Jazyk vzorců Power Query M

Microsoft Power Query poskytuje výkonné prostředí pro import dat s velkou řadou funkcí. Funguje se sešity služby Analysis Services, Excelu a Power BI. Základní funkcí Power Query je filtrování a kombinování dat (tedy jejich mashup) z některých z rozsáhlé kolekce podporovaných zdrojů dat. Takový mashup dat se vždy vyjadřuje prostřednictvím jazyka vzorců Power Query M. Tento funkční jazyk rozlišující velká a malá písmena se podobá jazyku F#.