Prázdné spravované složky zmizí v Exchangi Online

Pokud používáte spravované složky v Exchangi Online, všimnete si, že některé prázdné podsložky zmizely. Toto chování je záměrné. Když Pomocník pro správu složky spustí, odstraní všechny prázdné podsložky spravované složky.

Pokud je například podsložka *Britta v následující cestě prázdná, Pomocník pro spravovanou složku ho odstraní:

\Managed Folders\Work in Progress\*Britta

Pokud se odstraní všechny podsložky spravované složky nejvyšší úrovně, odstraní se taky složka nejvyšší úrovně se souvisejícími zásadami poštovní schránky spravované složky.

Spravované složky jsou starší funkce ze správy záznamů MRM (Messaging Record Management 1,0), která se nepoužívá v Microsoft Exchange serveru 2013. Doporučujeme, abyste tuto funkci už nepoužívali.