Jak ovládat blokování součástí OLE/COM v předplatném Microsoft Office 365

Poznámka

Office 365 ProPlus se přejmenuje na Microsoft 365 Apps for enterprise. Pro další informace o této změně si přečtěte tento blog.

Úvod

Po instalaci aktualizací z března 2017 for Office 365 Subscription verze 1703 (Build 7967,2139) získáte možnost blokovat aktivaci komponent OLE/COM. V této aktualizaci blokujeme aktivaci součástí, které jsou uvedené v následujícím klíči registru:

HKEY_LOCAL_MACHINE Compatibility \SOFTWARE\Microsoft\Office\ClickToRun\REGISTRY\MACHINE\Software\Microsoft\Office\16.0\Common\COM

V této aktualizaci jsme do seznamu blokovaných součástí přidali následující komponenty:

 • {3050F4D8-98B5-11CF-BB82-00AA00BDCE0B} – ProgId: htafile, "CLSID_HTML Application"
 • {06290BD3-48AA-11D2-8432-006008C3FBFC} – ProgId: skript, "CLSID_Moniker do součásti Windows Script Component

V této aktualizaci povolíme, aby byly aktivovány následující součásti:

 • {8856F961-340A-11D0-A96B-00C04FD705A2} – ProgId: Shell. Explorer, "CLSID_Microsoft webový prohlížeč"
 • {25336920-03F9-11CF-8FD0-00AA00686F13} – ProgId: htmlfile, "CLSID_Microsoft dokument HTML 6,0"

Další informace

Důležité

Dodržujte prosím pečlivě postup uvedený v této části. V případě nesprávné úpravy registru by mohly nastat závažné problémy. Před zahájením úprav vytvořte zálohu registru pro případ, že by nastaly potíže.

Jak ovládat blokování součástí OLE/COM v předplatném Microsoft Office 365

Pokud chcete přepsat a povolit určitou součást, postupujte takto:

 1. Vyhledejte následující podklíč registru:

  • Pro 64 instalace Office a pro 32 instalace Office v 32:

   HKEY_LOCAL_MACHINE \SOFTWARE\Microsoft\Office\ClickToRun\REGISTRY\MACHINE\Software\Microsoft\Office\16.0\Common\COM Compatibility { ActivationFilterOverride = 1

  • Pro 32 instalace Office v 64 OS:

   HKEY_LOCAL_MACHINE \SOFTWARE\Wow6432Node\Microsoft\Office\ClickToRun\REGISTRY\MACHINE\Software\Microsoft\Office\16.0\Common\COM Compatibility { ActivationFilterOverride = 1

 2. Ujistěte se, že je hodnota nastavena na 0 (nula). Pokud je hodnota nastavená na 0 nebo chybí název hodnoty, zablokuje tuto komponentu.

Pokud chcete zakázat filtrování jednotlivých aplikací Office, postupujte takto:

 1. Vyhledejte následující podklíč registru:

  • Pro 64 instalací Office a 32 instalací Office v 32 – bit OS:

   HKEY_LOCAL_MACHINE \SOFTWARE\Microsoft\Office\ClickToRun\REGISTRY\MACHINE\Software\Microsoft\Office\16.0 { aplikace pro ActivationFilter = 0

  • Pro 64 instalací Office a 32 instalací Office v 32 – bit OS:

   HKEY_LOCAL_MACHINE \SOFTWARE\Wow6432Node\Microsoft\Office\ClickToRun\REGISTRY\MACHINE\Software\Microsoft\Office\16.0 { aplikace pro ActivationFilter = 0

 2. Ujistěte se, že je hodnota nastavena na 1 (jedna). Pokud je hodnota nastavená na 1 nebo chybí název hodnoty, je filtrování povolené.

Stále potřebujete pomoc? Přejděte na web Microsoft Community.