Vytvoření aplikace ze SharePointuCreating an app from SharePoint

Vygenerujte tříobrazovkovou aplikaci ze sharepointového seznamu a prozkoumejte z aplikace obrazovky a ovládací prvky.Generate a three screen app from a SharePoint list, then explore screens and controls from the app. Můžete aktualizovat obrazovky, ovládací prvky a pole aplikace a pomocí vzorců chování aplikace dále přizpůsobit.Update app screens, controls, and fields; and use formulas to further customize app behavior.