Po spuštění nástroje IdFix se ve sloupci CHYBA u dvou nebo více objektů zobrazí "Duplikovat".

Poznámka

Office 365 ProPlus se přejmenuje na Microsoft 365 Apps for enterprise. Pro další informace o této změně si přečtěte tento blog.

Problém

Při spuštění nástroje IdFix DirSync Error Remediation Tool v místním prostředí služba Active Directory Domain Services (služba AD DS) se ve sloupci CHYBA u jednoho nebo více objektů zobrazí "duplikát".

K tomuto problému dochází, pokud dva nebo více objektů mají stejnou e-mailovou adresu.

Řešení

Pokud chcete tento problém vyřešit, zadejte jedinečnou e-mailovou adresu objektu. Postupujte takto:

  1. Ve sloupci UPDATE pro objekt zadejte e-mailovou adresu, která ještě není použitá.
  2. Ve sloupci ACTION (AKCE) klikněte na EDIT (UPRAVIT) a potom klikněte na Apply (Použít).
  3. Pokud chcete hledat další chyby objektů, spusťte IdFix znovu.

Další informace

Stále potřebujete pomoc? Přejděte na stránku Komunita Microsoft nebo Azure Active Directory Forums.