Povolení přístupu uživatelského účtu ke konkrétnímu počítači

Platí pro: Windows SBS 2008

Poznámka

Tento postup můžete provést pouze v případě, že jste správcem sítě.

Povolení přístupu ke konkrétnímu počítači v síti pro uživatelský účet

  1. Spusťte konzolu systému Windows SBS.

  2. Na navigačním panelu klepněte na kartu Síť a pak klepněte na položku Počítače.

  3. Klepněte na počítač, ke kterému chcete povolit přístup pro uživatelský účet, a pak klepněte na položku Zobrazit vlastnosti počítače.

  4. Na stránce Vlastnosti počítače klepněte na položku Uživatelský přístup.

  5. Klepněte na každý uživatelský účet, kterému chcete povolit přístup k tomuto počítači, a chcete-li k počítači povolit vzdálený přístup, klepněte na možnost K tomuto počítači se nelze vzdáleně přihlásit.

  6. Klepněte na tlačítko Použít a potom na tlačítko OK.