Složky ve složce Odstraněná pošta archivační poštovní schránky v Exchange Online

Poznámka

Office 365 ProPlus se přejmenuje na Microsoft 365 Apps for enterprise. Pro další informace o této změně si přečtěte tento blog.

Původní číslo KB:   3210985

Příznaky

Když se archivační poštovní schránka v Exchange Online automaticky rozbalí prostřednictvím funkce automatického rozbalení, složky, které jsou ve složce Odstraněná pošta této archivační poštovní schránky, se odstranit ne. Když se uživatel pokusí odstranit složku v aplikaci Microsoft Outlook nebo Outlook na webu, složka se odstraní a nebude vrácena žádná chybová zpráva.

Další informace

Toto chování je designové pro složky, které jsou hostované v automaticky rozbalovaných archivech.

Další informace o automatickém rozbalování archivů najdete v článku Oznámení o automatickém rozbalení, vysoce škálovatelném archivu pro Office 365 e-mail.

Stále potřebujete pomoc? Přejděte na web Microsoft Community.