Různé Partnerské centrum koncové body adresy URL REST pro použití v určitých zemích nebo oblastech

Platí pro: Partnerské centrum | Partnerské centrum provozovaný společností 21Vianet | Partnerské centrum pro Microsoft Cloud Germany | Partnerské centrum pro Microsoft Cloud for US Government

Partnerské centrum je k dispozici v různých zemích a oblastech po celém světě. Některé verze Partnerské centrum můžou vyžadovat různé koncové body, aby vaše aplikace fungovaly správně.

Následující tabulka popisuje základní adresy URL pro použití s různými verzemi Partnerské centrum:

Partnerské centrum verze Základní adresa URL
Partnerské centrum
Partnerské centrum pro Microsoft Cloud pro Německo
Partnerské centrum pro Microsoft Cloud for US Government
https://api.partnercenter.microsoft.com
Partnerské centrum provozované společností 21Vianet https://partner.partnercenterapi.microsoftonline.cn

Poznámka

Autorita tokenu pro Partnerské centrum Microsoft Cloud Germany Azure AD Library je: https://login.microsoftonline.de .