Antivirová ochrana v programu Microsoft Defender ve Windows

Platí pro:

 • Plán 1 a 2 pro Microsoft Defender for Endpoint
 • Microsoft Defender pro firmy
 • Antivirová ochrana v programu Microsoft Defender

Platformy

 • Windows

Antivirová ochrana v programu Microsoft Defender je k dispozici ve Windows 10 a Windows 11 a ve verzích Windows Serveru.

Antivirová ochrana v programu Microsoft Defender je hlavní součástí ochrany nové generace v programu Microsoft Defender for Endpoint. Tato ochrana spojuje strojové učení, analýzu velkých objemů dat, podrobný výzkum odolnosti vůči hrozbám a cloudovou infrastrukturu Microsoftu pro ochranu zařízení (nebo koncových bodů) ve vaší organizaci. Antivirová ochrana v programu Microsoft Defender je integrovaná do Windows a funguje s programem Microsoft Defender for Endpoint a poskytuje ochranu vašeho zařízení i v cloudu.

Kompatibilita s jinými antivirovými produkty

Pokud na svém zařízení používáte antivirový nebo antimalwarový produkt od jiných výrobců než Microsoftu, možná budete moct spustit antivirovou ochranu v programu Microsoft Defender v pasivním režimu společně s antivirovým řešením od jiných výrobců než Microsoftu. Záleží na používaném operačním systému a na tom, jestli je vaše zařízení onboardované do služby Defender for Endpoint. Další informace najdete v tématu Kompatibilita s antivirovou ochranou v programu Microsoft Defender.

Porovnání aktivního, pasivního a zakázaného režimu

Následující tabulka popisuje, co můžete očekávat, když je antivirová ochrana v programu Microsoft Defender v aktivním, pasivním nebo zakázaném režimu.Režim Co se stane
Aktivní režim V aktivním režimu se antivirová ochrana v programu Microsoft Defender používá jako primární antivirová aplikace na zařízení. Soubory se kontrolují, hrozby se opravují a zjištěné hrozby jsou uvedené v sestavách zabezpečení vaší organizace a ve vaší aplikaci Zabezpečení Windows.
Pasivní režim V pasivním režimu se antivirová ochrana v programu Microsoft Defender nepoužívá jako primární antivirová aplikace na zařízení. Soubory se prohledávají a zjištěné hrozby se hlásí, ale antivirová ochrana v programu Microsoft Defender hrozby neopravuje.

DŮLEŽITÉ: Antivirovou ochranu v programu Microsoft Defender lze spustit v pasivním režimu pouze na koncových bodech, které jsou onboardovány do programu Microsoft Defender for Endpoint. Viz Požadavky na spuštění antivirové ochrany v programu Microsoft Defender v pasivním režimu.
Zakázáno nebo odinstalováno V případě deaktivace nebo odinstalace se antivirová ochrana v programu Microsoft Defender nepoužije. Soubory se neprohledávají a hrozby se nenapraví. Obecně nedoporučujeme zakázat nebo odinstalovat antivirovou ochranu v programu Microsoft Defender.

Další informace najdete v tématu Kompatibilita s antivirovou ochranou v programu Microsoft Defender.

Kontrola stavu antivirové ochrany v programu Microsoft Defender na zařízení

Pokud chcete zkontrolovat stav antivirové ochrany v programu Microsoft Defender na zařízení, můžete použít některou z několika metod, například aplikaci Zabezpečení Windows nebo Windows PowerShell.

Použití aplikace Zabezpečení Windows ke kontrole stavu antivirové ochrany v programu Microsoft Defender

 1. Na zařízení s Windows vyberte nabídku Start a začněte psát Security. Ve výsledcích pak otevřete aplikaci Zabezpečení Windows.

 2. Vyberte Ochrana před viry a hrozbami.

 3. V části Nastavení ochrany před viry a hrozbami zvolte Spravovat nastavení.

Na stránce nastavení se zobrazí název antivirového/antimalwarového řešení.

Použití aplikace PowerShell ke kontrole stavu antivirové ochrany v programu Microsoft Defender

 1. Vyberte nabídku Start a začněte psát PowerShell. Ve výsledcích pak otevřete Windows PowerShell.

 2. Typ Get-MpComputerStatus.

 3. V seznamu výsledků se podívejte na řádek AMRunningMode.

  • Normální znamená, že antivirová ochrana v programu Microsoft Defender běží v aktivním režimu.

  • Pasivní režim znamená, že antivirová ochrana v programu Microsoft Defender běží, ale není to primární antivirový/antimalwarový produkt na vašem zařízení. Pasivní režim je k dispozici pouze pro zařízení, která jsou onboardována do programu Microsoft Defender for Endpoint a která splňují určité požadavky. Další informace, viz Požadavky na spuštění antivirové ochrany v programu Microsoft Defender v pasivním režimu.

  • Režim blokování pomocí EDR znamená, že běží antivirová ochrana v programu Microsoft Defender a je povolená Detekce a reakce koncového bodu (EDR) v režimu blokování, což je funkce v programu Microsoft Defender for Endpoint.

  • Pasivní režim SxS znamená, že antivirová ochrana v programu Microsoft Defender běží spolu s jiným antivirovým/antimalwarovým produktem a používá se omezená pravidelná kontrola.

Tip

Další informace o rutině Get-MpComputerStatus prostředí PowerShell najdete v referenčním článku Get-MpComputerStatus.

Získání antivirových/antimalwarových aktualizací

Je důležité udržovat antivirovou ochranu v programu Microsoft Defender nebo každé antivirové/antimalwarové řešení aktuální. Microsoft vydává pravidelné aktualizace, které pomáhají zajistit, aby vaše zařízení měla nejnovější technologie pro ochranu před novým malwarem a technikami útoku. Další informace najdete v tématu Správa aktualizací antivirové ochrana v programu Microsoft Defender a použití směrných plánů.

Viz také