Přidejte záznamy DNS pro připojení k doméně

Pokud jste doménu zakoupili u poskytovatele hostingu třetí strany, můžete ji ke Microsoft 365 připojit aktualizací záznamů DNS v účtu registrátora.

Na konci těchto kroků zůstane vaše doména registrovaná u hostitele, u kterého jste ji zakoupili, ale Microsoft 365 ji může používat pro vaše e-mailové adresy (například user@yourdomain.com) a další služby.

Pokud doménu nepřidáte, budou lidé ve vaší organizaci používat pro vaše e-mailové adresy doménu onmicrosoft.com, dokud tak neučiníte. Je důležité přidat doménu před přidáním uživatelů, abyste je nemuseli nastavovat dvakrát.

Pokud níže nenajdete, co hledáte, přečtěte si nejčastější dotazy k doménám.

Tip

Pokud potřebujete pomoc s postupem uvedeným v tomto tématu, zvažte spolupráci se specialistou Microsoftu pro malé firmy. Se službou Podnikový asistent získáte vy i vaši zaměstnanci nepřetržitý přístup ke specialistům na malé firmy, kteří se starají o rozvoj vašeho podnikání, počínaje onboardingem až po každodenní používání.

Krok 1: Přidání záznamu TXT nebo MX pro ověření, že jste vlastníkem domény

Nejprve musíte prokázat, že vlastníte doménu, kterou chcete přidat do Microsoft 365.

 1. Přihlaste se do Centra pro správu Microsoftu 365 a vyberte Zobrazit všechny > Nastavení > Domény.

 2. Na nové kartě nebo v novém okně prohlížeče se přihlaste k vašemu poskytovateli hostingu DNS a poté vyhledejte místo, kde spravujete nastavení DNS (např. Nastavení souborů zón, Správa domén, Správce domén, Správce DNS).

 3. Přejděte na stránku Správce DNS vašeho poskytovatele a přidejte záznam TXT uvedený v centru správy k vaší doméně.

  Přidání tohoto záznamu neovlivní vaše stávající e-mailové ani jiné služby a můžete jej bezpečně odstranit, jakmile bude vaše doména připojena k Microsoft 365.

  Příklad:

  • Název TXT: @
  • Hodnota TXT: MS=ms######## (jedinečné ID z centra pro správu)
  • TTL: 3600 (nebo výchozí nastavení poskytovatele)
 4. Uložte záznam, vraťte se do Centra pro správu a pak vyberte Ověřit. Registrace změn záznamů obvykle trvá přibližně 15 minut, ale někdy to může trvat déle. Dejte mu nějaký čas a pár pokusů o vyzvednutí změny.

Když Microsoft najde správný záznam TXT, vaše doména se ověří.

Ověřit pomocí záznamu MX

Pokud váš registrátor nepodporuje přidávání záznamů TXT, můžete to ověřit přidáním záznamu MX.

 1. Přihlaste se do Centra pro správu Microsoftu 365 a vyberte Zobrazit všechny > Nastavení > Domény.
 2. Na nové kartě nebo v novém okně prohlížeče se přihlaste k vašemu poskytovateli hostingu DNS a poté vyhledejte místo, kde spravujete nastavení DNS (např. Nastavení souborů zón, Správa domén, Správce domén, Správce DNS).
 3. Přejděte na stránku Správce DNS vašeho poskytovatele a přidejte záznam MX uvedený v centru správy k vaší doméně.

Priority tohoto záznamu MX musí být nejvyšší ze všech existujících záznamů MX pro doménu. V opačném případě může narušovat odesílání a příjem e-mailů. Tyto záznamy byste měli odstranit, jakmile se dokončí ověření domény.

Ujistěte se, že jsou pole nastavená na následující hodnoty:

 • Typ záznamu: MX
 • Priorita: Nastavte na libovolnou velkou hodnotu, která se ještě nepoužívá.
 • Název hostitele: @
 • Odkazuje na adresu: Zkopírujte hodnotu z centra pro správu a vložte ji sem.
 • TTL: 3600 (nebo výchozí nastavení poskytovatele)

Když Microsoft najde správný záznam MX, vaše doména se ověří.

Krok 2: Přidání záznamů DNS pro připojení služeb Microsoft

Na nové kartě nebo v novém okně prohlížeče se přihlaste k vašemu poskytovateli hostingu DNS a najděte místo, kde spravujete nastavení DNS (např. Nastavení souborů zón, Správa domén, Správce domén, Správce DNS).

V závislosti na službách, které chcete povolit, budete přidávat několik různých typů záznamů DNS.

Přidat záznam MX pro e-mail (Outlook, Exchange Online)

Než začnete: Pokud uživatelé již mají e-mail s vaší doménou (např. user@yourdomain.com), vytvořte jejich účty v centru pro správu ještě před nastavením záznamů MX. Tímto způsobem budou dál dostávat e-maily. Když aktualizujete záznam MX vaší domény, všechny nové e-mailu pro všechny, kdo používají vaši doménu, budou chodit do Microsoft 365. Stávající e-maily zůstanou u vašeho současného hostitele e-mailu, pokud se nerozhodnete migrovat e-mail a kontakty do Microsoft 365.

Informace o záznamu MX získáte v průvodci nastavením domény centra pro správu.

Na web poskytovatele hostingu přidejte nový záznam MX. Ujistěte se, že jsou pole nastavená na následující hodnoty:

 • Typ záznamu: MX
 • Priorita: Nastavte na nejvyšší dostupnou hodnotu, obvykle 0.
 • Název hostitele: @
 • Odkazuje na adresu: Zkopírujte hodnotu z centra pro správu a vložte ji sem.
 • TTL: 3600

Poznámka

Exchange Online podporuje jenom hodnoty TTL kratší než 6 hodin (21 600 sekund).

Uložte záznam a pak odeberte všechny ostatní záznamy MX.

Přidejte záznamy CNAME pro připojení dalších služeb (Teams, Exchange Online, AAD, MDM)

Informace o záznamech CNAME získáte v průvodci nastavením domény centra pro správu.

Na webu poskytovatele hostingu přidejte záznamy CNAME pro každou službu, kterou chcete připojit. Ujistěte se, že jsou pole pro každou z nich nastavená na následující hodnoty:

 • Typ záznamu: CNAME (Alias)
 • Hostitel: Sem vložte hodnoty, které zkopírujete z Centra pro správu.
 • Odkazuje na adresu: Zkopírujte hodnotu z centra pro správu a vložte ji sem.
 • TTL: 3600 (nebo výchozí nastavení poskytovatele)

Přidání nebo úprava záznamu TXT SPF, aby se zabránilo spamu v e-mailu (Outlook, Exchange Online)

Než začnete: Pokud už záznam SPF pro vaši doménu máte, nevytvářejte pro Microsoft 365 nový. Místo toho přidejte požadované hodnoty Microsoft 365 do aktuálního záznamu na webu poskytovatele hostingu, abyste měli jediný záznam SPF, který bude obsahovat obě sady hodnot.

Na webových stránkách poskytovatele hostingu upravte stávající záznam SPF nebo vytvořte záznam SPF. Ujistěte se, že jsou pole nastavená na následující hodnoty:

 • Typ záznamu: TXT (Text)
 • Hostitel: @
 • Hodnota TXT: v=spf1 include:spf.protection.outlook.com -all
 • TTL: 3600 (nebo výchozí nastavení poskytovatele)

Uložte záznam.

Ověřte váš záznam SPF pomocí některého z těchto ověřovacích nástrojů SPF

Specifikace SPF je navržená tak, aby chránila před falšováním identity, ale existují postupy falšování identity, proti kterým SPF neposkytuje ochranu. Abyste se proti nim ochránili, měli byste po nastavení SPF nastavit také DKIM a DMARC pro Microsoft 365.

Pokud chcete začít, podívejte se Použití DKIM k ověřování odchozích e-mailů odeslaných z vaší domény v Microsoft 365 a Použití DMARC k ověřování e-mailů v Microsoft 365.

Přidejte záznamy SRV pro komunikační služby (Teams, Skype pro firmy)

Na webu poskytovatele hostingu přidejte záznamy SRV pro každou službu, kterou chcete připojit. Ujistěte se, že jsou pole pro každou z nich nastavená na následující hodnoty:

 • Typ záznamu: SRV (Service)
 • Název: @
 • Cíl: Zkopírujte hodnotu z centra pro správu a vložte ji sem.
 • Protokol: Zkopírujte hodnotu z centra pro správu a vložte ji sem.
 • Služba: Zkopírujte hodnotu z centra pro správu a vložte ji sem.
 • Priorita: 100
 • Váha: 1
 • Port: Zkopírujte hodnotu z centra pro správu a vložte ji sem.
 • TTL: 3600 (nebo výchozí nastavení poskytovatele)

Uložte záznam.

Omezení a alternativní řešení polí záznamů SRV

Někteří poskytovatelé hostingu omezují hodnoty polí v záznamech SRV. Tady je několik běžných alternativních řešení pro tato omezení.

Name (Název)

Pokud váš poskytovatel hostingu nepovoluje nastavení tohoto pole na @, nechte pole prázdné. Tento přístup použijte pouze v případě, že váš poskytovatel hostingu obsahuje samostatná pole pro hodnoty služby a protokolu. Jinak se podívejte do poznámek pro hodnoty Service (Služba) a Protocol (Protokol).

Služba a protokol

Pokud poskytovatel hostingu tato pole pro záznamy SRV neposkytuje, je třeba zadat hodnoty Služba a Protokol v poli Název záznamu. (Poznámka: V závislosti na poskytovateli hostingu může být pole Název může jmenovat jinak, například: Hostitel, Název hostitele nebo Subdoména.) Tyto hodnoty přidáte tak, že vytvoříte jeden řetězec a hodnoty oddělíte tečkou.

Například: _sip._tls

Priorita, váha a port

Pokud váš poskytovatel hostingu tato pole pro záznamy SRV nezadá, musíte je zadat do pole Cíl záznamu. (Poznámka: V závislosti na poskytovateli hostingu se pole Cíl může jmenovat jinak, například: Obsah, IP adresa nebo Cílový hostitel.)

Pokud chcete vytvořte jeden řetězec, oddělte hodnoty mezerami a někdy je ukončete tečkou (pokud si nejste jisti, obraťte se na vašeho poskytovatele). Hodnoty musí být zahrnuty v tomto pořadí: Priorita, Váha, Port, Cíl.

 • Příklad 1: 100 1 443 sipdir.online.lync.com.
 • Příklad 2: 100 1 443 sipdir.online.lync.com

Změňte názvové servery pro nastavení Microsoft 365 u libovolného registrátora domén (článek)
Nalezení a oprava problémů po přidání vaší domény nebo záznamů DNS (článek)
Spravovat domény (odkazová stránka)