Uživatelé při nastavení vícefaktorového ověřování Azure nesmějí změnit svoje telefonní číslo v kanceláři.

Poznámka

Office 365 ProPlus se přejmenuje na Microsoft 365 Apps for enterprise. Pro další informace o této změně si přečtěte tento blog.

Problém

Když se uživatel pokusí nastavit Vícefaktorové ověřování Azure, uživatel nemůže vybrat nebo změnit možnost Office Telefon ověřování. Uživatel nemůže telefonní číslo upravit, protože textové pole není dostupné (zobrazuje se šedě). Uživatel navíc nemůže nastavit telefon office jako preferovanou metodu kontaktu.

Příčina

K tomuto problému dochází u místních uživatelů, kteří se synchronizují z místního prostředí služby Active Directory do Azure Active Directory.

Řešení

Změňte telefonní číslo uživatele v místní službě Active Directory.

Další informace

Další informace o vícefaktorové ověřování Azure najdete v tématu Vícefaktorové ověřování Azure.

Stále potřebujete pomoc? Přejděte na stránku Komunita Microsoft nebo Azure Active Directory Forums.