Tipy pro formátování a implementaci legendy v sestavách Power BITips to format and implement legends in Power BI reports

Tento článek je určen tvůrcům sestav, kteří navrhují sestavy Power BI a formátují či implementují legendy.This article targets you as a report author designing Power BI reports, when formatting and implementing legends.

Podívejte se na video s ukázkami šesti nejlepších tipů pro formátování a implementaci legendy v sestavách Power BI.Watch the video demonstrating the top six tips to format and implement legends in your Power BI reports.

TipyTips

Šest nejlepších tipů pro formátování a implementaci legendy v sestavách Power BI zahrnuje:In summary, the top six tips to format and implement legends in Power BI reports include:

  1. Řazení proměnných legendySort legend variables
  2. Emulace legendyEmulate a legend
  3. Nastavení velikosti a umístění legendySize and positioning legends
  4. Oprava oříznuté legendySolve truncated legends
  5. Shoda možností formátu styluMatch style format options
  6. Vytvoření komplexních vizuálů s kontextemCraft comprehensive visuals with context

Další krokyNext steps

Další informace související s tímto článkem najdete v následujících tématech:For more information related to this article, check out the following resources: