Tipy pro správu os v sestavách Power BITips to manage axes in Power BI reports

Tento článek je určen pro autory sestav navrhující sestavy Power BI a pracující s vizuály s osami.This article targets you as a report author designing Power BI reports, working with visuals that have axes. Mezi tyto vizuály patří pruhové grafy, sloupcové grafy, spojnicové grafy a mnoho dalších.These visuals include bar charts, columns charts, line charts, and many others.

Podívejte se na video s ukázkami osmi tipů, které vám umožní efektivně spravovat osy v sestavách Power BI.Watch the video demonstrating eight tips to effectively manage axes in your Power BI reports.

TipyTips

Osm tipů pro efektivní správu os v sestavách Power BI zahrnuje:In summary, the top eight tips to effectively manage axes in Power BI reports include:

  1. Vizualizace nominálních kategoriíVisualize nominal categories
  2. Vizualizace intervalových kategoriíVisualize interval categories
  3. Úprava popisků osy XAdjust X-axis labels
  4. Úprava popisků osy YAdjust Y-axis labels
  5. Správa hierarchií osy XManage X-axis hierarchies
  6. Správa hierarchií osy YManage Y-axis hierarchies
  7. Nepoužívání posuvníku osy XAvoid the X-axis scrollbar
  8. Odebrání os pro vytváření minigrafůRemove axes to create sparklines

Další krokyNext steps

Další informace související s tímto článkem najdete v následujících tématech:For more information related to this article, check out the following resources: