Aktivace přístupu uživatele typu host v Centru pro správu Microsoft Teams

Příznaky

Uživatele typu host nelze přidávat do Microsoft Teams. Proto týmy, které jsou ve vaší organizaci nemůže spolupracovat s lidmi mimo vaši organizaci.

Řešení

Ve výchozím nastavení je přístup hostů v Teams vypnutý. Chcete-li povolit přístup hosta, postupujte podle následujících kroků:

  1. Přejděte do Centra pro správu Microsoft Teams.
  2. Vyberte nastavení pro celou organizaci.
  3. Vyberte Přístup hosta.
  4. Nastavte Povolit přístup hosta v Microsoft Teams na Zapnuto.

Další informace

Podrobnější vysvětlení, jak povolit přístup uživatele typu host v Teams, najdete v Zapnutí nebo vypnutí přístupu hosta k Microsoft Teams.

Stále potřebujete pomoc? Přejděte na web Microsoft Community.