Vytváření a prohlížení oblíbených položek v mobilních aplikacích Power BIMake and view favorites in the Power BI mobile apps

Platí pro:Applies to:

iPhone iPad Telefon s Androidem Tablet s Androidem Zařízení s Windows 10
iPhonyiPhones iPadyiPads Telefony s AndroidemAndroid phones Tablety s AndroidemAndroid tablets Zařízení s Windows 10Windows 10 devices

Poznámka

Podpora mobilní aplikace Power BI pro telefony s Windows 10 Mobile bude ukončena 16. března 2021.Power BI mobile app support for phones using Windows 10 Mobile will be discontinued on March 16, 2021. Další informaceLearn more

Přečtěte si o vytváření a prohlížení oblíbených řídicích panelů, sestav a aplikací Power BI a oblíbených klíčových ukazatelích výkonu a sestav místního Serveru sestav Power BI a služby Reporting Services v mobilních aplikacích.Read about making and viewing your favorite Power BI dashboards, reports, and apps, together with your favorite on-premises Power BI Report Server and Reporting Services KPIs and reports, in the mobile apps.

Když v mobilních aplikacích Power BI vytvoříte oblíbenou položku, objeví se na stránce Oblíbené ve službě Power BI i ve všech vašich mobilních zařízeních.When you make a favorite in the Power BI mobile apps, you see it on your Favorites page in the Power BI service and on all of your mobile devices.

Když chcete zobrazit stránku Oblíbené, klepněte na ikonu Oblíbené na navigačním panelu:To see your Favorites page, tap the Favorites icon on the navigation bar:

Oblíbené položky v mobilních aplikacích Power BI

Jako oblíbené můžete nastavit řídicí panely a aplikace Power BI také ve službě Power BI.You can also make Power BI dashboards and apps favorites in the Power BI service. Zobrazí se potom v mobilní aplikaci na stránce s oblíbenými položkami.Then you see them on the Favorites page in the mobile app.

Můžete nastavit klíčové ukazatele výkonu a sestavy jako oblíbené položky na Serveru sestav Power BI nebo na webovém portálu služby Reporting Services a pak je pohodlně zobrazit společně s oblíbenými řídicími panely Power BI v jedné složce na mobilním zařízení.You can mark KPIs and reports as favorites on a Power BI Report Server or Reporting Services web portal, and then view them in one convenient folder on your mobile device, along with your Power BI favorite dashboards.

Nastavení aplikace jako oblíbené položkyMake an app a favorite

 1. Klepnutím na ikonu Aplikace na dolním navigačním panelu zobrazte stránku aplikace.Tap the Apps icon on the bottom navigation bar to display your apps page.

 2. Na zařízení s iOSem klepněte na tlačítko Informace vpravo od názvu aplikace, kterou chcete nastavit jako oblíbenou položku.On an iOS device, tap the info button to the right of the name of the app you want to make a favorite. Na zařízeních s Androidem se místo tlačítka Informace zobrazí tlačítko Další možnosti (...).On Android devices, More options (...) appears rather than the info button.

 3. V části Informace o aplikaci, která se otevře, klepněte na hvězdičku.In the App info section that opens, tap the star.

  Nabídka Oblíbené v aplikaci

  Aplikace teď bude uvedená na vaší stránce Oblíbené spolu s vašimi dalšími oblíbenými řídicími panely, sestavami a aplikacemi.The app will now be listed on your Favorites page, along with your other favorite dashboards, reports, and apps.

Označení řídicího panelu nebo sestavy jako oblíbené položky v mobilních aplikacích pro iOS a Windows 10Make a dashboard or report a favorite in the iOS and Windows 10 mobile apps

Řídicí panel nebo sestavu Power BI můžete označit jako oblíbenou v seznamu řídicích panelů a sestav, případně v samotném řídicím panelu nebo sestavě.You can make a Power BI dashboard or report a favorite from the list of dashboards or reports, or from the dashboard or report itself.

 • V seznamu řídicích panelů nebo sestav v mobilní aplikaci klepněte na prázdnou hvězdičku vedle názvuIn the list of dashboards or reports in the mobile app, tap the empty star next to the name Ikona Není oblíbené.. Barva hvězdičky se změní na černouThe star turns black Ikona Oblíbené..

  Oblíbené řídicí panely

 • Pokud se nacházíte na řídicím panelu nebo v sestavě, klepněte na Další možnosti (...) v záhlaví a potom klepněte na prázdnou hvězdičku Ikona Není v oblíbených v nabídce, která se zobrazí.If you're in a dashboard or report, tap More options (...) in the header and then tap the empty star Not Favorite icon in the menu that displays. Barva hvězdičky se změní na černou Ikona Oblíbené.The star will turn black Favorite icon.

  Vybraná ikona Oblíbené

Označení řídicího panelu nebo sestavy jako oblíbené položky v mobilních aplikacích pro AndroidMake a dashboard or report a favorite in the Android mobile apps

Řídicí panel nebo sestavu můžete označit jako oblíbenou v seznamu řídicích panelů a sestav, případně v samotném řídicím panelu nebo sestavě.You can make a dashboard or report a favorite from the list of dashboards or reports, or from the dashboard or report itself.

 • V seznamu řídicích panelů nebo sestav v mobilní aplikaci můžete klepnutím na hvězdičku vedle názvu sestavy nebo řídicího panelu u dané položky nastavit, jestli patří mezi oblíbené nebo ne.In the list of dashboards or reports in the mobile app, tap the star next to the name of the report or dashboard to favorite or un-favorite the item.

  Nabídka Oblíbené v Androidu

 • Když budete na řídicím panelu nebo v sestavě, klepněte na Další možnosti (...) a pak vyberte Přidat k oblíbeným.When you're in a dashboard or report, tap More options (...) and then select Favorite.

  Hvězdička oblíbené položky v Androidu

Nastavení sestav a klíčových ukazatelů výkonu Serveru sestav Power BI a služby Reporting Services jako oblíbenýchMake favorite Power BI Report Server and Reporting Services reports and KPIs

V mobilních aplikacích Power BI můžete zobrazit oblíbené sestavy a klíčové ukazatele výkonu Serveru sestav Power BI a služby Reporting Services, ale nemůžete je v mobilních aplikacích jako oblíbené nastavit.You can view your favorite Power BI Report Server and Reporting Services reports and KPIs in the Power BI mobile apps, but you can't make them favorites in the mobile apps. Jako oblíbené je označíte na webovém portálu.You tag them as favorites in the web portal.

Další krokyNext steps