Nástroj exportu eDiscovery PST nemůžete spustit v Centru pro správu Exchange v Exchange Online

Poznámka

Office 365 ProPlus se přejmenuje na Microsoft 365 Apps for enterprise. Pro další informace o této změně si přečtěte tento blog.

Původní číslo KB:   2919825

Problém

Zvažte následující scénář. V Microsoft Exchange Online vytvoříte hledání poštovní schránky eDiscovery v centru Exchange správy. Výsledky hledání pak můžete exportovat do souboru PST. Klikněte na Exportovat do souboru PST a pak se zobrazí výzva k instalaci nástroje pro export eDiscovery PST. Po instalaci a spuštění nástroje pro export eDiscovery PST se ale objeví jeden z následujících příznaků:

 • Pokud používáte internet explorer Windows 9.0 nebo novější, aplikace se pokusí připojit, ale pak dojde k chybě bez zobrazení chybové zprávy.
 • Pokud používáte prohlížeč jiného výrobce, zobrazí se následující chybová zpráva:

  Aplikaci nelze stáhnout. Aplikace chybí požadované soubory. Požádejte o pomoc dodavatele aplikace.

Příčina

K tomuto problému může dojít, pokud platí jedna nebo více z následujících podmínek:

 • Nejnovější verzi aplikace Windows.
 • Používáte Internet Explorer 9.0 nebo novější a nemáte nainstalovaný Microsoft .NET Framework 4.5 nebo novější.
 • Nastavení zóny místního intranetu není v Internet Exploreru správně nastavené.
 • Používáte prohlížeč jiného výrobce a nemáte nainstalované ClickOnce prohlížeče.
 • Používáte server odchozího proxy serveru a časového období připojení.

Řešení

Pokud chcete tento problém vyřešit, proveďte jednu nebo více následujících akcí podle situace.

Scénář 1: Nejnovější verzi aplikace Windows

Upgrade na Windows 10.

Scénář 2: Používáte Internet Explorer 9.0 nebo novější a nemáte nainstalovaný .NET Framework 4.5 nebo novější

Nainstalujte .NET Framework verze 4.5 nebo novější.

Scénář 3: Nastavení zóny místní intranetové sítě není v Internet Exploreru správně nastavené

Ujistěte se, že je v Internet Exploreru přidaný do zóny https://*.outlook.com Místní intranet. Postupujte takto:

 1. V Internet Exploreru klikněte v nabídce Tool (Nástroje) na Internet Options (Možnosti Internetu).
 2. Na kartě Zabezpečení vyberte Místní intranet.
 3. Klikněte na Web a potom na Upřesnit.
 4. Přidat https://*.outlook.com (pokud ještě není uvedené).
 5. Klikněte na Zavřít.

Dále se ujistěte, že následující adresy URL nejsou uvedené jako weby důvěryhodných zón:

 • https://*.outlook.com
 • https://r4.res.outlook.com
 • https://*.res.outlook.com

Scénář 4: Používáte prohlížeč jiných výrobců (než Microsoft) a nemáte nainstalované rozšíření ClickOnce prohlížeče

Nainstalujte ClickOnce rozšíření. Rozšíření najdete na webové stránce doplňku pro tento prohlížeč.

Scénář 5: Používáte server odchozího proxy serveru a časového období připojení

Pomocí nástroje netsh příkazového řádku otevřete port 8080 na proxy serveru. Postupujte takto:

 1. Otevřete okno příkazového řádku a spusťte následující příkaz:

  netsh winhttp show proxy
  
 2. Spusťte následující příkaz:

  netsh winhttp set proxy proxyservername:8080
  

  Příklad:

  netsh winhttp set proxy proxy.contoso.com:8080
  

Další informace

Další informace o eDiscovery najdete v tématu Řešení eDiscovery v Microsoft 365.

Další informace o nejnovějších požadavcích na prohlížeč pro Office 365 najdete v tématu Požadavky na systém pro Office.

Produkty třetích stran, o nichž se hovoří v tomto článku, jsou vyráběny společnostmi nezávislými na společnosti Microsoft. Společnost Microsoft neposkytuje žádnou záruku (implicitně předpokládanou ani jinou) týkající se výkonu a spolehlivosti těchto produktů.

Společnost Microsoft vám usnadňuje získání technické podpory poskytnutím informací o kontaktech na jiné výrobce. Tyto informace se mohou změnit bez předchozího upozornění. Společnost Microsoft neručí za správnost informací o kontaktech na jiné výrobce.

Stále potřebujete pomoc? Přejděte na web Microsoft Community.