Funkce Shuffle v PowerAppsShuffle function in PowerApps

Náhodně změní pořadí záznamů z tabulky.Randomly reorders the records of a table.

PopisDescription

Funkce Shuffle změní pořadí záznamů tabulky.The Shuffle function reorders the records of a table.

Vrátí tabulku, která má stejné sloupce a počet řádků jako argument.Shuffle returns a table that has the same columns and number of rows as the argument.

SyntaxeSyntax

Shuffle( Tabulka )Shuffle( Table )

  • Tabulka – povinné.Table - Required. Tabulka, ve které se má změnit pořadí záznamů.Table to shuffle.

Příklad:Example

Pokud jste si uložili podrobnosti o hracích kartách v kolekci s názvem Deck, tento vzorec by vrátil kopii této kolekce, v které bylo náhodně změněno pořadí.If you stored details about playing cards in a collection named Deck, this formula would return a copy of that collection that has been randomly shuffled.

Shuffle(Deck)Shuffle(Deck)