DreamSpark Premium

Členský program společnosti Microsoft zpřístupňující školám s výukou informačních technologií komplexní programové vybavení pro vzdělávací účely. Stahujte zde.

    DreamSpark   |   DreamSpark Premium

 

DreamSpark Premium
Program DreamSpark Premium (dříve MSDN AA) je navržen specificky pro střední a vyšší školy, katedry vysokých škol vyučující odbornou práci na počítači, akademické laboratoře a studenty oborů Počítačová věda, Technika, Informační systémy a Design. Program usnadňuje a zlevňuje získávání vývojových nástrojů, platforem a serverů společnosti Microsoft pro účely výuky, výzkumu a vývoje.

V rámci programu získá škola nejnovější verze software společnosti Microsoft a její studenti účastnící se kurzů si mohou bezplatně stáhnout software do svých počítačů a používat jej k práci týkající se kurzů a osobních projektů i mimo školu. Pro registraci do programu DreamSpark Premium kontaktujte jednoho z distributorů (Computer Help, Daquas - kontakty níže).

Program DreamSpark Premium má následující výhody:


Pro školy

 • DreamSpark Premium umožňuje studentům instalovat software na vlastní PC.
 • DreamSpark Premium je nejlevnější a nejjednodušší způsob jak získat Microsoft software pro výuku.
 • DreamSpark Premium podporuje kritéria České školní inspekce.
 • DreamSpark Premium umožňuje udržovat stale aktuální software.
 • DreamSpark Premium poskytuje pro vaší školu čí katedru neomezený počet licencí.

Pro studenty

 • Software získaný v rámci DreamSpark Premium lze užívat k nekomerčním účelům i po ukončení školní docházky.
 • Proces stahování software nevyžaduje "papírování".
 • Jsou k dispozici stále aktuální verze software.
 • Stačí navštěvovat školu nebo alespoň jeden předmět z nabídky katedry vlastnící DreamSpark Premium.

Pro vyučující

 • Software získaný v rámci DreamSpark Premium lze užívat k výuce a nekomerčnímu výzkumu i po vystoupení z programu.
 • Software je možno instalovat na libovolné množství školních PC.
 • Automatizovaná distribuce software studentům.
 • V rámci DreamSpark Premium je poskytována technická podpora.

Podrobnosti a podmínky programu

 • Kompletní přehled softwarového vybavení, který v programu získáte, naleznete zde.
 • Roční členský poplatek lze nakoupit poprvé několika způsoby. Licenci můžete pořídit na jeden nebo tři roky ve dvou variantách. V první jsou vám zasílána všechna média ve formě DVD. Ve druhé, levnější, si veškerý software stahujete z internetu.
 • Pokud členství na jeden nebo více let přerušíte začínáte opět cenami pro první nákup.
 • Další informace získáte na globálním stránkách DreamSpark Premium.
 • Programový software může být používán pouze k výuce, nikoli k ziskovému výzkumu nebo k provozování infrastruktury oddělení.
 • Členství je omezeno pouze na oddělení kvalifikované, neziskové, akreditované vzdělávací instituce zařazené do Sítě (registru) škol ČR.
 • Volné stahování je přístupné pouze těm studentům, účastnících se kurzů (výuky) programování v oddělení (na katedře), které je členem programu.
 • Studenti nesmí mít média, mohou pouze stahovat ze serveru nebo použít CD z knihovny nebo laboratoře.

Krok za krokem

 1. Zkontrolujte, zda vaše katedra či škola již není členem programu DreamSpark Premium.
 2. Zkontrolujte, zda splňujete podmínky programu.
 3. Pokud splňujete, kontaktujte jednoho z našich distributorů, který vás zaregistruje do programu DreamSpark Premium.

Distributoři

COMPUTER HELP, spol. s r.o.
Blanická 16, 120 00 Praha 2, Czech Republic
www.computerhelp.cz
tel.: +420 221 503 556; fax: +420 221 503 333
Kontakt: Michal Jílek, jilek@computerhelp.cz

DAQUAS s.r.o.
Anny Letenské 7, 120 00 Praha 2, Czech Republic
www.daquas.cz
tel.: +420 (2) 2251 2201
Kontakt: msdn@daquas.cz

AutoCont CZ a.s.
Sochorova 23, 616 00 Brno, Czech Republic
www.autocont.cz
tel.: +420 596 254 444, GSM: +420 724 030 007
Kontakt: Jaroslav Ondruch, jaroslav.ondruch@autocont.cz


 

 

 

Související programy

Imagine Cup
Přední studentská technologická soutěž

Student 2 Business
Příležitost pro studenty získat praxi u technologických firem

Faculty Connection

Kvalitní materiály pro výuku

Microsoft Student Partners
Přitažlivá a interaktivní studentská komunita

MIC
Microsoft inovační centra v České republice

BizSpark
Program pro urychlení rozjedu začínajících vývojářských firem