Využití metrik v Partnerské centrum ke zvýšení přijetí a spokojenosti

Odpovídající role: Globální správce | Správce správy uživatelů | Agent pro správu | Agent prodeje

Naši partneři používají mnoho metrik k měření toho, jestli jejich podnikání roste a kam se mají zaměřit. Partnerské centrum může pomoct tím, že poskytnete data o tom, jestli a jak vaši zákazníci používají licence, které zakoupili. Tyto informace jsou dostupné pro Office produkty (včetně OneDrive pro firmy, které se počítají společně s SharePoint).

Data pro všechny zákazníky můžete zobrazit prostřednictvím Cloud Solution Provider programu. Někteří zákazníci si mohou koupit licence od jiných partnerů nebo přímo od Microsoftu. V těchto situacích se zobrazí celkový počet licencí napříč všemi partnery. Pokud chcete zobrazit jenom vlastní licence, přejděte místo toho do předplatných zákazníka.

Poznámka

V současné době se zobrazují pouze data pro Office 365 a Dynamics 365. V budoucnu povolíme data pro další produkty.

Vyhledání licenčních a uživatelských dat

Data o licencích a uživatelích můžete najít pro jednoho zákazníka nebo napříč vaším portfoliem.

Vyhledání licenčních a uživatelských dat pro jednoho zákazníka

 1. Přihlaste se k řídicímu Partnerské centrum.

 2. V okně vyberte Zákazníci Partnerské centrum

 3. Zvolte zákazníka.

 4. Vyberte Customer Insights.

Vyhledání údajů o licencích a uživatelích v rámci vašeho portfolia

 1. Přihlaste se k řídicímu Partnerské centrum.

 2. Vyberte Analyzovat a v nabídce zvolte jednu z možností analýzy.

 3. Pokud chcete stáhnout data o nasazení a využití v celé sadě zákazníků, vyberte možnost exportu (šipka dolů).

Terminologie:

 • Nárok = licence, na kterou má uživatel nárok (není pozastavený z podvodu nebo nezaplacení, nebyl upgradován na jinou licenci, nezrušil ji uživatel ani jiný problém).

 • Active = pokud přihlášený uživatel použil nárok na úkol v posledních 28 kalendářních dnech.

 • Deployment % = přiřazené licence/prodané licence

 • % využití = aktivní uživatelé / celkový počet uživatelů

  Někdy je % využití nafouknutí nebo větší než 100 %. K tomuto problému může dojít z několika důvodů:

  • Pokud u zákazníka došla fluktuace zaměstnanců a licence se přenesla na nového uživatele.

  • Pokud má zákazník dvě předplatná pro SKU, ale jedno je v období odkladu, zakázáno nebo je zřízené, nároky v obou předplatných mohou registrovat aktivní využití během 28 dnů, ale celkem se počítá pouze jedno.

  • Pokud má zákazník zkušební předplatné, aktivita se počítá, ale do celkových nároků se nezapočítává.

  • Pokud někteří zákazníci používají Yammer mnohem více, než má jejich licence, může dojít k výraznému zkosení dat.

Další kroky

Pokud máte mnoho dotazů k nápovědě a návodům, čísla osvojení účtu jsou nízká nebo hledáte prodejní příležitosti, můžete zvážit nabídku školení. Tím, že své zákazníky učíte, jak lépe využívat software cloudových řešení, který zakoupili, s větší pravděpodobností uvidíte zvýšení produktivity a spokojenosti a snížení potřeb podpory.

Zvážení, jak zlepšit přijetí a využití u zákazníků – několik scénářů

Problém: Míra přijetí uživateli je nízká a mnoho licencí se nevyužít.

Co vzít v úvahu: Zákazníci nemusí rozumět hodnotě, kterou by software mohl poskytnout. Potřebují pomoc při představování způsobů, jak by je mohli začlenit do svého dne, aby zjednodušili úkoly, které už dělají, nebo aby umožnili nové druhy produktivity.

Co si můžete vyzkoušet: Případové studie, zkušenosti uživatelů s konkrétními scénáři, blogy kurzů nebo videa

Problém: Existuje velké množství volání podpory pro nápovědu a dotazy k návodům.

Co je třeba vzít v úvahu: Zákazníci mohou být novým softwarem, verzí produktu nebo svým úkolem.

Co vyzkoušet: Můžete použít duální strategii nabídky školení (osobně nebo online) ke zvýšení celkových odborných znalostí zákazníků a zároveň k propagaci některých možností samoobslužných služeb dostupných zákazníkům.

Kromě kontaktních údajů podpory můžete chtít přepracování webu podpory tak, aby zahrnoval také samoobslužné možnosti popsané v části Samoobslužná podpora pro zákazníky.