Nejčastější dotazy ke Správci konfigurace

 

Rozsah platnosti: System Center 2012 Configuration Manager, System Center 2012 Configuration Manager SP1, System Center 2012 Configuration Manager SP2, System Center 2012 R2 Configuration Manager, System Center 2012 R2 Configuration Manager SP1

V následujících částech najdete odpovědi na nejčastější dotazy k nástroji System Center 2012 Configuration Manager:

 • Konzole a kolekce nástroje Configuration Manager

 • Lokality a hierarchie

 • Migrace

 • Zabezpečení a správa na základě rolí

 • Nasazení klienta a klientské operace

 • Mobilní zařízení

 • Vzdálené řízení

 • Nasazení softwaru

 • Endpoint Protection

Konzole a kolekce nástroje Configuration Manager

Následující nejčastější dotazy se týkají konzoly a kolekcí nástroje Configuration Manager.

Podporuje konzola nástroje Configuration Manager 64bitový operační systém?

Ano. Konzola nástroje Configuration Manager je 32bitový program, který může běžet v 32bitové verzi systému Windows a v 64bitové verzi systému Windows.

Co je to omezující kolekce a na co se používá?

V nástroji System Center 2012 Configuration Manager musí být všechny kolekce omezeny na členství jiné kolekce. Když vytvoříte kolekci, je třeba určit limitující kolekci. Kolekce je vždy podmnožinou své limitující kolekce. Další informace naleznete v části Postup vytvoření kolekce v produktu Configuration Manager.

Můžu zahrnout nebo vyloučit členy jiné kolekce z mé kolekce?

Ano. Nástroj System Center 2012 Configuration Manager zahrnuje dvě nová pravidla pro kolekce, pravidlo Zahrnout kolekce a pravidlo Vyloučit kolekce, která umožňují zahrnout nebo vyloučit členství určených kolekcí. Další informace naleznete v části Postup vytvoření kolekce v produktu Configuration Manager.

Jsou přírůstkové aktualizace podporovány všemi typy kolekcí?

Ne. Kolekce konfigurované pomocí pravidel dotazu, které používají určité třídy, přírůstkové aktualizace nepodporují. Seznam těchto tříd naleznete v části Postup vytvoření kolekce v produktu Configuration Manager.

Co je to kolekce Všechny neznámé počítače?

Kolekce Všechny neznámé počítače obsahuje dva objekty, které reprezentují záznamy v databázi Configuration Manager a které vám pomohou při nasazení operačních systémů na počítače, které nejsou spravovány nástrojem Configuration Manager a proto nejsou v nástroji Configuration Manager zahrnuté. Mezi tyto počítače patří:

 • Počítač, na kterém není klient Configuration Manager nainstalován

 • Počítač, který není importován do Configuration Manager

 • Počítač, který se Configuration Manager neobjeví

Další informace o nasazování operačních systémů do neznámých počítačů naleznete v tématu Řízení nasazení neznámých počítačů v nástroji Configuration Manager.

Proč se pomocí příkazu Instalovat klienta na pásu karet nainstaluje klient do celé kolekce, když jsem zvolí jeden počítač, ale do zvoleného počítače se nainstaluje, pouze když kliknu pravým tlačítkem na počítač a pak zvolím příkaz Instalovat klienta?

Pokud zvolíte příkaz Instalovat klienta na pásu karet, když je zvolena karta Kolekce, klient se instaluje do všech počítačů v kolekci, a nikoli do právě zvoleného počítače. Chcete-li instalovat klienta do právě zvoleného počítače, klikněte na kartu Domů na pásu karet předtím, než kliknete na příkaz Instalovat klienta na pásu karet, nebo použijte možnost kliknutí pravým tlačítkem.

Jak vytvořit kolekci, která obsahuje jenom počítače Mac nebo jenom servery se systémem Linux?

Pro System Center 2012 Configuration Manager SP1 a novější:

Protože ID pro každý typ zařízení (například počítače se systémem Windows, počítače se systémem Mac nebo počítače se systémem Linux) je uloženo v databázi nástroje Configuration Manager, můžete vytvořit kolekci, která obsahuje pravidlo dotazu k návratu pouze zařízení s určeným ID. Ukázkový dotaz najdete v části Příklad dotazy WQL v tématu Jak vytvořit dotazy v produktu Configuration Manager. Informace o vytvoření kolekcí naleznete v tématu Postup vytvoření kolekce v produktu Configuration Manager.

Jak vytvořit kolekci počítačů se systémem Windows 8, které podporují režim AOAC (Always On Always Connected)?

Pro System Center 2012 Configuration Manager SP1 a novější:

Vytvořte kolekci s pravidlem dotazu. Použijte dotaz na třídu atributu Prostředek systému a atribut Možnost pohotovostního režimu připojení = TRUE, který vrátí počítače schopné trvalého připojení pomocí funkce Always On Always Connected.

Proč používá konzole nástroje Configuration Manager při připojení k internetu protokol HTTP a které součásti přestanou fungovat, pokud je zablokována branou firewall?

Konzole nástroje Configuration Manager používá při připojení k internetu protokol HTTP ve dvou scénářích:

 • Když používáte zeměpisné zobrazení z uzlu Hierarchie lokalit v pracovním prostoru Monitorování, které používá prohlížeč Internet Explorer pro přístup k mapám Bing.

 • Když používáte soubor nápovědy nástroje Configuration Manager a kliknete na odkaz k zobrazení nebo hledání informací ze služby TechNet.

Pokud nepožadujete tyto funkce, může brána firewall zablokovat připojení protokolu HTTP z konzole bez další ztráty funkčnosti nástroje Configuration Manager.

Další informace o geografickém zobrazení najdete v části Uzel hierarchie lokalit tématu Monitorování lokalit a hierarchie nástroje Configuration Manager.

Jak můžu zvýšit počet výsledků vyhledávání v konzoli nástroje Configuration Manager?

Ve výchozím nastavení je počet výsledků vyhledávání v konzoli nástroje Configuration Manager omezen na 1000 položek. Tento počet můžete změnit pomocí karty Vyhledat. Ve skupině Možnosti klikněte na položku Nastavení vyhledávání a pak změňte hodnotu Výsledky vyhledávání v dialogovém okně Nastavení vyhledávání.

Když vyhledávám ve složkách, jak můžu do vyhledávání automaticky zahrnout podsložky?

Ve výchozím nastavení je vyhledávání v konzoli nástroje Configuration Manager omezeno na aktuální složku. Tento režim můžete změnit nejdříve kliknutím v poli Vyhledat na panelu výsledků. Pak na kartě Vyhledat ve skupině Obor klikněte na možnost Všechny podsložky. Na panelu výsledků je vyhledávání rozšířeno na A cesta <aktuální uzel + podsložky>. V případě potřeby doplňte kritéria a zadejte text pro vyhledávání v aktuální složce a jejích podsložkách.

Lokality a hierarchie

Následující nejčastější dotazy se týkají lokalit a hierarchií v nástroji Configuration Manager.

Existují nová rozšíření schématu služby Active Directory pro nástroj System Center 2012 Configuration Manager?

Ne. Rozšíření schémat Active Directory pro nástroj System Center 2012 Configuration Manager jsou beze změny, na rozdíl od rozšíření používaných verzí Configuration Manager 2007. Pokud rozšíříte schéma pro nástroj Configuration Manager 2007, nemusíte rozšiřovat schéma znovu pro nástroj System Center 2012 Configuration Manager nebo System Center 2012 Configuration Manager SP1.

Kde se nachází dokumentace pro instalační program?

Viz Instalace lokalit a vytvoření hierarchie pro nástroj Configuration Manager.

Můžu upgradovat předběžnou verzi nástroje System Center 2012 Configuration Manager na vydanou verzi?

Ne. Pokud nejste v programu předběžných verzí, který je podporován společností Microsoft (například Technology Adoption Program nebo Community Evaluation Program), neexistuje žádný způsob upgradu pro předběžné verze nástroje System Center 2012 Configuration Manager. Další informace naleznete v tématu Poznámky k verzi pro nástroj System Center 2012 Configuration Manager.

Můžu spravovat klienty SMS 2003 nástrojem System Center 2012 Configuration Manager nebo migrovat lokality a klienty SMS 2003 do nástroje System Center 2012 Configuration Manager?

Ne. Nástroj System Center 2012 Configuration Manager nepodporuje lokality SMS 2003 a klienty SMS 2003. Při přesunu těchto lokalit a klientů do nástroje System Center 2012 Configuration Manager máte dvě možnosti:

 • Upgradujte lokality a klienty SMS 2003 na nástroj Configuration Manager 2007 SP2 a pak je migrujte do nástroje System Center 2012 Configuration Manager.

 • Odinstalujte lokality a klienty SMS 2003 a pak nainstalujte lokality a klienty nástroje System Center 2012 Configuration Manager.

Další informace o podporovaných cestách aktualizací najdete v části Podporované cesty upgradu Configuration Manageru tématu Podporované konfigurace pro Configuration Manager.

Další informace o migrování nástroje Configuration Manager 2007 do nástroje System Center 2012 Configuration Manager naleznete v příručce Migrace hierarchií v nástroji System Center 2012 Configuration Manager.

Můžu upgradovat zkušební verzi nástroje System Center 2012 Configuration Manager?

Ano. Pokud zkušební verze není předběžnou verzí nástroje System Center 2012 Configuration Manager, můžete ji upgradovat na úplnou verzi.

Další informace najdete v části Upgrade instalace zkušební verze na plnou verzi v tématu Instalace lokalit a vytvoření hierarchie pro nástroj Configuration Manager.

Změnily se typy lokalit ve srovnání s nástrojem Configuration Manager 2007?

Nástroj System Center 2012 Configuration Manager zavádí změny jak primárních, tak sekundárních lokalit a lokalita centrální správy je novým typem lokality. Lokalita centrální správy nahrazuje primární lokalitu nazývající se centrální lokalita jako lokalita nejvyšší úrovně v hierarchii vícenásobných primárních lokalit. Tato lokalita nespravuje klienty přímo, ale koordinuje sdílenou databázi ve vaší hierarchii a je navržena k zajištění centralizovaného generování sestav a k zajištění konfigurací pro vaši celou hierarchii.

Můžu připojit dříve existující lokalitu k jiné lokalitě v nástroji System Center 2012 Configuration Manager?

V nástroji System Center 2012 Configuration Manager bez aktualizace Service Pack nelze změnit nadřazený vztah aktivní lokality. Pouze můžete přidat lokalitu jako podřízenou lokalitu jiné lokality v době instalace nové lokality. Protože databáze je sdílena všemi lokalitami, může připojení lokality, která má již vytvořené výchozí objekty nebo má vlastní konfigurace, způsobit konflikty s podobnými objekty, které již v hierarchii existují.

Ale v nástroji System Center 2012 Configuration Manager SP1 můžete rozšířit samostatnou primární lokalitu do hierarchie, která zahrnuje novou lokalitu centrální správy. Další informace najdete v části Plánování rozšíření samostatné primární lokality v tématu Plánování lokalit a hierarchií v nástroji Configuration Manager.

Proč nelze nainstalovat primární lokalitu jako podřízenou lokalitu jiné primární lokality, jak bylo možné v nástroji Configuration Manager 2007?

U nástroje System Center 2012 Configuration Manager se primární lokality změnily a podporují pouze sekundární lokality jako podřízené lokality a dále podporují novou lokalitu centrální správy jako nadřazenou lokalitu. Na rozdíl od nástroje Configuration Manager 2007 již primární lokality nepodporují hranice zabezpečení nebo konfigurace. Díky tomu můžete pouhým nainstalováním dalších primárních lokalit zvýšit maximální počet klientů, které může vaše hierarchie podporovat, nebo zajistit místní kontaktní bod pro správu.

Proč nástroj Configuration Manager vyžaduje systém SQL Server pro mou sekundární lokalitu?

V nástroji System Center 2012 Configuration Manager vyžadují sekundární lokality buď systém SQL Server nebo systém SQL Server Express k podporování replikace databáze pomocí nadřazené primární lokality. Když nainstalujete sekundární lokalitu, instalační program automaticky nainstaluje systém SQL Server Express, pokud již není nainstalována místní instance systému SQL Server.

Co je to replikace databáze?

Replikaci databáze používá systém SQL Server k rychlému přenosu dat nastavení a konfigurací do dalších lokalit v hierarchii nástroje Configuration Manager. Změny, které jsou provedeny v jedné lokalitě, se sloučí s informacemi uloženými v databázi ostatních lokalit. Obsah pro nasazení a další data souborů jsou stále replikovány replikací souborů mezi lokalitami. Replikace databáze se konfiguruje automaticky, když připojíte novou lokalitu ke stávající hierarchii.

Jak můžu monitorovat a odstraňovat poruchy replikace v nástroji Configuration Manager?

Viz část Sledování infrastruktury nástroje Configuration Manager v tématu Monitorování lokalit a hierarchie nástroje Configuration Manager. Tato část obsahuje informace o replikaci databáze a o používání nástroje Analyzátor propojení replikace.

Co je to zjišťování oblastí služeb Active Directory?

Zjišťování oblastí služeb Active Directory je nová metoda zjišťování v nástroji System Center 2012 Configuration Manager, která umožňuje vyhledat síťová umístění v četných oblastech služeb Active Directory. Tato metoda zjišťování může vytvářet také hranice v nástroji Configuration Manager pro zjišťovaná síťová umístění a můžete publikovat data lokality v jiné oblasti služby Active Directory a tím pomoci podporovat klienty, lokality a servery systémů lokalit v těchto umístěních.

Můžu klientům přidělit jednoznačné konfigurace agentů klientů bez instalování dalších lokalit?

Ano. Nástroj System Center 2012 Configuration Manager používá hierarchickou sadu výchozích nastavení klientů (dříve nazývaných nastavení agentů klientů), kterou pak můžete upravovat na klientech pomocí vlastních nastavení klientů, která přiřadíte kolekcím. To vytváří flexibilní metodu doručování vlastních nastavení klienta kterémukoli klientovi ve vaší hierarchii bez ohledu na to, které lokalitě je klient přiřazen nebo kde je umístěn ve vaší síti. Další informace naleznete v části Konfigurace nastavení klientů v Configuration Manageru.

Může lokalita nebo hierarchie zahrnovat více oblastí služby Active Directory?

Nástroj Configuration Manager podporuje komunikaci od lokality k lokalitě (mezi lokalitami), když mezi oblastmi existuje oboustranná důvěra. V rámci lokality nástroj Configuration Manager podporuje umístění rolí systému lokality v počítačích v nedůvěryhodné oblasti. Nástroj Configuration Manager také podporuje klienty, kteří jsou v jiné oblasti, než je server jejich lokality, když role systému lokality, ke které se připojují, je ve stejné oblasti jako klient. Další informace najdete v části Plánování komunikací napříč doménovými strukturami v nástroji Configuration Manager v tématu Plánování komunikací v Configuration Manageru.

Je nutné pro podporu počítačů v nedůvěryhodné doménové struktuře vytvořit novou primární lokalitu a konfigurovat obousměrný vztah důvěryhodnosti doménové struktury?

Ne. Protože aplikace System Center 2012 Configuration Manager podporuje instalaci většiny rolí systému lokality v nedůvěryhodných doménových strukturách, není potřeba mít pro tento scénář samostatnou lokalitu, pokud jste nepřekročili maximální počet podporovaných klientů pro lokalitu. Další informace o komunikaci napříč doménovými strukturami naleznete v části Plánování komunikací napříč doménovými strukturami v nástroji Configuration Manager v tématu Plánování komunikací v Configuration Manageru. Další informace o počtu podporovaných počítačů najdete v části Škálovatelnost lokality a role systému lokality tématu Podporované konfigurace pro Configuration Manager.

Tip

Role webové služby Katalog aplikací a bod registrace musí být nainstalovány ve stejné doménové struktuře jako server lokality. V tomto případě můžete nainstalovat bod webu Katalog aplikací a zprostředkující bod registrace do jiné doménové struktury a tyto role systému lokality komunikují s lokalitou pomocí role webové služby Katalog aplikací, respektive bodu registrace. Poté, co jsou tyto role systému lokality nainstalovány do jiné doménové struktury, mohou komunikovat se svými protějšky pomocí certifikátů (podepsaných svým držitelem nebo PKI). Další informace o zabezpečení této komunikace naleznete v části „Kryptografické ovládací prvky pro komunikaci se serverem“ v tématu Technické informace o kryptografických kontrolách použitých v nástroji Configuration Manager.

Jak mohou klienti nacházet body správy a změnil se tento proces oproti aplikaci Configuration Manager 2007?

Klienti aplikace System Center 2012 Configuration Manager mohou nacházet dostupné body správy pomocí bodů správy, které zadáte během nasazení klienta, služeb Active Directory Domain Services, DNS a WINS. Klienti se mohou připojovat k více než jednomu bodu správy v lokalitě, přičemž kdykoli je to možné, upřednostňují komunikaci využívající protokol HTTPS, protože klient a bod správy využívají certifikát PKI.

Zde došlo k několika změnám oproti aplikaci Configuration Manager 2007, jež vyhovují novince, že klienti mohou komunikovat s více než jedním bodem správy v lokalitě a že můžete mít v jedné lokalitě směsici rolí systému lokality protokolů HTTPS a HTTP.

Další informace najdete v části Umístění služby a jak klienti zjišťují jim přiřazený bod správy v tématu Plánování komunikací v Configuration Manageru.

Jak mohu konfigurovat svoje lokality pro nativní režim?

Aplikace System Center 2012 Configuration Manager nahradila konfiguraci lokality nativního režimu v aplikaci Configuration Manager 2007 konfigurací jednotlivých rolí systému lokality přijímajících klientskou komunikaci přes protokoly HTTPS či HTTP. Jelikož můžete mít role systému lokality, které podporují protokoly HTTPS a HTTP, ve stejné lokalitě, máte k dispozici větší flexibilitu v tom, jak představíte certifikát PKI k zabezpečení koncových bodů klienta intranetu v rámci hierarchie. Klienti přes internet a mobilní zařízení musí využívat připojení prostřednictvím protokolu HTTPS.

Další informace najdete v části Plánování strategie přechodu pro certifikáty PKI a internetové správy klientů v tématu Plánování zabezpečení v nástroji Configuration Manager.

Kde jsou podporované scénáře a síťové diagramy pro internetovou správu klientů, které jste měli pro aplikaci Configuration Manager 2007?

Na rozdíl od aplikace Configuration Manager 2007 neexistují žádná omezení návrhu na podporu klientů na internetu, za předpokladu, že splňujete požadavky uvedení v části Plánování internetové správy klientů v tématu Plánování komunikací v Configuration Manageru. Díky následujícím vylepšením můžete snadněji podporovat klienty na internetu, aby vyhovovali vaší existující infrastruktuře:

 • Celá lokalita nemusí používat připojení ke klientům pomocí protokolu HTTPS

 • Podpora pro instalaci většiny rolí systému lokality do jiné doménové struktury

 • Podpora více bodů správy v jedné lokalitě

Pokud používáte více bodů správy a vyhradíte alespoň jedno připojení ke klientovi z internetu, mohli byste zvážit použití databázových replik pro body správy. Další informace naleznete v části Konfigurace replik databáze pro body správy.

Musím konfigurovat moji lokalitu pro internetovou správu klientů před tím, než budu moci využívat cloudové distribuční body v aplikaci Configuration Manager SP1?

Ne. Přestože obě konfigurace používají internet, jsou na sobě nezávislé. Klienti v intranetu mohou využívat cloudové distribuční body a tito klienti nevyžadují klientský certifikát PKI. Přesto však nadále budete potřebovat certifikáty PKI, když budete chtít použít cloudové distribuční body; jeden pro certifikát správy služby Windows Azure, který instalujete na serveru systému lokality, jenž hostí cloudová distribuční místa, a jeden pro certifikát služby cloudových distribučních míst, který importujete, když konfigurujete cloudový distribuční bod.

Další informace o požadavcích certifikátů PKI pro internetovou správu klientů a pro cloudové distribuční body naleznete v části Požadavky na certifikát PKI pro nástroj Configuration Manager.

Další informace o cloudových distribučních bodech najdete v části Nastavení cloudových distribučních bodů tématu Plánování správy obsahu v nástroji Configuration Manager.

Proč není role systému lokality, kterou požaduji, dostupná v průvodci Přidat role systému lokality?

Aplikace Configuration Manager podporuje některé role systému lokality pouze v určitých lokalitách v hierarchii a některé role systému lokality mají jiná omezení týkající se toho, kde a kdy je můžete instalovat. Když aplikace Configuration Manager instalaci role systému lokality nepodporuje, není tato role v průvodci uvedena. Například bod Endpoint Protection nelze nainstalovat do sekundární lokality, nebo do primární lokality, pokud máte lokalitu centrální správy. Takže pokud máte lokalitu centrální správy, nezobrazí se bod Endpoint Protection v průvodci Přidat role systému lokality spuštěném v primární lokalitě.

Mezi další případy patří například to, že nemůžete přidat druhý bod správy do sekundární lokality nebo že nemůžete přidat bod správy či distribuční bod do lokality centrální správy.

V aplikaci Configuration Manager SP1 se navíc nezobrazí konektor Microsoft Intune jako dostupná role systému lokality, dokud nevytvoříte odběr aplikace Microsoft Intune. Další informace o vytvoření odběru naleznete v tématu Správa mobilních zařízení s Configuration Managerem a Microsoft Intune.

Další informace o tom, kde lze instalovat které role systému lokality, naleznete v části Plánování umístění, do kterého se nainstalují role systému lokality v hierarchii v tématu Plánování systémů lokalit ve Správci konfigurace.

Kde lze provést konfiguraci účtu přístupu k síti?

Pomocí následujícího postupu můžete nakonfigurovat účet přístupu k síti.

Jak provést konfiguraci účtu přístupu k síti pro lokalitu

 1. V pracovním prostoru Správa rozbalte nabídku Konfigurace lokality, klikněte na položku Lokality a pak vyberte lokalitu.

 2. Ve skupině Nastavení klikněte na volbu Konfigurovat součásti lokality a následně klikněte na volbu Distribuce softwaru.

 3. Klikněte na kartu Účet přístupu k síti, nakonfigurujte účet a poté klikněte na tlačítko OK.

Jakou vysokou dostupnost má nástroj Configuration Manager?

Aplikace Configuration Manager nabízí celou řadu řešení vysoké dostupnosti. Informace naleznete v tématu Plánování vysoké dostupnosti v nástroji Configuration Manager.

Migrace

Následující nejčastější dotazy souvisí s migrací aplikace Configuration Manager 2007 do aplikace System Center 2012 Configuration Manager.

Jaké verze nástrojů Configuration Manager nebo Systems Management Server podporují migraci?

Verze aplikace System Center 2012 Configuration Manager, kterou používáte ke spouštění migrace, určuje verzi aplikací Configuration Manager 2007 či System Center 2012 Configuration Manager, jež podporují migraci:

 • Když používáte aplikace System Center 2012 Configuration Manager bez jakékoli aktualizace Service Pack, jsou pro migraci podporovány lokality aplikace Configuration Manager 2007 s aktualizací Service Pack 2.

 • Když používáte aplikaci System Center 2012 Configuration Manager s aktualizací Service Pack 1, jsou pro migraci používány lokality aplikace Configuration Manager 2007 s aktualizací Service Pack 2 a lokality aplikace System Center 2012 Configuration Manager s aktualizací Service Pack 1.

Hierarchie aplikace Configuration Manager, jež mají data, která chcete migrovat, se nazývají zdrojové hierarchie. Hierarchie aplikace Configuration Manager, do níž migrujete data, se nazývá cílová hierarchie.

Další informace o požadavcích migrace naleznete v části Požadavky pro migraci v nástroji System Center 2012 Configuration Manager.

Mohu použít aplikaci Configuration Manager SP1 k migraci mé existující hierarchie aplikace System Center 2012 Configuration Manager bez aktualizace Service Pack do nové hierarchie aplikace Configuration Manager SP1?

Ne. Nová funkce v aplikaci Configuration Manager SP1 podporuje migraci z existující hierarchie aplikace Configuration Manager SP1 do jiné hierarchie aplikace Configuration Manager SP1 a také podporuje migraci z aplikace Configuration Manager 2007 SP2 do aplikace Configuration Manager SP1.

Další informace o nové funkci migrace naleznete v tématu Úvod do migrace v nástroji System Center 2012 Configuration Manager.

Proč nemohu upgradovat svoje existující lokality aplikace Configuration Manager 2007 na lokality aplikace System Center 2012 Configuration Manager?

Několik důležitých změn představených v aplikaci System Center 2012 Configuration Manager brání upgradu bez odebrání dat předchozí verze. Aplikace System Center 2012 Configuration Manager však podporuje migraci z aplikace Configuration Manager 2007 s možností souběžného nasazení. Například aplikace System Center 2012 Configuration Manager je nativní 64bitová aplikace s databází, která je optimalizovaná pro kódování Unicode a která je sdílená mezi všemi lokalitami. Navíc se změnily typy lokalit a vztahy mezi lokalitami. Tyto změny, společně s dalšími, jsou příčinou, proč nelze mnoho existujících struktur hierarchie upgradovat. Další informace naleznete v části Migrace hierarchií v nástroji System Center 2012 Configuration Manager.

Musím provést migraci celé mojí hierarchie aplikace Configuration Manager 2007 nebo hierarchie aplikace System Center 2012 Configuration Manager najednou?

Běžně budete migrovat data z hierarchie aplikací Configuration Manager 2007 nebo System Center 2012 Configuration Manager (zdrojová hierarchie) během vámi definovaného časového období. Během období migrace můžete zdrojovou hierarchii nadále používat ke správě klientů, které jste nemigrovali do svojí nové hierarchie aplikace System Center 2012 Configuration Manager (cílová hierarchie). Navíc, pokud jste aktualizovali objekt ve zdrojové hierarchii poté, co jste provedli migraci tohoto objektu do své cílové hierarchie, můžete tento objekt migrovat znovu, dokud se nerozhodnete dokončit migraci.

Musím po migraci softwaru a balíčků z hierarchie aplikace Configuration Manager 2007 použít nový model aplikace?

Když migrujete balíček aplikace Configuration Manager 2007 do aplikace System Center 2012 Configuration Manager, zůstává po migraci balíčkem. Pokud chcete nasadit software a balíčky, které migrují z vaší hierarchie aplikace Configuration Manager 2007 pomocí nového modelu aplikace, můžete je pomocí nástroje Microsoft System Center Configuration Manager Package Conversion Manager převést na aplikace platformy System Center 2012 Configuration Manager. Další informace najdete v části Správce konverze pro balíček správce konfigurace.

Proč nemohu provést migraci historie inventáře nebo dat dodržování předpisů pro moje klienty?

Tento typ informací lze snadno opětovně vytvořit pomocí aktivního klienta, když tento klient odesílá data do nové lokality v cílové hierarchii. Běžně jsou užitečné pouze aktuální informace z jednotlivých klientů. Chcete-li si zachovat přístup k informacím historie inventáře, můžete ponechat zdrojové lokality aplikací Configuration Manager 2007 či System Center 2012 Configuration Manager aktivními, dokud již nebudou data historie nadále potřeba.

Proč musím přiřadit lokalitu v mojí nové hierarchii jako vlastníka obsahu pro migrovaný obsah?

Když přiřazujete lokalitě v nové cílové hierarchii vlastnictví obsahu, vybíráte lokalitu, která tento obsah udržuje v cílové hierarchii. Jelikož je lokalita, která vlastní obsah, zodpovědná za monitorování změn ve zdrojových souborech, snažte se určit lokalitu, která je blízko umístění zdrojových souborů v síti.

Když migrujete obsah mezi zdrojovou a cílovou hierarchií, ve skutečnosti migrujete metadata o tomto obsahu. Samotný obsah může během migrace zůstat hostovaný na sdíleném distribučním bodu nebo na distribučním bodu, který upgradujete nebo znovu přiřadíte k cílové hierarchii.

Co jsou sdílené distribuční body a proč je nemohu po dokončení migrace použít?

Sdílené distribuční body jsou distribuční body v lokalitách ve zdrojové hierarchii, které mohou použít klienti v cílové hierarchii během období migrace. Distribuční bod lze sdílet pouze tehdy, když zdrojová hierarchie obsahující distribuční bod zůstává aktivní zdrojovou hierarchií a pro zdrojovou lokalitu obsahující distribuční bod je povoleno sdílení distribučního bodu. Sdílení distribučních bodů skončí, když dokončíte migraci ze zdrojové hierarchie.

Jak se mohu vyhnout opětovné distribuci obsahu, který migruji do hierarchie aplikace System Center 2012 Configuration Manager?

System Center 2012 Configuration Manager může upgradovat podporované distribuční body ze zdrojových hierarchií nástroje Configuration Manager 2007 a znovu přiřazovat podporované distribuční body ze zdrojových hierarchií nástroje System Center 2012 Configuration Manager. Když upgradujete nebo znovu přidělíte sdílený distribuční bod, role systému lokality distribučního bodu a počítač distribučního bodu se odstraní ze zdrojové hierarchie a nainstalují se jako distribuční bod v lokalitě, kterou vyberete v cílové hierarchii. Díky tomuto procesu si můžete zachovat své existující distribuční body s vynaložením minimálního úsilí či s minimálním narušením sítě. Další informace naleznete v části Plánování strategie migrace nasazení obsahu v nástroji System Center 2012 Configuration Manager.

Rovněž lze pomocí volby připravit u distribučních bodů aplikace System Center 2012 Configuration Manager omezit přenos velkých souborů mezi síťovými připojeními s malou šířkou pásma. Další informace najdete v části Příprava obsahu v tématu Úvod do správy obsahů v nástroji Configuration Manager.

Mohu provést upgrade distribučního bodu aplikace Configuration Manager 2007 bez odebrání dat předchozí verze (včetně distribučního bodu větve) na distribuční bod aplikace System Center 2012 Configuration Manager?

Můžete provést upgrade distribučního bodu aplikace Configuration Manager 2007, která během upgradu zachová veškerý obsah. To zahrnuje i upgrade distribučního bodu na sdílené složce na serveru, distribučního bodu větve nebo standardního distribučního bodu.

Mohu provést upgrade sekundární lokality aplikace Configuration Manager 2007 bez odebrání dat předchozí verze na distribuční bod aplikace System Center 2012 Configuration Manager?

Můžete provést upgrade sekundární lokality aplikace Configuration Manager 2007 bez odebrání dat předchozí verze na distribuční bod aplikace System Center 2012 Configuration Manager. Během upgradu bude zachován veškerý obsah.

Co se stane s obsahem, když upgraduji sekundární lokalitu nebo distribuční bod aplikace Configuration Manager 2007 na distribuční bod aplikace System Center 2012 Configuration Manager?

Během upgradu na distribuční bod aplikace System Center 2012 Configuration Manager je všechen migrovaný obsah zkopírován a následně převeden do ukládání jediné instance. Když migrujete hierarchii, která spouští aplikaci System Center 2012 Configuration Manager bez aktualizací Service Pack, původní obsah aplikace Configuration Manager 2007 zůstane na serveru do doby, než bude ručně odstraněn. Když však migrujete hierarchii, která spouští aplikaci System Center 2012 Configuration Manager SP1, původní obsah aplikace Configuration Manager 2007 se po převedení obsahu odstraní.

Mohu kombinovat více než jednu hierarchii aplikací Configuration Manager 2007 nebo System Center 2012 Configuration Manager v jedné hierarchii aplikace System Center 2012 Configuration Manager?

Máte možnost migrovat data z více než jedné zdrojové hierarchie a zdrojové hierarchie nemusejí mít navzájem stejné verze. To znamená, že můžete provádět migraci z jedné nebo více hierarchií aplikace Configuration Manager 2007, jedné nebo více hierarchií aplikace System Center 2012 Configuration Manager a z jedné nebo více hierarchií, z nichž každá spouští jinou verzi aplikace Configuration Manager. Migrovat však lze souběžně pouze z jedné hierarchie.

Hierarchie lze migrovat v libovolném pořadí. Není však možné migrovat data z více hierarchií, které využívají stejný kód lokality. Pokud se pokusíte migrovat data z lokality, která využívá stejný kód lokality jako migrovaná lokalita, nebo která využívá stejný kód lokality ve vaší cílové hierarchii, dojde k poškození dat v databázi aplikace System Center 2012 Configuration Manager.

Jakou hierarchii aplikace Configuration Manager 2007 mohu použít jako zdrojovou hierarchii?

System Center 2012 Configuration Manager podporuje migrování prostředí nástroje Configuration Manager 2007 s nainstalovanou minimálně aktualizací Service Pack 2. Další informace naleznete v části Požadavky pro migraci v nástroji System Center 2012 Configuration Manager.

Které objekty mohu migrovat?

Seznam objektů, které můžete migrovat, závisí na verzi vaší zdrojové hierarchie. Migrovat lze většinu objektů z aplikace Configuration Manager 2007 do aplikace System Center 2012 Configuration Manager, včetně následujícího:

 • Inzerování

 • Hranice

 • Kolekce

 • Standardní hodnoty konfigurace a položky konfigurace

 • Balíčky, bitové kopie, ovladače, balíčky ovladačů a spouštěcí image nasazení operačního systému

 • Balíčky distribuce softwaru

 • Pravidla distribuce softwaru

 • Šablony a balíčky pro nasazení aktualizace softwaru

 • Nasazení aktualizací softwaru

 • Seznamy aktualizací softwaru

 • Pořadí úloh

 • Balíčky virtuálních aplikací

Při migraci mezi hierarchiemi aplikace System Center 2012 Configuration Manager je seznam podobný a zahrnuje objekty, které jsou dostupné pouze v aplikaci System Center 2012 Configuration Manager, jako jsou například Aplikace.

Další informace najdete v části Objekty, které lze migrovat.

Můžu migrovat časové intervaly pro správu a údržbu?

Ano. Při migraci kolekce aplikace Configuration Manager rovněž migruje nastavení kolekce, jež zahrnuje časové intervaly pro správu a údržbu a proměnné kolekce. Nastavení kolekce pro zřizování AMT však migrována nejsou.

Spustí se reklamy znovu poté, co budou migrovány?

Ne. Klienti, které upgradujete z nástroje Configuration Manager 2007 nebudou znovu aktivovat oznámení o inzerovaném programu, který migrujete.System Center 2012 Configuration Manager zachová ID balíčku Configuration Manager 2007 pro balíčky, které migrujete, a upgradovaní klienti si zachovají svoji historii oznamování o inzerovaných programech.

Zabezpečení a správa na základě rolí

Následující nejčastější dotazy se týkají zabezpečení a správy na základě rolí v aplikaci Configuration Manager.

Kde je dokumentace ke správě na základě rolí?

Jelikož je správa na základě rolí integrována do konfigurace hierarchie a funkcí správy, není k dispozici samostatná část dokumentace týkající se správy na základě rolí. Místo toho jsou informace integrovány v knihovně dokumentací. Informace o plánování a konfigurace správy na základě rolí například naleznete v tématech Plánování zabezpečení v nástroji Configuration Manager a Konfigurace zabezpečení v nástroji Configuration Manager v příručkách Správa lokality pro nástroj System Center 2012 Configuration Manager a Zabezpečení a ochrana soukromí pro aplikaci System Center 2012 Configuration Manager.

Konzola Configuration Manager obsahuje seznam popisů každé role zabezpečení, která je nainstalována společně s nástrojem Configuration Manager a minimální oprávnění a vhodné role zabezpečení pro každou funkci správy jsou součástí jako předpoklady v příslušném tématu. Například , Požadavky na správu aplikací v nástroji Configuration Manager v seznamu průvodce Nasazení softwaru a operačních systémů v nástroji System Center 2012 Configuration Manager uvádí minimální oprávnění zabezpečení ke správě a nasazování aplikací a role zabezpečení, které splňují tyto požadavky.

Jaké minimální požadavky musím konfigurovat, pokud nechci používat správu založenou na rolích, když testují nástroj System Center 2012 Configuration Manager?

Pokud nainstalujete nástroj System Center 2012 Configuration Manager, není nutná žádná dodatečná konfigurace, protože uživatel účtu služby Active Directory použitý k instalaci nástroje Configuration Manager bude automaticky přiřazen do rolí zabezpečení Úplný správce, Všechny rozsahy a bude mít přístup do kolekcí Všechny systémy a Všichni uživatelé a uživatelské skupiny. Pokud však chcete poskytnout úplné oprávnění pro správu dalším uživatelům služeb Active Directory pro přístup k nástroji System Center 2012 Configuration Manager, vytvořte nové uživatele s právy pro správu v nástroji Configuration Manager pomocí jejich účtů systému Windows a pak je přiřaďte do rolí zabezpečení Úplný správce.

Jak mohu v aplikaci System Center 2012 Configuration Manager segmentovat zabezpečení?

Na rozdíl od nástroje Configuration Manager 2007 již lokality nepodporují hranice zabezpečení. Místo toho použijte ke konfiguraci oprávnění různých uživatelů s právy pro správu role zabezpečení pro správu a k definování sady objektů, které mohou zobrazit a spravovat použijte bezpečnostní rozsahy a kolekce. Tato nastavení lze konfigurovat v centrální lokalitě pro správu nebo v libovolné primární lokalitě a jsou vynucována ve všech lokalitách pomocí hierarchie.

Je nutné používat skupiny zabezpečení nebo uživatelské účty k určení uživatelů s právy pro správu?

Nejlepším postupem je při konfiguraci uživatelů s právy pro správu pro správu na základě rolí určit skupinu zabezpečení, místo uživatelských účtů.

Mohu zakázat přístup k objektům a kolekcím pomocí správy založené na rolích?

Správa založená na rolích nepodporuje výslovné zákazové akce v rolích zabezpečení, rozsazích zabezpečení nebo kolekcích přiřazených uživateli s právy pro správu. Místo toho proveďte konfiguraci rolí zabezpečení, rozsahu zabezpečení a kolekci k udělení oprávnění uživatelům s právy pro správu. Pokud uživatelé nemají oprávnění týkající se objektů používaných těmito prvky správy založené na rolích, mohou mít k některým objektům pouze částečný přístup, například mohou být schopni prohlížet, ale ne upravovat konkrétní objekty. Členství v kolekci však můžete použít k vyloučení kolekcí z kolekce, která je přiřazena uživateli s právy pro správu.

Jak zjistím, které typy objektů mohu přiřadit do rolí zabezpečení?

Chcete-li zjistit, které typy objektů lze přiřadit do rolí zabezpečení, spusťte sestavu Zabezpečení pro konkrétní nebo vícenásobné objekty nástroje Configuration Manager. Navíc můžete zobrazit seznam objektů role zabezpečení zobrazením Vlastností rolí zabezpečení a pak výběrem karty Oprávnění.

Mohu používat rozsahy zabezpečení k omezení, které distribuční body se zobrazí v uzlu stavu distribuce v pracovním prostoru Sledování?

Ne, i když můžete konfigurovat správu na základě rolí a rozsahy zabezpečení tak, aby mohli uživatelé s právy pro správu distribuovat obsah pouze do vybraných distribučních bodů, nástroj Configuration Manager vždy zobrazí všechny distribuční body v pracovním prostoru Sledování.

Nasazení klienta a klientské operace

Následující nejčastější dotazy se týkají nasazování a správy klientů v počítačích a mobilních zařízeních v nástroji Configuration Manager.

Podporuje nástroj System Center 2012 Configuration Manager stejné metody instalace klientů jako nástroj Configuration Manager 2007?

Ano.System Center 2012 Configuration Manager podporuje stejné metody instalace klientů jako Configuration Manager 2007: automatickou nabízenou instalaci klienta, instalaci na základě aktualizace softwaru, zásady skupiny, ruční instalaci, přihlašovacího skriptu a pomocí bitové kopie. Další informace naleznete v části Instalace klientů v počítačích se systémem Windows v nástroji Configuration Manager.

Jaké je minimální oprávnění, které uživatel s právy pro správu vyžaduje pro průvodce klientskou nabízenou instalací?

Chcete-li nainstalovat klienta Configuration Manager pomocí průvodce klientskou nabízenou instalací, musí mít uživatel s právy pro správu alespoň oprávnění k Úpravě zdroje.

Jaké jsou rozdíly mezi upgradem klientů pomocí dodaného souboru balíčku definic a balíčku a programu a použitím automatického upgradu klienta, který také používá balíček a program?

Když vytvoříte balíček a program pro upgrade klientů Configuration Manager, bude tato metoda instalace navržena k upgradu stávajících klientů System Center 2012 Configuration Manager. Můžete ovládat, které distribuční body hostují balíček a klientské počítače, na které se balíček nainstaluje. Tato metoda instalace podporuje pouze klienty System Center 2012 Configuration Manager a nelze pomocí ní upgradovat klienty Configuration Manager 2007.

Pro porovnání, automatická metoda upgradu klienta automaticky vytvoří balíček upgradu klienta a program a tuto metodu instalace lze použít s klienty Configuration Manager 2007 a také s klienty System Center 2012 Configuration Manager. Balíček je automaticky distribuován do všech distribučních bodů v hierarchii a nasazení je odesláno všem klientům v hierarchii k vyhodnocení. Tato metoda instalace podporuje klienty System Center 2012 Configuration Manager a klienty Configuration Manager 2007, kteří jsou přiřazeni do lokality System Center 2012 Configuration Manager. Jelikož nemůžete omezit, které distribuční body budou odeslány balíčku upgradu nebo které klienti budou odeslány do nasazení, použijte automatický upgrade klienta s upozorněním a nepoužívejte ho jako hlavní metodu pro nasazení klientského softwaru.

Další informace najdete v částech Upgrade klientů nástroje Configuration Manager pomocí balíčku a programu a Automatický upgrade klienta nástroje Configuration Manager v hierarchii tématu Instalace klientů v počítačích se systémem Windows v nástroji Configuration Manager.

Znamenají odkazy na „zařízení“ v nástroji System Center 2012 Configuration Manager mobilní zařízení?

Termín „zařízení“ v nástroji System Center 2012 Configuration Manager platí pro počítače nebo mobilní zařízení, například Windows Mobile Phone.

Jakým způsobem nástroj System Center 2012 Configuration Manager podporuje klienty v prostředí VDI?

Informace o podpoře klientů pro infrastrukturu virtuálních klientských počítačů (VDI) najdete části Pokyny pro správu klienta nástroje Configuration Manager v infrastruktuře virtuálních počítačů (VDI) tématu Úvod do nasazování klientů v nástroji Configuration Manager.

Proč může docházet k rozdílům mezi přiřazeným a nainstalovaným klientem a hodnotami rezidenční lokality, když se podívám na vlastnosti klienta v konzole nástroje Configuration Manager?

Lokalita přiřazená klientovi představuje primární lokalitu, která vytváří zásady klienta pro správu zařízení. Klienti jsou vždy přiřazováni do primárních lokalit, i když se přemístí do jiné primární lokality nebo leží v hranicích sekundární lokality. Instalační lokalitou klienta je ta lokalita, které klientovi odeslala soubory pro instalaci klienta pro spuštění programu CCMSetup.exe. Když jste například použili Průvodce nabízenou instalací klienta, můžete použít možnost Instalovat klientský software z určené lokality a vybrat libovolnou lokalitu v hierarchii. Rezidenční lokalita odkazuje na lokalitu, která obsahuje hranice, ve kterých se klient momentálně nachází. Například se může jednat o sekundární lokalitu primární lokality klienta. Nebo může jít o další primární lokalitu, pokud se klient přesouvá a je dočasně připojen k síti, která patří do jiné lokality v hierarchii.

Je pravda, že nástroj System Center 2012 Configuration Manager obsahuje nové řešení stavu klienta?

Ano, stav klienta je v nástroji System Center 2012 Configuration Manager nový a umožňuje sledovat činnost klientů a kontrolovat a napravovat různé problémy, ke kterým dochází.

Jak zjistím, co kontroly stavu klienta Configuration Manager dělají a mohu přidat vlastní?

Kontroly, které stav klienta provádí, najdete v části Sledování stavu klientských počítačů v nástroji Configuration Manager tématu Úvod do nasazování klientů v nástroji Configuration Manager. Ke kontrole dalších položek, které považujete za nezbytné pro stav klientů můžete použít nastavení dodržování předpisů v nástroji Configuration Manager. Například můžete zkontrolovat konkrétní položky klíče registru, soubory a oprávnění.

Jaká vylepšení byla provedena u internetové správy klienta?

Nástroj Configuration Manager obsahuje mnoho vylepšení od verze Configuration Manager 2007 a pomáhá spravovat klienty, pokud se nachází na Internetu:

 • Nástroj Configuration Manager podporuje postupný přechod pomocí certifikátů PKI a ne všichni klienti a systémy lokality musí používat certifikáty PKI, než bude možné spravovat klienty pomocí Internetu. Další informace naleznete v části Plánování strategie přechodu pro certifikáty PKI a internetové správy klientů.

 • Proces výběru certifikátu, který nástroj Configuration Manager používá, je vylepšen pomocí seznamu vydavatelů certifikátů. Další informace naleznete v části Plánování důvěryhodných kořenových certifikátů PKI a seznam vystavitelů certifikátů.

 • I když nasazení operačního systému není přes Internet stále podporováno, můžete provést nasazení generických pořadí úloh pro klienty, kteří jsou připojeni k Internetu.

 • Pokud může internetový bod správy ověřit uživatele, jsou zásady uživatele podporovány, pokud jsou klienti připojeni k Internetu. Tato funkce podporuje správu zaměřenou na sdružování uživatelských zařízení při nasazování aplikací pro uživatele.

 • Configuration Manager Internetoví klienti na internetu se nejprve pokusí stáhnout jakékoli požadované aktualizace softwaru ze služby Microsoft Update spíše než z internetového distribučního bodu v přiřazené lokalitě. Pouze pokud tato možnost selže, budou požadované aktualizace softwaru staženy z internetového distribučního bodu.

Jaké jsou rozdíly mezi internetovou správou klientů a funkcí DirectAccess?

Funkce DirectAccess je řešením systému Windows pro správu doménových počítačů, když se přesouvají z intranetu do sítě Internet. Řešení vyžaduje minimálně operační systémy ve verzi Windows Server 2008 R2 a Windows 7 u klientů. Správa internetových klientů se vztahuje konkrétně na nástroj Configuration Manager a umožňuje vám spravovat počítače a mobilní zařízení, když se nachází v síti Internet. Klienti Configuration Manager se mohou nacházet v počítačích pracovní skupiny a nikdy se nemusí připojit k intranetu a mohou také představovat mobilní zařízení. Řešení Configuration Manager funguje pro všechny verze operačních systémů, které jsou podporovány nástrojem Configuration Manager.

Pokud pro službu DirectAccess nepoužíváte systém Windows Server 2012 s klienty systému Windows 8, budou obě řešení vyžadovat certifikáty PKI u klientů i serverů. Služba DirectAccess však vyžaduje certifikační autoritu rozlehlé sítě od společnosti Microsoft, zatímco nástroj Configuration Manager může používat certifikáty PKI, které splňují požadavky dokumentované v části Požadavky na certifikát PKI pro nástroj Configuration Manager.

Ne všechny funkce nástroje Configuration Manager jsou podporovány pro správu internetových klientů. Další informace najdete v části Plánování internetové správy klientů v tématu Plánování komunikací v Configuration Manageru. Pro porovnání, jelikož se klient, který se připojuje pomocí služby DirectAccess, chová jako by se nacházel na intranetu, budou všechny funkce, s výjimkou nasazení operačního systému, podporovány nástrojem Configuration Manager.

System_CAPS_warningUpozornění

Některé komunikace Configuration Manager jsou zahajované serverem, například nabízená instalace klienta a vzdálené řízení. Aby byla tato připojení nadřazena službě DirectAccess, musí inicializační počítač v intranetu a všechna účastnící se síťová zařízení podporovat protokol IPv6.

Informace o tom, jak Configuration Manager podporuje technologii DirectAccess, najdete v části Podpora technologie DirectAccess tématu Podporované konfigurace pro Configuration Manager.

Tip

Neprovádějte konfiguraci klienta Configuration Manager pro správu intranetových a internetových klientů a klientů služby DirectAccess. Pokud služba DirectAccess umožňuje přístup do bodů správy intranetu, když se počítače nachází v Internetu, klient se nikdy nepřipojí do internetových rolí systému lokality.

Mohu nainstalovat klienta nástroje Configuration Manager do zařízení se systémem Windows typu Embedded, které obsahují velmi malé disky?

Pravděpodobně. Vyžadovaný prostor na disku nezbytný k instalaci klienta Configuration Manager můžete omezit pomocí uživatelského nastavení, například vyloučením instalačních souborů, které klient nevyžaduje a určením mezipaměti klienta, aby byla menší, než výchozí velikost. Další informace najdete v části Požadavky počítačového klienta na hardware v tématu Podporované konfigurace pro Configuration Manager.

Kde naleznu informace o správě počítačů vPro?

Počítače Intel vPro můžete spravovat pomocí funkce vzdálené správy v nástroji System Center 2012 Configuration Manager. Další informace najdete v tématu Správa mimo síť v nástroji Configuration Manager v příručce Prostředky a kompatibilita v nástroji System Center 2012 Configuration Manager.

Chci aktualizovat mé počítače založené na systému Intel AMT, které jsou vybaveny nástrojem Configuration Manager 2007, na verzi nástroje System Center 2012 Configuration Manager. Mohu použít stejnou skupinu zabezpečení služeb Active Directory, OU a šablonu certifikátu webového serveru?

U počítačů založených na technologii AMT, na které byl nainstalován nástroj Configuration Manager 2007, je nutné odstranit nainstalovaná data, před zahájením jejich migrace na nástroj System Center 2012 Configuration Manager, a pak je nutné je znovu zřídit pomocí nástroje System Center 2012 Configuration Manager. Z důvodu funkčních změn mezi verzemi mají skupina zabezpečení, OU a šablonu certifikátu webového serveru různé požadavky:

 • Pokud jste použili skupinu zabezpečení v nástroji Configuration Manager 2007 pro ověřování 802.1X, můžete tuto skupinu používat i nadále, pokud se jedná o univerzální skupinu zabezpečení. Pokud se nejedná o univerzální skupinu, je nutné ji převést nebo vytvořit novou univerzální skupinu zabezpečení pro nástroj System Center 2012 Configuration Manager. Oprávnění zabezpečení členů ke čtení a členů k zápisu počítačového účtu serveru lokality zůstanou stejná.

 • OU lze použít bez úprav. Nástroj System Center 2012 Configuration Manager však již nevyžaduje úplnou kontrolu nad tímto objektem a všemi podřízenými objekty. Oprávnění tvorby počítačových objektů a mazání počítačových objektům můžete omezit pouze v tomto objektu.

 • Šablonu certifikátu webového serveru z nástroje Configuration Manager 2007 nelze použít v nástroji System Center 2012 Configuration Manager bez úprav. Tato šablona certifikátu již nepoužívá možnost Dodán v žádosti a počítačový účet serveru lokality již nevyžaduje oprávnění Ke čtení a zápisu.

Další informace o bezpečnostní skupině a OU naleznete v kroku 1 v tématu Zřízení a konfiguraci počítačů se systémem AMT v produktu Configuration Manager.

Další informace o požadavcích na certifikáty najdete v tématu Požadavky na certifikát PKI pro nástroj Configuration Manager a v ukázkovém nasazení Nasazení certifikátů pro AMT.

Existuje nějaké omezení počtu šablon certifikátů, které mohu použít s profily certifikátů?

Ano, jste omezeni na tři šablony certifikátů na hierarchii a každá z těchto šablon certifikátů je omezena na tři použití klíčů, které služba zápisu síťových zařízení podporuje: přihlašování, šifrování a oboje, tedy přihlašování i šifrování. Takže například nelze použít dvě šablony certifikátů, které podporují jak přihlašování, tak i šifrování.

Ačkoliv lze k používání různých šablon certifikátů konfigurovat různé servery obsahující službu zápisu síťových zařízení, nástroj Configuration Manager tuto konfiguraci nepodporuje, protože nemůžete přiřazovat klienty do konkrétních serverů. Pokud máte v hierarchii servery systému lokality bodu registrace certifikátu s více certifikáty, které komunikují s více servery obsahujícími službu zápisu síťových zařízení, nástroj Configuration Manager nedeterministicky přiřadí klienty do dostupných serverů pro automatické vyvážení zatížení požadavků.

Další informace o šablonách certifikátu, které Configuration Manager používá k nasazení profilů certifikátu, najdete v postupu získávání informací o certifikátu SCEP v části Krok 3: Zadání informací o profilu certifikátu tématu Vytváření profilů certifikátů v Configuration Manageru.

Opravdu k nasazení profilů certifikátů potřebuji systém Windows Server 2012 R2?

Ano, i když pro bod registrace certifikátu není nutný systém Windows Server 2012 R2, je tato (nebo novější) verze operačního systému vyžadována k instalaci Modulu zásad nástroje Configuration Manager na server, v němž je spuštěna Služba zápisu síťových zařízení.

Před touto verzí operačního systému byla Služba zápisu síťových zařízení určena pouze pro zabezpečená intranetová prostředí a přijímala interaktivní žádosti o certifikáty počítače pro síťové vybavení, jako jsou směrovače. Změny ve verzi Windows Server 2012 R2 nyní přijímají jak uživatelské certifikáty, tak certifikáty počítačů a díky nové podpoře modulu zásad je toto řešení škálovatelné pro prostředí rozlehlé sítě. Zdokonalené zabezpečení nyní navíc podporuje spouštění této služby v hraniční síti (označované také jako DMZ), což využijete pro zařízení spravovaná prostřednictvím Internetu, jako jsou zařízení se systémy iOS nebo Android.

Další informace o změnách ve Službě zápisu síťových zařízení v systému Windows Server 2012 R2 naleznete v tématu What's New in Certificate Services in Windows Server 2012 R2 (Co je nového v certifikačních službách v systému Windows Server 2012 R2).

Jak zjistím, které kolekce počítačů používají schéma napájení?

V nástroji System Center 2012 Configuration Manager není žádná sestava s informace o tom, které kolekce počítačů používají schéma napájení. V seznamu Kolekce zařízení však můžete zvolit sloupec Konfigurace výkonu, v němž je uvedena informace, zda kolekce používá schéma napájení.

Má proxy probuzení vlastní službu?

Ano. Proxy probuzení má v nástroji Configuration Manager SP1 vlastní klientskou službu s názvem ConfigMgr Wake-up Proxy, která běží nezávisle na Hostiteli agenta serveru SMS (CCMExec.exe). Tato služba se nainstaluje, když je klient nakonfigurován na proxy probuzení. Kontroly nových klientů pak zjišťují, zda je tato služba proxy probuzení spuštěna a zda se spouští automaticky.

Když zakážu klientské nastavení proxy probuzení, bude služba proxy probuzení v klientech odstraněna, nebo pouze zastavena?

Pokud jste v klientech nástroje Configuration Manager SP1 povolili klientské nastavení proxy probuzení a poté ho zakážete, služba ConfigMgr Wake-up Proxy bude z klientů odstraněna.

Proč můj první pokus o připojení ke vzdálené ploše v režimu spánku vždy selže, když používám proxy probuzení?

Řídící počítač pro podsíť počítače v režimu spánku odpovídá na první pokus o připojení a probudí počítač z režimu spánku. Tento počítač poté kontaktuje síťový přepínač. Jakmile je počítač probuzen a síťový přepínač aktualizován, následující pokusy o připojení se úspěšně připojí k cílovému počítači. Většina připojení TCP opakuje pokus o připojení automaticky a neinformuje o vypršení časového limitu prvního připojení (případně dalších pokusů o připojení). U připojení ke vzdálené ploše je ale pravděpodobnější, že budete informováni o selhání prvního připojení a budete muset opakovat pokus ručně. U počítačů, které musí být probuzeny z režimu hibernace, bude prodleva pravděpodobně ještě delší než u počítačů v jiném režimu spánku.

Proč klienti nespouštějí plánované aktivity, jako je inventarizace, aktualizace softwaru a vyhodnocování aplikací a instalací, v naplánované době?

V rámci lepší podpory prostředí infrastruktury virtuálních klientských počítačů (VDI) a rozsáhlých klientských nasazení používá nástroj System Center 2012 Configuration Manager pro naplánované aktivity náhodné zpoždění. Je tedy nepravděpodobné, že klienti spustí naplánované aktivity přesně v okamžiku, na který jsou naplánovány. Pouze v nástroji Configuration Manager SP1 lze v klientském nastavení vypnout nebo zapnout náhodné zpoždění požadovaných aktualizací softwaru a požadovaných aplikací. Ve výchozím nastavení je náhodné zpoždění vypnuto.

Další informace najdete v části Pokyny pro správu klienta nástroje Configuration Manager v infrastruktuře virtuálních počítačů (VDI) v tématu Úvod do nasazování klientů v nástroji Configuration Manager.

Kde najdu dokumentaci ke klientovi nástroje Configuration Manager pro počítače Mac?

Pro System Center 2012 Configuration Manager SP1 a novější:

Protože je správa počítačů s operačním systémem Mac OS X v nástroji System Center 2012 Configuration Manager podobná správě počítačů s operačním systémem Windows, není pro počítače Mac žádná speciální dokumentace. Místo toho jsou informace integrovány v knihovně dokumentací. Například informace o instalaci klienta do počítačů Mac je obsažena v příručce Nasazení klientů pro nástroj System Center 2012 Configuration Manager a informace o nasazování softwaru do počítačů Mac naleznete v příručce Nasazení softwaru a operačních systémů v nástroji System Center 2012 Configuration Manager.

Některá základní témata obsahující informace o klientovi nástroje Configuration Manager pro počítače Mac naleznete v těchto tématech:

Téma

Další informace

Úvod do nasazování klientů v nástroji Configuration Manager

V části Nasazení klienta nástroje Configuration Manager do počítačů Mac tématu Úvod do nasazování klientů v nástroji Configuration Manager najdete informace o klientovi nástroje Configuration Manager pro počítače Mac, které zahrnují toto:

 • Funkce nástroje Configuration Manager podporované klientem

Podporované konfigurace pro Configuration Manager

V části Požadavky na klienta pro počítače Mac tématu Podporované konfigurace pro Configuration Manager si můžete zkontrolovat, jestli Configuration Manager podporuje vaši verzi operačního systému Mac OS X.

Požadavky na certifikát PKI pro nástroj Configuration Manager

Obsahuje požadavky na certifikáty ke správě počítačů Mac v nástroji Configuration Manager.

Instalace klientů v počítačích Mac v Configuration Manageru

Obsahuje informace o postupu instalace klienta nástroje Configuration Manager do počítačů Mac.

Vytvoření a nasazení aplikací v počítačích Mac v nástroji Configuration Manager

Obsahuje informace o nasazování softwaru do počítačů Mac.

Postup vytvoření položky konfigurace počítače Mac v produktu Configuration Manager

Obsahuje informace o používání nastavení shody pro počítače Mac.

Kde najdu dokumentaci ke klientovi nástroje Configuration Manager pro počítače se systémy Linux a UNIX?

Pro System Center 2012 Configuration Manager SP1 a novější:

Protože je správa počítačů s operačním systémem Linux nebo UNIX v nástroji System Center 2012 Configuration Manager podobná správě počítačů s operačním systémem Windows, není pro počítače se systémy Linux a UNIX žádná speciální dokumentace. Místo toho jsou informace integrovány v knihovně dokumentací. Například informace o instalaci klienta do počítačů se systémy Linux a UNIX je obsažena v příručce Nasazení klientů pro nástroj System Center 2012 Configuration Manager a informace o nasazování softwaru do počítačů se systémy Linux a UNIX naleznete v příručce Nasazení softwaru a operačních systémů v nástroji System Center 2012 Configuration Manager.

Některá základní témata obsahující informace o klientovi nástroje Configuration Manager pro počítače se systémy Linux a UNIX naleznete v těchto tématech:

Téma

Další informace

Úvod do nasazování klientů v nástroji Configuration Manager

V části Nasazení klienta nástroje Configuration Manager do serverů se systémem Linux a UNIX tématu Úvod do nasazování klientů v nástroji Configuration Manager najdete informace o klientovi nástroje Configuration Manager pro Linux a UNIX, které zahrnují:

 • Funkce nástroje Configuration Manager podporované klientem

Podporované konfigurace pro Configuration Manager

V části Požadavky klienta na servery se systémy Linux a UNIX v tématu Podporované konfigurace pro Configuration Manager zkontrolujte, zda bude nástroj Configuration Manager podporovat vaši verzi systému Linux nebo UNIX.

Požadavky na certifikát PKI pro nástroj Configuration Manager

Obsahuje požadavky na certifikáty pro klienta nástroje Configuration Manager se systémem Linux nebo UNIX.

Plánování nasazení klienta pro servery UNIX a Linux

Obsahuje informace o nasazování klienta nástroje Configuration Manager na servery se systémem Linux nebo UNIX.

Postup při instalaci klientů na systému Linux a počítačů se systémem UNIX ve Správci konfigurace

Obsahuje informace o instalaci klienta nástroje Configuration Manager na servery se systémem Linux nebo UNIX.

Plánování komunikací v Configuration Manageru

Informace o plánování komunikace počítačů se systémy Linux a UNIX s servery systému lokality nástroje Configuration Manager naleznete v části Plánování komunikace klientů v Configuration Manageru v tématu Plánování komunikací v Configuration Manageru.

Jakým způsobem spravovat Linux a klientů se systémem UNIX ve Správci konfigurace

Obsahuje informace o používání následujících funkcí ke správě klientů se systémy Linux a UNIX v nástroji Configuration Manager:

 • Kolekce

 • Zásady počítače

 • Časové intervaly pro správu a údržbu

 • Nastavení klienta

Inventář hardwaru pro Linux a UNIX v produktu Configuration Manager

Obsahuje informace o používání inventáře hardwaru v kombinaci s klienty se systémem Linux a UNIX, mimo jiné:

 • Konfigurace inventáře

 • Rozšíření inventáře hardwaru

 • Zobrazení inventáře

Nasazení softwaru na serverech se systémy UNIX a Linux v nástroji Configuration Manager

Obsahuje informace o nasazování softwaru do klientů se systémem Linux nebo UNIX.

Sledování systému Linux a klientů se systémem UNIX ve Správci konfigurace

Obsahuje informace o sledování klientů se systémem Linux nebo UNIX.

Mobilní zařízení

Následující často kladené dotazy se týkají speciálně mobilních zařízení v nástroji Configuration Manager.

Kde najdu dokumentaci k mobilním zařízením?

Dobrým místem, kde začít, je část Správa mobilních zařízení s Configuration Managerem a Microsoft Intune.

Některá základní témata obsahující informace o mobilních zařízení naleznete v těchto tématech:

Téma

Další informace

Podporované konfigurace pro Configuration Manager

V části Požadavky na mobilní zařízení si můžete zkontrolovat, jestli Configuration Manager podporuje prostředí vašeho mobilního zařízení.

Požadavky na certifikát PKI pro nástroj Configuration Manager

Obsahuje požadavky na certifikáty při instalaci klienta nástroje Configuration Manager do mobilních zařízení. Pokud spravujete mobilní zařízení, která se připojují k serveru Exchange Server, nástroj Configuration Manager nevyžaduje žádné certifikáty.

Plánování systémů lokalit ve Správci konfigurace

Obsahuje informace o tom, kam mají být nainstalovány role systému lokality vyžadované ke správě mobilních zařízení.

Pomozte chránit svoje data pomocí vzdáleného vymazání, vzdáleného zámku nebo resetování hesla za použití Správce konfigurace.

Obsahuje informace o tom, jak vymazat obsah společnosti z mobilních zařízení.

Obecná nastavení pro mobilní zařízení v nástroji Configuration Manager

Obsahuje informace o nastavení dodržování předpisů pro mobilní zařízení.

Jak vytvořit a nasadit aplikace pro mobilní zařízení ve Správci konfigurace

Obsahuje informace o nasazení aplikací na mobilní zařízení.

Konfigurace inventáře hardwaru pro mobilní zařízení zapsaná službou Microsoft Intune a Configuration Managerem

Obsahuje informace o inventáři hardwaru mobilních zařízení.

Úvod do inventáře softwaru v produktu Configuration Manager

Obsahuje informace o shromažďování inventáře softwaru pro mobilní zařízení vlastněná soukromými osobami nebo firmou.

Úvod do profilů sítě Wi-Fi v Configuration Manageru

Obsahuje informace o nasazení nastavení bezdrátové sítě na mobilní zařízení v organizaci.

Úvod do profilů certifikátů ve Správci konfigurace

Obsahuje informace o zřizování ověřovacích certifikátů pro mobilní zařízení, aby uživatelé mohli bez problémů používat firemní prostředky.

Úvod do profilů sítě VPN v nástroji Configuration Manager

Obsahuje informace o tom, jak nasadit nastavení sítě VPN uživatelům ve vaší organizaci.

Technické informace o souborech protokolu v Configuration Manageru

V části Mobilní zařízení najdete seznam souborů protokolu, které se vytvoří při správě mobilních zařízení v nástroji Configuration Manager.

Jsou-li součástí hierarchie nástroje System Center 2012 Configuration Manager starší klienti mobilních zařízení, probíhá instalace a konfigurace těchto mobilních zařízení stejně jako ve verzi Configuration Manager 2007. Další informace naleznete v tématu Mobile Device Management in Configuration Manager (Správa mobilních zařízení v nástroji Configuration Manager) v knihovně s dokumentací k nástroji Configuration Manager 2007.

Pokud vymažu mobilní zařízení zapsané nástrojem Configuration Manager a to je poté zjištěno konektorem serveru Exchange Server, bude vymazáno dvakrát?

Ne. V tomto scénáři zdvojené správy odešle Configuration Manager příkaz k vymazání v zásadách klienta a s využitím konektoru serveru Exchange Server a poté sleduje stav vymazání mobilního zařízení. Jakmile nástroj Configuration Manager obdrží od mobilního zařízení potvrzení vymazání, zruší druhý příkaz, který čeká na zpracování, aby mobilní zařízení nebylo vymazáno dvakrát.

Mohu konektor serveru Exchange Server nastavit do režimu pouze ke čtení?

Ano. Pokud chcete pouze vyhledávat mobilní zařízení a získávat z nich data inventáře v režimu pouze ke čtení, je to možné. Chcete-li konektor přepnout do režimu pouze ke čtení, poskytněte podmnožinu rutin, které účet využívá k připojení k serveru Exchange Client Access Server Rutiny požadované k režimu pouze ke čtení:

 • Get-ActiveSyncDevice

 • Get-ActiveSyncDeviceStatistics

 • Get-ActiveSyncOrganizationSettings

 • Get-ActiveSyncMailboxPolicy

 • Get-ExchangeServer

 • Get-Recipient

 • Set-ADServerSettings

System_CAPS_warningUpozornění

Pokud konektor serveru Exchange Server pracuje s takto omezenými oprávněními, nelze vytvářet pravidla přístupu ani vymazávat mobilní zařízení a mobilní zařízení nebudou nakonfigurována s vámi definovaným nastavením. Nástroj Configuration Manager bude také generovat výstrahy a stavové zprávy s informací, než nelze dokončit operace vztahující se ke konektoru serveru Exchange Server.

Potřebuji k používání konektoru Microsoft Intune pracovní nebo školní účet?

Ano. Než budete moct v nástroji Configuration Manager SP1 nainstalovat konektor Microsoft Intune, musíte zadat pracovní nebo školní účet.

Potřebuji speciální certifikáty, abych mohl dát k dispozici aplikace uživatelům, kteří používají mobilní zařízení se systémem Windows RT, Windows Phone 8, iOS nebo Android?

Ano. Aby mohli uživatelé nainstalovat aplikace do systému Windows RT, Windows Phone 8 nebo iOS, musíte mít speciální certifikáty k aplikaci. Certifikáty k aplikacím nejsou nutné pro mobilní zařízení se systémem Android.

Další informace o těchto certifikátech naleznete v tématu Správa mobilních zařízení s Configuration Managerem a Microsoft Intune.

Potřebuji vlastní PKI k zápisu mobilních zařízení pomocí služby Microsoft Intune?

Ne. I když konektor Microsoft Intune certifikáty PKI používá, Microsoft Intune si tyto certifikáty automaticky vyžádá a nainstaluje za vás.

Další informace o těchto certifikátech naleznete v tématu Požadavky na certifikát PKI pro nástroj Configuration Manager.

Nainstaluje se při zápisu mobilních zařízení pomocí konektoru služby Microsoft Intune do těchto mobilních zařízení klient aplikace Configuration Manager?

Ne. Systémy Windows RT a Windows Phone 8 obsahují klienta správy, který využívá aplikaci Configuration Manager a aplikace Configuration Manager spravuje mobilní zařízení se systémem iOS prostřednictvím přímého volání API.

Potřebuji ke správě zařízení se systémem Android konektor Microsoft Intune?

Ne. Bez konektoru Microsoft Intune můžete tato zařízení spravovat pomocí shromažďování inventáře hardwaru, konfigurace nastavení, jako jsou hesla a roaming, a vzdáleného vymazání zařízení. Pokud však chcete, aby byly na zařízeních se systémem Android k dispozici firemní aplikace, je třeba nainstalovat konektor služby Microsoft Intune.

Mohou uživatelé přejít do služby Application Catalog, aby mohli instalovat aplikace do svých mobilních zařízení?

Ne. Mobilní zařízení, jež jsou zapsána pomocí aplikace Configuration Manager, podporují pouze požadované aplikace, takže uživatelé nemohou vybírat firemní aplikace k instalaci. Uživatelé, kteří mají mobilní zařízení zapsaná pomocí Microsoft Intune, instalují firemní aplikace z firemního portálu. Pokud však tyto aplikace vyžadují schválení, je třeba, aby uživatelé nejprve požádali o schválení službou Application Catalog.

Vzdálené řízení

Následující nejčastější dotazy souvisí se vzdáleným řízením aplikace Configuration Manager.

Je vzdálené řízení standardně povoleno?

Standardně je vzdálené řízení na klientských počítačích zakázáno. Povolte vzdálené řízení jako výchozí nastavení klienta pro hierarchii, nebo použijte vlastní nastavení klienta, které můžete aplikovat na vybrané kolekce.

Které porty vzdálené řízení využívá?

Jediným portem, který aplikace System Center 2012 Configuration Manager využívá pro vzdálené řízení, je port TCP 2701. Když povolíte vzdálené řízení jako nastavení klienta, můžete vybrat jeden ze tří profilů brány firewall, který automaticky nakonfiguruje tento port na klientech aplikace Configuration Manager: Doména, Soukromé nebo Veřejné.

Jaký je rozdíl mezi seznamem Uživatelé s právem prohlížet a tím, když uživateli přidělíte roli zabezpečení správy na základě rolí s názvem Operátor nástrojů pro správu?

Seznam Uživatelé s právem prohlížet uděluje administrativnímu uživateli oprávnění Vzdálené řízení pro počítač a role zabezpečení správy na základě rolí s názvem Operátor nástrojů pro správu uděluje administrativnímu uživateli možnost připojení konzoly aplikace Configuration Manager k lokalitě, takže jsou během správy počítačů pomocí vzdáleného řízení odesílány zprávy auditování.

Mohu počítači během relace vzdáleného řízení odeslat příkaz CTRL+ALT+DEL?

Ano. V okně vzdáleného řízení aplikace Configuration Manager klikněte na volbu Akce a poté klikněte na volbu Odeslat Ctrl+Alt+Del.

Jak mohu zjistit, jak technická podpora využívá vzdálené řízení?

Tyto informace lze zjistit pomocí sestav vzdáleného řízení: Vzdálené řízení – Všechny počítače, které jsou vzdáleně řízeny konkrétním uživatelem a Vzdálené řízení – Všechny informace o vzdáleném řízení. Další informace naleznete v části Postup při auditování vzdáleného řízení použití v produktu Configuration Manager.

Co se stalo s programem Vzdálené řízení v nabídce Ovládací panely na klientech aplikace Configuration Manager?

Nastavení vzdáleného řízení pro klienty aplikace System Center 2012 Configuration Manager se nyní nachází v Centru softwaru na kartě Možnosti.

Nasazení softwaru

Následující nejčastější dotazy se týkají správy obsahu, aktualizací softwaru, aplikací, balíčků a programů, skriptů a nasazení operačního systému s pořadími podpůrných úkolů a ovladači zařízení v aplikaci Configuration Manager.

Když jsou distribuční body povoleny pro řízení šířky pásma, komprimuje server lokality obsah, který jim distribuuje, stejným způsobem, jako jsou komprimována data mezi lokalitami?

Ne, servery lokalit nekomprimují obsah, který distribuují na distribuční body, jež jsou povoleny pro řízení šířky pásma. Zatímco přenosy mezi lokalitami opětovně odesílají soubory, které se v cílovém místě již mohou vyskytovat, takže jen budou zahozeny cílovým serverem lokality, tak server lokality odesílá pouze ty soubory, které distribuční bod vyžaduje. Při nižším objemu přenášených dat nevýhody vysokého zatížení procesoru při komprimaci a dekomprimaci dat většinou převáží nad výhodami komprimace dat.

Co je to „aplikace“ a proč ji používat?

Aplikace platformy System Center 2012 Configuration Manager obsahují podrobnosti o správě a informace služby Application Catalog, které jsou nezbytné pro nasazení balíčku softwaru či aktualizace softwaru do počítače nebo mobilního zařízení.

Co je to „typ nasazení“ a proč ho používat?

Typ nasazení je obsažen v aplikaci a určuje instalační soubory a metodu používanou nástrojem Configuration Manager k instalaci softwaru. Typ nasazení obsahuje pravidla a nastavení, jež řídí, zda – a jak – se software nainstaluje na klientské počítače.

Co je to „účel nasazení“ a proč ho používat?

Účel nasazení definuje, co by mělo nasazení dělat, a představuje záměr správce. Administrativní uživatel například může vyžadovat instalaci softwaru na klientské počítače nebo může software jednoduše zpřístupnit uživatelům, aby si ho mohli nainstalovat sami. Je možné nastavit globální podmínku, která bude pravidelně kontrolovat, zda jsou nainstalovány požadované aplikace, a v případě, že byly odstraněny, tak je znovu nainstaluje.

Co je to globální podmínka a v čem se liší od požadavku nasazení?

Globální podmínky jsou podmínky, které jsou používány pravidly požadavků. Pravidla požadavků stanovují hodnotu typu nasazení pro globální podmínku. Například „operating system =“ je globální podmínka. Pravidlo požadavku je „operating system = Win7“.

Jak mohu učinit nasazení aplikace dobrovolným a nikoli povinným?

Chcete-li učinit nasazení volitelným, konfigurujte účel nasazení na hodnotu K dispozici v typu nasazení aplikace. Dostupné aplikace se zobrazí ve službě Application Catalog, kde je mohou uživatelé instalovat.

Mohou si uživatelé vyžádat aplikace?

Ano. Uživatelé mohou ve službě Application Catalog procházet seznam dostupného softwaru. Poté mohou uživatelé požádat o aplikaci, která bude v případě schválení nainstalována na jejich počítač. Chcete-li učinit nasazení volitelným, konfigurujte účel nasazení na hodnotu K dispozici v typu nasazení aplikace.

Proč k nasazení softwaru používat balíček a program a nikoli nasazení aplikace?

V některých scénářích, jako je například nasazení skriptu, který je spouštěn na klientském počítači, ale který neinstaluje software, je lepší namísto aplikace použít balíček a program.

Mohu nasadit sadu Office tak, že se nainstaluje místně na hlavní pracovní stanici uživatele, ale je tomuto uživateli dostupná jako virtuální aplikace z jakéhokoli počítače?

Ano. Pro aplikaci můžete nakonfigurovat více typů nasazení. Pravidla určující, který typ nasazení je spuštěn, vám umožňují určit, jak je aplikace zpřístupňována uživateli.

Pomáhá aplikace Configuration Manager identifikovat, které počítače a uživatele využívá v rámci podpory funkce spřažení zařízení a uživatele?

Ano. Aplikace Configuration Manager sbírá statistiky a použití z klientských zařízení, která lze použít k automatickému definování spřažení zařízení a uživatele nebo k ručnímu vytvoření spřažení.

Mohu změnit simulované nasazení aplikace na standardní nasazení aplikace?

Ne. Je třeba vytvořit nové nasazení, jež může zahrnovat volby navíc, mezi které patří plánování a činnost koncového uživatele.

Pokud se stejná aplikace nasadí pro uživatele i zařízení, co má přednost?

V tomto případě platí následující pravidla:

 • Pokud má účel obou nasazení hodnotu K dispozici, bude nainstalováno nasazení uživatele.

 • Pokud má účel obou nasazení hodnotu Požadováno, bude nainstalováno nasazení s nejbližším konečným termínem.

 • Pokud má jedno nasazení účel s hodnotou K dispozici a druhé nasazení má účel s hodnotou Požadováno, bude nainstalováno nasazení s účelem s hodnotou Požadováno.

Poznámka

Nasazení uživateli, u kterého je naplánovaná instalace mimo pracovní dobu, je považováno za požadované nasazení.

Mohu migrovat své existující balíčky a programy z aplikace Configuration Manager 2007 do hierarchie aplikace System Center 2012 Configuration Manager?

Ano. Migrované balíčky a programy se zobrazí v uzlu Balíčky v pracovním prostoru Softwarová knihovna. K importu souborů definic balíků aplikace Configuration Manager 2007 do lokality můžete použít také volbu Importovat balíček z Průvodce definicí.

Zahrnuje výraz „software“ také skripty a ovladače?

Ano. V aplikaci System Center 2012 Configuration Manager se výrazem software rozumí aktualizace, aplikace, skripty, pořadí úkolů, ovladače zařízení, položky konfigurace a standardní hodnoty konfigurace.

Co znamená výraz „nasazení na základě stavu“ v souvislosti s aplikací System Center 2012 Configuration Manager?

V závislosti na účelu nasazení, který jste určili v typu nasazení aplikace, aplikace System Center 2012 Configuration Manager pravidelně kontroluje, zda je stav aplikace stejný jako její účel. Jestliže je například typ nasazení aplikace zadán jako Požadováno, aplikace Configuration Manager opětovně nainstaluje aplikaci, když dojde k jejímu odebrání. Pro každou dvojici aplikace a kolekce lze vytvořit pouze jeden typ nasazení.

Musím začít používat aplikace platformy System Center 2012 Configuration Manager okamžitě po provedení migrace z aplikace Configuration Manager 2007?

Ne, můžete nadále pokračovat v nasazování balíčků a programů, které byly migrovány z vaší lokality aplikace Configuration Manager 2007. Balíčky a programy však nemohou používat některé z nových funkcí aplikace System Center 2012 Configuration Manager, jako jsou pravidla požadavků, závislosti a nahrazování (existujícího softwaru).

Pokud je aplikace, která byla nasazena uživateli, nainstalována na více zařízení, jak je nasazení shrnuto pro uživatele?

Nasazení uživatelům nebo na zařízení jsou shrnuta na základě nejhoršího výsledku. Pokud je například nasazení úspěšné na jednom zařízení a požadavky aplikace nebyly splněny na jiném zařízení, je nasazení pro uživatele shrnuto jako Požadavky nesplněny. Pokud žádné ze zařízení uživatele nepřijalo aplikaci, je nasazení shrnuto jako Neznámé.

Existuje stručná příručka k instalaci služby Application Catalog?

Pokud nevyžadujete připojení protokolu HTTPS (například uživatelé se nebudou připojovat k internetu), můžete použít následující stručné pokyny:

 1. Ujistěte se, zda splňujete všechny předpoklady pro role lokality služby Application Catalog. Další informace naleznete v části Požadavky na správu aplikací v nástroji Configuration Manager.

 2. Nainstalujte následující role systému lokality služby Application Catalog a vyberte výchozí možnosti:

  • Bod služeb webu Katalog aplikací

  • Bod lokality Application Catalog

 3. Nakonfigurujte následující nastavení klienta zařízení Počítačový agent tak, že upravíte výchozí nastavení klienta, nebo vytvoříte a přidělíte vlastní nastavení klienta:

  • Výchozí bod webu Katalog aplikací: Zjistit automaticky

  • Přidat výchozí lokalitu služby Application Catalog do důvěryhodných lokalit prohlížeče Internet Explorer: Pravda 

  • Instalovat oprávnění: Všichni uživatelé

Úplné pokyny naleznete v části Konfigurace katalogu aplikací a centra softwaru v nástroji Configuration Manager.

Jak často jsou nasazení aplikací shrnována?

Přestože můžete nakonfigurovat interval shrnutí nasazení aplikace, standardně platí následující hodnoty:

 • Nasazení, jež byla upravena v posledních 30 dnech – 1 hodina

 • Nasazení, jež byla upravena v posledních 31 až 90 dnech – 1 den

 • Nasazení, jež byla upravena před více než 90 dny – 1 týden

Intervaly shrnutí nasazení aplikace můžete upravit z dialogového okna Shrnutí stavu. Toto dialogové okno otevřete kliknutím na volbu Shrnutí stavu v uzlu Lokality v pracovním prostoru Správa.

Jak se liší zpracování požadavků mezi nasazením s akcí Instalovat a nasazením s akcí Odinstalovat?

Ve většině případů nasazení s akcí Odinstalovat vždy odinstaluje typ nasazení, jestliže je zjištěn, pokud není typ klienta jiný. Pokud například nasadíte aplikaci mobilního zařízení s akcí Odinstalovat na stolní počítač, nasazení se nezdaří se stavem Požadavky nesplněny, jelikož není možné tuto odinstalaci vynutit.

Co se stane, když je na počítač nasazeno simulované nasazení i standardní nasazení pro stejnou aplikaci?

Přestože nemůžete nasadit simulované a standardní nasazení aplikace do stejné kolekce, můžete na jeden počítač nasadit obě, pokud to provedete do jiných kolekcí a počítač je členem obou kolekcí. V tomto scénáři pro obě nasazení počítač hlásí výsledky standardního nasazení. To vysvětluje, jak můžete vidět stavy nasazení pro simulované nasazení, jež byste většinou viděli pouze pro standardní nasazení, například Probíhající a Chyba.

Proč se u zařízení se systémem Windows Embedded zobrazuje chybová zpráva týkající se nedostatečných oprávnění, když se pokouším instalovat software z Centra softwaru?

Aplikace lze instalovat pouze tehdy, když je na vloženém zařízení Windows zakázán filtr zápisu. Pokud se pokusíte nainstalovat aplikace na vložené zařízení Windows se zapnutým filtrem zápisu, zobrazí se chybová zpráva oznamující, že nemáte dostatečná oprávnění k instalaci aplikace, a instalace se nezdaří.

Měl bych k řízení nasazení softwaru použít kolekce nebo požadavky aplikace?

V Configuration Manager 2007 jste museli k identifikaci zařízení, která měla nainstalovat software (třeba aplikace, sekvence úloh nebo aktualizace softwaru), používat kolekce. V nástroji System Center 2012 Configuration Manager musíte kolekce dál používat pro sekvence úloh, ale pro aplikace teď můžete jako metodu řízení toho, která zařízení daný software nainstalují, použít pravidla požadavků. Například můžete nasadit aplikaci do kolekce Všichni klienti stolních počítačů a serverů, ale zahrnout pravidlo požadavku, které určuje, že by měla být aplikace nainstalována pouze na počítače se systémem Windows 8. Aktualizace softwaru již v sobě mají tuto možnost stanovování požadavků integrovanou, takže ji nemusíte konfigurovat.

I když definování požadavků v rámci nasazení aplikace většinou vyžaduje více práce na počátku, z dlouhodobějšího hlediska přináší výhody, protože snižuje administrativní režii týkající se údržby, používání a prohledávání mnoha kolekcí. Požadavky jsou navíc vyhodnocovány klientem v době nasazení, zatímco kolekce na základě dotazů jsou vyhodnocovány pravidelně a často závisí na výsledcích kolekce inventáře hardwaru, která se může spouštět jen jednou týdně. Dalším faktorem, který je třeba zvážit, když máte mnoho kolekcí se složitými pravidly dotazování, je to, že vyhodnocování kolekcí může mít za následek znatelné zatížení procesoru serveru lokality.

Obecně doporučujeme pro většinu nasazení aplikací používat pravidla požadavků místo kolekcí. Kolekce nadále používejte pro pořadí úkolů, balíčky a programy, účely testování a jednorázová nasazení aplikací.

Je možné v aplikaci System Center 2012 Configuration Manager používat seznamy aktualizací?

Ne. Skupiny softwarových aktualizací jsou v System Center 2012 Configuration Manager nové a nahrazují seznamy aktualizací, které byly používány v Configuration Manager 2007.

Co je to „skupina aktualizací“ a proč ji používat?

Skupiny aktualizací softwaru poskytují účinnější způsob, jak můžete organizovat aktualizace softwaru ve svém prostředí. Softwarové aktualizace můžete ručně přidat do skupiny aktualizací softwaru nebo lze aktualizace softwaru přidávat do nových či stávajících skupin aktualizací softwaru automaticky pomocí pravidla automatického nasazení. Skupinu aktualizace softwaru lze nasadit také ručně nebo automaticky pomocí pravidla automatického nasazení. Poté, co nasadíte skupinu aktualizací softwaru, můžete do ní přidat nové aktualizace softwaru a ony budou následně automaticky nasazeny.

Má aplikace System Center 2012 Configuration Manager pravidla automatického schvalování, jako měla aplikace Windows Server Update Services (WSUS)?

Ano. Pravidla automatického schvalování můžete vytvořit a následně lze nasazovat aktualizace softwaru, které vyhovují zadaným kritériím hledání.

Jaké změny byly provedeny v aplikaci System Center 2012 Configuration Manager za účelem správy nahrazených aktualizací softwaru?

V aplikaci Configuration Manager 2007 u nahrazených aktualizací softwaru automaticky vyprší platnost během úplné synchronizace aktualizací softwaru. V aplikaci System Center 2012 Configuration Manager můžete zvolit, aby u nahrazených aktualizací softwaru automaticky vypršela platnost během synchronizace aktualizací softwaru stejně, jako je tomu u aplikace Configuration Manager 2007. Nebo můžete nastavit počet měsíců, než platnost nahrazených aktualizací softwaru vyprší. Díky tomu můžete po stanovenou dobu nasazovat nahrazené aktualizace softwaru, když nahrazené aktualizace softwaru ve svém prostředí ověříte a schválíte.

Jak jsou v aplikaci System Center 2012 Configuration Manager odstraněny nahrazené aktualizace softwaru a aktualizace softwaru s vypršenou platností?

Aplikace System Center 2012 Configuration Manager může automaticky odstraňovat aktualizace softwaru s vypršenou platností a nahrazené aktualizace softwaru. Zvažte následující scénáře:

 • Aktualizace softwaru s vypršenou platností, jež nejsou přiřazeny k nasazení, automaticky odstraní každých 7 dní úloha údržby lokality.

 • Aktualizace softwaru s vypršenou platností, jež jsou přiřazeny k nasazení, nebude úloha údržby lokality automaticky odstraňovat.

 • Nahrazené aktualizace softwaru, které jste nakonfigurovali tak, aby jim po uplynutí určitého časového období nevypršela platnost, nebude úloha údržby lokality automaticky odstraňovat.

Aktualizace softwaru s vypršenou platností můžete odstranit ze všech skupin aktualizací softwaru a nasazení aktualizací softwaru tak, aby byly automaticky odstraněny. Chcete-li to provést, vyhledejte aktualizace softwaru s vypršenou platností, vyberte vrácené výsledky, vyberte volbu Upravit členství a odstraňte aktualizace softwaru s vypršenou platností ze všech skupin aktualizací softwaru, jejichž jsou členy.

Co představují ikony skupin aktualizací softwaru v aplikaci Configuration Manager?

Ikony skupin aktualizací softwaru se liší v následujících scénářích:

 • Když skupina aktualizací softwaru obsahuje alespoň jednu aktualizaci softwaru s vypršenou platností, ikona pro tuto skupinu aktualizací softwaru obsahuje černý symbol X.

 • Když skupina aktualizací softwaru neobsahuje žádné aktualizace softwaru s vypršenou platností, ale alespoň jednu nahrazenou aktualizaci softwaru, ikona pro tuto skupinu aktualizací softwaru obsahuje žlutou hvězdičku.

 • Když skupina aktualizací softwaru neobsahuje žádnou aktualizaci softwaru s vypršenou platností ani žádnou nahrazenou aktualizaci softwaru, ikona pro tuto skupinu aktualizací softwaru obsahuje zelenou šipku.

Jak je při zobrazení stavu aplikace z uzlu Nasazení pracovního prostoru Monitorování vypočítávána zobrazená hodnota Dodržování předpisů %?

Procentní hodnota dodržování předpisů (Dodržování předpisů %) se vypočítává tak, že se vezme počet uživatelů či zařízení se stavem nasazení Úspěch, k němu se přidá počet zařízení se stavem nasazení Požadavky nesplněny a tento součet se vydělí počtem uživatelů či zařízení, na které bylo toto nasazení odesláno.

Během monitorování nasazení aplikace neodpovídají čísla zobrazená v části Statistika dokončení číslům zobrazeným v podokně Zobrazit stav. Čím to může být?

Odlišná čísla v části Statistika dokončení a v podokně Zobrazit stav mohou mít následující příčiny:

 • Statistika dokončení je shrnuta a v podokně Zobrazit stav se zobrazují dynamická data – Vyberte nasazení v uzlu Nasazení pracovního prostoru Monitorování a poté na kartě Domů ve skupině Nasazení klepněte na volbu Spustit souhrn. Obnovte zobrazení v konzole aplikace Configuration Manager a po dokončení souhrnu se v konzole aplikace Configuration Manager zobrazí aktualizovaná statistika dokončení.

 • Aplikace obsahuje více typů nasazení. Statistika dokončení zobrazuje jeden stav pro aplikaci. V podokně Zobrazit stav se zobrazuje stav pro každý typ nasazení v aplikaci.

 • V klientovi došlo k chybě. Byl schopen nahlásit stav pro aplikaci, ale nikoli pro typy nasazení obsažené v aplikaci. Tento scénář lze vyřešit pomocí sestavy Chyby infrastruktury aplikace.

Proč se při zobrazení sestavy s názvem Souhrn využití distribučního bodu zobrazí hodnota pro více klientů, než očekávám podle sloupce s názvem Přistupované klientem (Jedinečné)?

Když distribuční bod stahuje obsah ze zdrojového distribučního bodu, počítá se tento přístup pro účely dané sestavy jako přístup klienta.

Proč hodnota odeslaných bajtů (MB) v sestavě Souhrn využití distribučního bodu ne vždy odráží skutečný objem nasazovaných dat?

Sestava nesleduje hodnotu bajtů odeslaných přes vícesměrové vysílání.

Je možné nasazovat operační systémy pomocí disku DVD nebo USB flash disku?

Ano. K zachycení bitové kopie operačního systému a následnému nasazení operačního systému lze použít média, jako jsou například disky CD či DVD nebo USB flash disk. Mezi média nasazení patří spouštěcí média a samostatná média. Další informace naleznete v části Plánování nasazení operačních systémů z médií v nástroji Configuration Manager.

Je možné při upgradu operačního systému zachovat informace uživatelů, aby měli po přihlášení do nového operačního systému k dispozici všechny svoje soubory, data a předvolby?

Ano. Při nasazování operačního systému můžete do pořadí úkolů přidat kroky, které zachytí a obnoví stav uživatele. Zachycená data lze ukládat na bodu migrace stavu nebo do počítače, kam je operační systém nasazován. Další informace naleznete v části Správa stavu uživatele v nástroji Configuration Manager.

Mohu nasazovat operační systémy do počítačů, jež nejsou spravovány aplikací Configuration Manager?

Ano. Těmto typům počítačů se říká neznámé počítače. Další informace o nasazování operačních systémů do neznámých počítačů naleznete v tématu Řízení nasazení neznámých počítačů v nástroji Configuration Manager.

Mohu při nasazování operačního systému do více počítačů optimalizovat to, jak je bitová kopie operačního systému odesílána do cílových počítačů?

Ano. Neodesílejte kopii dat na jednotlivé klienty přes samostatné připojení, ale odešlete data do více klientů aplikace Configuration Manager zároveň pomocí vícesměrného vysílání. Další informace naleznete v části Plánování strategie vícesměrového vysílání v nástroji Configuration Manager.

Endpoint Protection

Následující nejčastější dotazy souvisí s řešením Endpoint Protection v aplikaci Configuration Manager.

Co je nového pro řešení Endpoint Protection v aplikaci System Center 2012 Configuration Manager?

Řešení Endpoint Protection je plně integrováno do aplikace System Center 2012 Configuration Manager a již nepotřebuje samostatnou instalaci. Navíc je řešení Endpoint Protection doplněno o řadu nových funkcí a vylepšení. Další informace najdete v části Endpoint Protection v tématu Co je nového v aplikaci System Center 2012 Configuration Manager.

Je možné nasazovat definice pomocí distribučních bodů aplikace Configuration Manager?

Ano, definice řešení Endpoint Protection lze nasazovat pomocí aktualizací softwaru aplikace Configuration Manager. Další informace najdete v tématu Jak lze nakonfigurovat Endpoint Protection v produktu Configuration Manager.

Jsou oznámení o malwaru rychlejší v aplikaci Ochrana koncového bodu System Center 2012 než v aplikaci Forefront Endpoint Protection 2010?

Ano, aplikace Ochrana koncového bodu System Center 2012 používá výstrahy aplikace Configuration Manager, díky kterým vás rychleji upozorňuje na výskyt malwaru v počítačích klientů.

Jaká antimalwarová řešení může řešení Endpoint Protection odinstalovat?

Seznam antimalwarových řešení, která může Configuration Manager při instalaci klienta Endpoint Protection automaticky odinstalovat, najdete v části Endpoint Protection tématu Nastavení klientů ve Správci konfigurace. Další informace o konfiguraci řešení Endpoint Protection k odinstalaci těchto antimalwarových řešení naleznete v části Jak lze nakonfigurovat Endpoint Protection v produktu Configuration Manager.

Viz také

Základy použití nástroje System Center 2012 Configuration Manager