Chyba "To to nevypadá jako platné ID uživatele", když se uživatel pokusí přihlásit k Office 365

Poznámka

Office 365 ProPlus se přejmenuje na Microsoft 365 Apps for enterprise. Pro další informace o této změně si přečtěte tento blog.

Problém

Když se uživatel pokusí přihlásit k Office 365, zobrazí se následující chybová zpráva:

Sorry, that didn't work 

This doesn't look like a valid user ID. Make sure you typed the user ID assigned to you by your organization. It usually looks like someone@example.com or someone@example.onmicrosoft.com.

Příčina

K tomuto problému dochází, pokud hlavní jméno uživatele (UPN) uživatele v místním prostředí služby Active Directory a hlavní název uživatele ve službě Microsoft Azure Active Directory (Azure AD) se neshodují. Například k problému dochází, pokud je místní hlavní číslo společnosti john@contoso.com a hlavní číslo služby Azure AD je john@contoso.onmicrosoft.com . 

K této situaci může dojít, pokud se změnil hlavní název uživatele, ale synchronizace adresářů ještě nenastala, aby se změna synchronizovala.

Řešení

Chcete-li tento problém vyřešit, ujistěte se, že místní přípona hlavního názvu uživatele je ověřená doména a pak počkejte, až při příštím spuštění synchronizace adresářů nebo vynutit synchronizaci adresářů.

Další informace o vynucení synchronizace adresářů naleznete na následujícím webu společnosti Microsoft: Vynutit synchronizaci adresářů

Další informace

Stále potřebujete pomoc? Přejděte na web Microsoft Community.