Uživatelé nemohou změnit své telefonní číslo kanceláře při nastavování azure multifaktorového ověřování

Poznámka

Office 365 ProPlus se přejmenuje na Microsoft 365 Apps for enterprise. Pro další informace o této změně si přečtěte tento blog.

Problém

Když se uživatel pokusí nastavit Azure Multi-Factor Authentication, uživatel nemůže vybrat nebo změnit možnost Office Phone.   Uživatel nemůže upravit telefonní číslo, protože textové pole není k dispozici (zobrazí se šedě). Kromě toho uživatel nemůže nastavit kancelářský telefon jako upřednostňovanou metodu kontaktu. 

Příčina

K tomuto problému dochází u místních uživatelů, kteří jsou synchronizováni z místního prostředí služby Active Directory do služby Azure Active Directory. 

Řešení

Změňte telefonní číslo kanceláře uživatele v místní službě Active Directory.

Další informace

Další informace o azure multi-factor authentication najdete v tématu Azure Multi-Factor Authentication.

Stále potřebujete pomoc? Přejděte na komunitu Microsoftu nebo na web fór advit azure služby Active Directory.