Jak můžu pokračovat v Microsoft 365 Apps pro velké organizace 2013?

Poznámka

Office 365 ProPlus se přejmenuje na Microsoft 365 Apps for enterprise. Pro další informace o této změně si přečtěte tento blog.

Souhrn

Poznámka

Podpora pro tuto rodinu produktů skončí na začátku roku 2017. Další informace najdete v článku Podpora pro verzi Microsoft 365 Apps pro velké organizace 28. února 2017.

Pokud chcete Microsoft 365 Apps pro velké organizace automaticky aktualizovat na Office 2016 přes internet, použijte jednu z metod v části Řešení.

Důležité

Použijte jednu z těchto metod jenom u instalací Microsoft 365 Apps pro velké organizace, které jsou nakonfigurované tak, aby automaticky dostávat měsíční aktualizace přes internet. Pokud jste nakonfigurovali Microsoft 365 Apps pro velké organizace přijímat aktualizace z umístění ve vaší interní síti nebo pokud jste vypnuli automatické aktualizace, nemusíte tyto metody používat, protože řídíte, kdy se aktualizace Office 2016 objeví.

Vylepšili jsme možnosti upgradu Office 365 instalace a pro předplatitele Office 365 jsme udělali změny v tom, jak se budou aplikace Office 2016 aktualizovat od tohoto okamžiku. Přinášíme také nové nástroje a zdroje, které vám pomůžou s přípravou, nasazením a spravou Office.

Řešení

Existují dva způsoby, jak zabránit Microsoft 365 Apps pro velké organizace na Office 2016. Použijte metodu, která je pro vaši organizaci nejlepší.

Poznámka

  • Tyto metody fungují také pro Office 365 Business, což je verze Office, která je součástí plánů Office 365 Business a Office 365 Business Premium.
  • Před implementací metody 1 nebo 2 níže se ujistěte, že máte nainstalované nejnovější Office 2013.

Metoda 1: Použití Zásady skupiny šablon

Použijte nastavení Povolit automatický upgrade Zásady skupiny, které je součástí souborů šablon pro správu Office 2013 Zásady skupiny (ADMX/ADML), které si můžete stáhnout odsud. Toto nastavení zásad se nachází v části Konfigurace počítače\Šablony pro správu\Microsoft Office 2013 (Počítač)\Aktualizace. Vyberte Zakázáno.

Snímek obrazovky s výběrem možnosti Zakázat v dialogovém okně Povolit automatický upgrade

Poznámka

Zásady skupiny lze použít jenom v počítačích, které jsou připojené k doméně.

Metoda 2: Nastavení klíče registru

Důležité

Dodržujte prosím pečlivě postup uvedený v této části. V případě nesprávné úpravy registru by mohly nastat závažné problémy. Před zahájením úprav vytvořte zálohu registru pro případ, že by nastaly potíže.

Pokud chcete, abychom tento problém vyřešili za vás, přejděte do části "Tady je jednoduchá oprava". Pokud dáváte přednost manuálnímu řešení tohoto problému, přejděte do části "Dovolte mi, abych to opravil sám".

Snadná oprava

Pokud chcete tento problém vyřešit automaticky,stáhněte si tuto snadnou opravu , spusťte MicrosoftEasyFix20156.mini.diagcab a pak postupujte podle pokynů v průvodci snadnou opravou.

  • Tento průvodce může být k dispozici pouze v angličtině. Tato automatická oprava však funguje i pro ostatní jazykové verze systému Windows.
  • Pokud právě nejste u počítače, který má tento problém, můžete snadnou opravu uložit na flash disk nebo na CD a pak ji spustit na počítači, který tento problém má.

Manuální oprava

Snadná oprava 20156

Přejděte do následujícího umístění v registru na každém ovlivněném počítači:

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Policies\Microsoft\office\15.0\common\officeupdate

Potom přidejte do podklíče office update následující hodnotu:

"enableautomaticupgrade"=dword:00000000

Další informace

Podpora Office klientských aplikací Office 365 2013 skončila 28. února 2016. Proto doporučujeme, abyste co nejdříve Office verzi Microsoft 365 Apps pro velké organizace 2016. Další informace najdete v článku Podpora pro verzi Microsoft 365 Apps pro velké organizace 28. února 2017.