MVP program (Microsoft Most Valuable Professional)

MVP program (Microsoft Most Valuable Professional)

Program Microsoft Most Valuable Professional (MVP) je uznáním pro výjimečné členy technických komunit, kteří významným způsobem přispívají a pomáhají dalším uživatelům. Tento program oceňuje nejaktivnější členy technických komunit na celém světě, kteří poskytují neocenitelné informace a dělí se o své zkušenosti obohacující celou komunitu o nové poznatky o nejrůznějších produktech společnosti Microsoft.

Specialisté MVP jsou uznávaní experti v oblasti informačních technologií, kteří prostřednictvím aktivní účasti v technických komunitách inspirují další uživatele ke studiu a rozvoji schopností. I když mají jednotliví specialisté MVP nejrůznější vzdělání a pocházejí z různých technických komunit, sdílejí společnou vášeň pro informační technologie a přesvědčivě demonstrují svou ochotu pomáhat ostatním. K tomu specialisté MVP využívají knih a článků, které píší, webových stránek, které vytváří, blogů, které spravují, uživatelských skupin, ve kterých se účastní, diskusí, které hostují či do kterých přispívají, akcí a školicích seminářů, které prezentují, a odpovědí na dotazy v technických diskusních skupinách.

Mezi klíčové strategie tohoto programu patří:

  • Celosvětově vyhledávat a zapojovat specialisty MVP – Rozpoznávat, podporovat a posilovat pozici jednotlivců významně ovlivňujících technické komunity prostřednictvím trvalých vztahů se společností Microsoft v rámci produktových skupin, služeb a organizací.
  • Zvyšovat účast a spokojenost zákazníků – Oceňovat více zákazníků za jejich úsilí a vylepšovat jejich možnosti v jejich vlastním prostředí a jejich vlastním jazyce.
  • Zvyšovat kvalitu programu – Vytvářet profesionální služby, nabídky zákazníkům a celosvětové role a zodpovědnosti k dosažení větší čitelnosti a spolehlivosti pro interní i externí zákaznické komunity.
  • Čeští a slovenští MVP
  • Další informace o MVP programu (US)

Jak se stát MVP

Ocenění Microsoft Most Valuable Professional (MVP) je udělováno na základě nominačního procesu, který probíhá čtyřikrát do roka. V něm se posuzují jak znalosti jednotlivých kandidátů, tak ochota dané znalosti sdílet s ostatními.

Nominovat mohou jak jednotliví MVP, tak i zaměstnanci společnosti Microsoft. Zadanou nominaci schvaluje MVP Lead, osoba zodpovědná za MVP program pro danou zemi/region (MVP Lead rovněž může nominovat nové kandidáty).

Jednotlivé osoby mohou být nominovány za své aktivity realizované během posledních 12 měsíců před termínem nominace. Mezi aktivity se počítají příspěvky v diskusních skupinách, fórech a konferencích, články na blozích, webových portálech, ale i v odborných časopisech, dále autorství knih, či vystoupení na různých prezentacích a konferencích.

Pokud splňujete výše uvedené podmínky, kontaktujte nás na adresemvpczsk@microsoft.com.

Nejčastější dotazy (FAQ)

 

Přečtěte si odpovědi na nejčastější dotazy k programu Microsoft Most Valuable Professional.

D. Co je ocenění Microsoft MVP?
O.

Microsoft Most Valuable Professional (MVP) je roční ocenění, udělované nejaktivnějším

členům technických komunit společnosti Microsoft. Je založeno na příspěvcích těchto členů v online i offline médiích v za posledních 12 měsíců k datu nominace.

D. Proč je toto ocenění udělováno?
O. Společnost Microsoft se domnívá, že silná interaktivní komunita je klíčem k dosažení maximálního využití řešení a přínosů investic do softwaru. Ocenění MVP představuje způsob, kterým společnost Microsoft uznává mimořádně pozitivní přínos některých členů technických a produktových komunit. Společnost Microsoft chce těmto významným členům ukázat, že si jejich přínosu velmi váží. Ocenění MVP tak umožňuje poděkovat obzvláště vynikajícím členům za jejich účast a ochotu pomoci svým kolegům v komunitách, a to prostřednictvím online i offline médií.
D. Jak společnost Microsoft vybírá odborníky, kterým ocenění MVP udělí?
O. Ocenění MVP je specialistům udělováno na nominační období na základě srovnání jejich příspěvků v technické komunitě v uplynulém roce. Příjemci tohoto ocenění jsou určováni několika cykly ověření v nominačním období.
D. Jsou odborníci Microsoft MVP specialisty na všechny technologie a produkty společnosti Microsoft?
O. Ne. I když celá řada odborníků MVP má hluboké znalosti většího počtu produktů či technologií, žádný z nich není specialistou na všechny.
D. Zastupují specialisté MVP společnost Microsoft?
O. Ne. Specialisté MVP nejsou zaměstnanci společnosti Microsoft ani nevystupují jejím jménem. Specialisté MVP jsou nezávislí jednotlivci ocenění společností Microsoft.
D. Dostávají odborníci MVP od společnosti Microsoft nějaké finanční odměny?
O. Ne. Program Microsoft MVP poskytuje určité dárky ve formě softwaru a dalších výhod, v žádném případě ovšem odborníci MVP nedostávají od společnosti Microsoft za svou účast v programu Microsoft MVP Program finanční odměnu.
D. Jak dlouho platí ocenění Microsoft MVP?
O. Platí po dobu jednoho roku. V tomto období se mohou ocenění jedinci prezentovat jako specialisté Microsoft MVP a využívat všech výhod plynoucích z tohoto ocenění.
D. Jaké požadavky má společnost Microsoft na odborníky MVP?
O. Protože ocenění MVP je udělováno za předchozí příspěvky člena své komunitě, nemá společnost Microsoft žádné další požadavky na členy programu MVP kromě odpovídajícího vystupování, profesionality a dodržování pravidel komunity, které požaduje od všech svých členů. Tato pravidla jsou k dispozici na stránce zásad chování (US) v komunitách společnosti Microsoft.
D. Mohu se stát členem Microsoft MVP?
O.

Jednotlivé osoby mohou být nominovány na ocenění MVP kolegy či společností Microsoft na základě předchozích aktivit v technických komunitách offline i online. Program MVP a roční ocenění jsou založeny výhradně na příspěvcích dané osoby své komunitě v předchozím roce a tyto příspěvky jsou srovnávány s dalšími kandidáty pro dané nominační období, z nichž jsou následně vybráni ocenění jednotlivci.

Protože příspěvky své komunitě jsou vždy rozhodnutím pouze daného jednotlivce, program nijak neurčuje podmínky či formu těchto příspěvků. Studujeme pouze všechny příspěvky za uplynulý rok a poté na základě ověřovacího procesu v nominačním cyklu činíme finální rozhodnutí.