Seznámení s centrem pro správu pro PowerAppsIntroduction to the admin center for PowerApps

přehled

V centru pro správu můžete:In the admin center, you can:

  • Spravovat uživatele, oprávnění a role v prostředíchManage users, permissions and roles in environments. (Vyžaduje se plán PowerApps P2.)(PowerApps P2 plan required)
  • Spravovat zásady ochrany před únikem informací, které řídí, jakým způsobem se obchodní data sdílí se službami v PowerAppsManage data loss prevention policies, which control how business data is shared with services in PowerApps. (Vyžaduje se plán PowerApps P2 nebo oprávnění globálního správce Office 365.)(PowerApps P2 plan or Office 365 Global administrator permissions required)

Veškeré změny provedené v centru pro správu jsou okamžitě dostupné uživatelům v organizaci.Any changes that you make in the admin center are immediately available to users within the organization.