Přístup ke sdíleným datovým sadám jako k datovým kanálům OData na Serveru sestav Power BIAccessing shared datasets as OData feeds in Power BI Report Server

Ke sdíleným datovým sadám můžete získat přístup z Power BI Desktopu s datovým kanálem OData.You can access shared datasets from Power BI Desktop with an OData feed.

  1. Pomocí adresy URL datového kanálu OData se připojíte ke zdroji OData.With the OData feed URL, you connect to the OData source.

    Zdroj datového kanálu OData serveru sestav

  2. Pokud přenesete data do aplikace Power BI Desktop, můžete je upravit v Editoru dotazů.After you bring the data into Power BI Desktop, you can modify it in the Query Editor.

    Editor dotazů v aplikaci Power BI Desktop s datovým kanálem OData

  3. Teď můžete tato data použít při vytváření sestav.Now you can use the data in designing reports.

    Návrh sestavy Power BI Desktop s datovým kanálem OData

Použijte možnost Upřesnit možnosti, abyste mohli zapnout sloupce otevřeného typu a odpovídajícím způsobem formátovat sloupce v doplňku Power Query podle svých potřeb.Be sure to use Advanced Options so you can turn on Open Type Columns and format the columns accordingly in Power Query to meet your needs.

Tady najdete další informace o připojení k datovým kanálům OData v Power BI Desktopu.Read more about connecting to OData feeds in Power BI Desktop.

Máte další otázky?More questions? Zkuste se zeptat v komunitě Power BI.Try asking the Power BI Community