Ukázky aplikací šablonTemplate apps samples

Účelem tohoto dokumentu je sdílet s uživateli Power BI ukázky aplikací šablon.The purpose of this document is sharing with Power BI users template apps samples. Uživatelé je můžou použít k osobním účelům nebo k redistribuci na AppSource.Use them for personal use or for redistribution on AppSource. Ukázky jsou ve formátu souboru pbix a dají se vytvořit pomocí Power BI Desktopu.The Samples are in pbix file format and can be authored with Power BI desktop.

Ukázky můžou vyžadovat další uživatelské účty u příslušného vlastníka služby.The samples might require additional user accounts with the relevant service owner. Následující šablony je třeba používat při splnění následujících licenčních podmínek.The following templates are to be used under the following License terms.

Ukázky aplikací šablon ke staženíDownloadable Template apps samples

Další krokyNext steps

Co jsou aplikace šablon Power BI?What are Power BI template apps?