Funkce usnadnění v nástroji Configuration Manager

 

Rozsah platnosti: System Center 2012 Configuration Manager, System Center 2012 Configuration Manager SP1, System Center 2012 Configuration Manager SP2, System Center 2012 R2 Configuration Manager, System Center 2012 R2 Configuration Manager SP1

Toto téma obsahuje informace o funkcích v nástroji Microsoft System Center 2012 Configuration Manager, které usnadňují používání produktu osobám s postižením.

Obecné informace o produktech a službách usnadnění společnosti Microsoft naleznete na webu usnadnění společnosti Microsoft.

Funkce usnadnění pro konzolu nástroje Configuration Manager

Vedle funkcí a nástrojů usnadnění v systému Windows usnadňují používání nástroje Configuration Manager osobám s postižením následující funkce:

 • Chcete-li získat přístup k pracovnímu prostoru, použijte následující klávesové zkratky:

  Pracovní prostor

  Klávesová zkratka

  Prostředky a kompatibilita

  Ctrl+1

  Softwarová knihovna

  Ctrl+2

  Monitorování

  Ctrl+3

  Správa

  Ctrl+4

 • Chcete-li získat přístup k nabídce pracovního prostoru, stiskněte klávesu Tab, dokud se nezvýrazní ikona Rozbalit/sbalit. Poté stiskněte klávesu šipka dolů, čímž získáte přístup k nabídce pracovního prostoru.

 • Chcete-li procházet nabídku pracovního prostoru, použijte klávesy se šipkami.

 • Chcete-li získat přístup k různým oblastem v pracovním prostoru, použijte klávesu Tab a klávesy Shift+Tab. Chcete-li procházet oblast pracovního prostoru, například pás karet, použijte klávesy se šipkami.

 • Chcete-li získat přístup k panelu Adresa, když se nacházíte v uzlu stromu, použijte třikrát zpětnou funkci klávesy Tab (Shift+Tab).

 • Na stránce průvodce nebo vlastnosti se lze mezi okny pohybovat klávesovými zkratkami. Stisknutím klávesy Alt a podrženého znaku (Alt+_) vyberete konkrétní okno.

Poznámka

Informace v této části mohou platit pouze pro uživatele, kteří licencují produkty společnosti Microsoft ve Spojených Státech. Pokud jste produkt získali mimo Spojené státy, můžete použít kartu s informacemi o pobočce, kterou jste získali v balení softwaru, nebo si kontaktní čísla a adresy na služby podpory společnosti Microsoft vyhledejte na webové stránce Microsoft Accessibility. Zda jsou dané typu produktů a služeb popsaných v této části dostupné ve vaší oblasti si můžete ověřit u vaší pobočky. Informace o usnadnění jsou k dispozici i v dalších jazycích včetně japonštiny a francouzštiny.

Funkce usnadnění pro nápovědu nástroje Configuration Manager

Nápověda nástroje Configuration Manager obsahuje funkce, které usnadňují používání nástroje většímu počtu uživatelů, včetně uživatelů s omezenou pohyblivostí, slabým zrakem a jiným postižením.

Provedení akce

Pomocí této klávesové zkratky

Zobrazení okna nápovědy

F1

Přesunutí kurzoru mezi podoknem témata a navigačním podoknem nápovědy (karty Obsah, Vyhledat a Rejstřík)

F6

Přecházení mezi kartami (například Obsah, Vyhledat a Rejstřík) během činnosti v navigačním podokně

Alt + podtržené písmeno karty

Výběr dalšího skrytého textu nebo hypertextového odkazu

Karta

Výběr předchozího skrytého textu nebo hypertextového odkazu

Shift+Tab

Provedení akce pro vybranou možnost Zobrazit vše, Skrýt vše, pro skrytý text nebo hypertextový odkaz

Enter

Zobrazení nabídky Možnosti za účelem získání přístupu k libovolnému příkazu panelu nástrojů nápovědy

Alt+O

Skrytí nebo zobrazení podokna obsahujícího karty Obsah, Vyhledat a Rejstřík

Alt+O a poté stiskněte klávesu T

Zobrazení předchozího prohlíženého tématu

Alt+O a poté stiskněte klávesu B

Zobrazení dalšího tématu v předchozím prohlíženém pořadí témat

Alt+O a poté stiskněte klávesu F

Návrat na konkrétní domovskou stránku

Alt+O a poté stiskněte klávesu H

Zabránění otevření tématu nápovědy oknem nápovědy, stejně jako zabránění stažení webové stránky

Alt+O a poté stiskněte klávesu S

Otevření dialogového okna Možnosti Internetu v aplikaci Windows Internet Explorer, ve kterém lze změnit nastavení usnadnění.

Alt+O a poté stiskněte klávesu I

Aktualizace tématu, například odkazované webové stránky

Alt+O a poté stiskněte klávesu R

Vytištění všech témat v podobě knihy nebo pouze vybraného tématu

Alt+O a poté stiskněte klávesu P

Zavření okna nápovědy

Alt+F4

Změna vzhledu tématu nápovědy

 1. Chcete-li přizpůsobit barvy, styly písem a velikosti písem v nápovědě, otevřete okno nápovědy.

 2. Klikněte na položku Možnosti a pak klikněte na položku Možnosti Internetu.

 3. Na kartě Obecné klikněte na možnost Usnadnění. Vyberte možnost Ignorovat barvy definované na webových stránkách, Ignorovat styly písem definované na webových stránkách a Ignorovat velikosti písem definované na webových stránkách. Můžete také zvolit použití nastavení uvedeného ve vlastní šabloně stylů.

Změna barvy pozadí nebo textu v nápovědě

 1. Otevřete okno nápovědy.

 2. Klikněte na položku Možnosti a pak klikněte na položku Možnosti Internetu.

 3. Na kartě Obecné klikněte na možnost Usnadnění. Poté vyberte možnost Ignorovat barvy definované na webových stránkách. Můžete také zvolit použití nastavení uvedeného ve vlastní šabloně stylů.

 4. Chcete-li přizpůsobit barvy použité v nápovědě, klikněte na kartě Obecné na položku Barvy. Zrušte zaškrtnutí políčka Používat barvy systému Windows a poté vyberte barvy písma a pozadí, které chcete použít.

  Poznámka

  Pokud změníte barvu pozadí témat nápovědy v okně nápovědy, změna také ovlivní barvu pozadí webových stránek v aplikaci Windows Internet Explorer.

Změna písma v nápovědě

 1. Otevřete okno nápovědy.

 2. Klikněte na položku Možnosti a pak klikněte na položku Možnosti Internetu.

 3. Na kartě Obecné klikněte na možnost Usnadnění. Chcete-li použít stejná nastavení jako v instanci aplikace Windows Internet Explorer, vyberte možnost Ignorovat styly písem definované na webových stránkách a Ignorovat velikosti písem definované na webových stránkách. Můžete také zvolit použití nastavení uvedeného ve vlastní šabloně stylů.

 4. Chcete-li přizpůsobit styl písma použitý v nápovědě, klikněte na kartě Obecné na položku Písma a poté klikněte na styl písma, který chcete použít.

  Poznámka

  Pokud změníte písmo témat nápovědy v okně nápovědy, změna také ovlivní písmo webových stránek v aplikaci Windows Internet Explorer.

Viz také

Základy použití nástroje System Center 2012 Configuration Manager