Do dokumentů 2013 technologie ActiveX 2013 Office vložit určité skriptovatelné ovládací prvky

Poznámka

Office 365 ProPlus se přejmenuje na Microsoft 365 Apps for enterprise. Pro další informace o této změně si přečtěte tento blog.

Poznámka

Informace, které by si měl uživatel všimnout, i když skimmingImportant Tento článek obsahuje informace, které ukazují, jak omezit nastavení zabezpečení nebo vypnout funkce zabezpečení na počítači. Tyto změny můžete provést, abyste vyřešili konkrétní problém. Před provedením těchto změn doporučujeme vyhodnotit rizika spojená s implementací tohoto alternativního řešení ve vašem prostředí. Pokud toto alternativní řešení implementujete, udělejte příslušné další kroky, které pomohou chránit počítač.

Příznaky

Při pokusu o vložení ovládacího prvku webového prohlížeče do Microsoft Word dokumentu, sešitu Microsoft Excel nebo microsoft PowerPoint Presentation se zobrazí jedna z následujících chybových zpráv:

  • V Excel 2013: "Nelze vložit objekt"
  • Ve Wordu 2013: "Tento objekt nelze vložit z důvodu nastavení zásad. K této chybě může dojít, technologie ActiveX ovládací prvky nebo vložené objekty v tomto souboru zablokovány nastavením zásad. Další informace o této chybové zprávě online"
  • V PowerPoint 2013: "Tento technologie ActiveX nelze vložit"

Příčina

K tomuto problému dochází, protože některé skriptovatelné ovládací prvky jsou v Office 2013 zastaralé z bezpečnostních důvodů. Je to z návrhu a tyto chyby se očekávají. Tyto skriptovatelné ovládací prvky jsou zakázané pomocí deaktivovacího bitu specifického pro verzi, který se týká jenom těchto ovládacích prvků, a k tomu dochází jenom v případě, že se používají v dokumentu. Doporučujeme, abyste se nepokoušeli vložit skriptovatelné ovládací prvky přímo do dokumentů, protože toto chování může snížit zabezpečení systému.

Řešení

UpozorněníTento alternativní řešení může způsobit, že počítač nebo síť budou zranitelnější vůči útokům uživatelů se zlými úmysly nebo škodlivým softwarem, jako jsou viry. Toto alternativní řešení nedoporučujeme, ale poskytujeme tyto informace, abyste toto alternativní řešení mohli implementovat podle vlastního uvážení. Toto alternativní řešení použijte na vlastní nebezpečí. Pokud toto alternativní řešení implementujete, důrazně doporučujeme, abyste to provedli jenom u ovládacích prvků, které musíte použít.

Chcete-li tento problém vyřešit, zakažte 32bitové deaktivovací bity tak, že přechádíte umístění v následujícím registru a potom změňte hodnotu hodnoty DWORD pro příslušné ID třídy z 1024 na 0.

Pokud chcete instalaci aplikace Office 2013 klikni a spouštět, vyhledejte následující podklíč registru:

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Office\15.0\ClickToRun\REGISTRY\MACHINE\Software\Wow6432Node\Microsoft\Office\15.0\Common\COM Compatibility\<ClassID>

Pokud chcete instalační program MSI Office 2013, vyhledejte následující podklíč registru:

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\Microsoft\Office\15.0\Common\COM Compatibility\<ClassID>

Poznámka: Pokud chcete zjistit instalační verzi Office 2013, postupujte takto:

  1. Spusťte aplikaci Office 2013, například Word 2013.
  2. V nabídce Soubor klikněte na Účet.
  3. Pokud Office 2013 pomocí klikni a spouště, zobrazí se položka Možnosti aktualizace. U instalace MSI se položka Možnosti aktualizace nezobrazí.

Tento problém se týká následujících identifikátorů CLASSID:

Popis ID třídy
Ovládací prvek webového prohlížeče {8856F961-340A-11D0-A96B-00C04FD705A2}
Součást Microsoft Scriptlet {AE24FDAE-03C6-11D1-8B76-0080C744F389}
Ovládací prvek pro úpravy HTML {25336920-03F9-11CF-8FD0-00AA00686F13}
{25336921-03F9-11CF-8FD0-00AA00686F13}
Ovládací prvek pro úpravy MHTML {3050F3D9-98B5-11CF-BB82-00AA00BDCE0B {3050F5C8-98B5-11CF-BB82-00AA00BDCE0B}{3050F67D-98B5-11CF-BB82-00AA00BDCE0B}
Ovládací prvek pro úpravy DHTML {2D360200-FFF5-11d1-8d03-00a0c959bc0a}
Ovládací prvek pro úpravy DHTML (Sejf pro skriptování) {2D360201-FFF5-11d1-8D03-00A0C959BC0A}

Poznámka

Wow6432Node by měl být vynechán z klíčů registru pro Office v případech, kdy 32bitová verze Office běží na 32bitové verzi Windows nebo 64bitová verze Office běží na 64bitové verzi Windows. Wow6432Node by se ale mělo zahrnout, pokud je 32bitová verze Office spuštěná v 64bitové verzi Windows.