací, nastavení a jiných prostředků.
7 Přidání aplikací – aplikace je možné přiřadit ke skupinám a automaticky nebo volitelně nainstalovat.
8 Konfigurace zařízení – nastavte profily, které slouží ke správě nastavení zařízení. Profily zařízení umožňují předem nakonfigurovat nastavení e-mailu, VPN, Wi-Fi a funkcí zařízení. Dokážou zařízení rovněž omezit, což pomůže chránit samotná zařízení i data.
9 Přizpůsobení Portálu společnosti – přizpůsobte Portál společnosti Intune, který uživatelé používají k registraci zařízení a instalaci aplikací. Tato nastavení se nacházejí jak v aplikaci Portál společnosti, tak na webu Portál společnosti Intune.
10 povolení registrace zařízení – povolí správu intune pro zařízení s iOS/iPadOS, Windows, androidem a Mac nastavením autority MDM a povolením konkrétních platforem.
11 Konfigurace zásad aplikací – zadejte konkrétní nastavení na základě zásad ochrany aplikací v Microsoft Intune.