Změna přístupu k Přesměrování složek pro uživatelský účet

Platí pro: Windows SBS 2008

Poznámka

Tento postup můžete provést pouze v případě, že jste správcem sítě.

Změna přístupu k Přesměrování složek

  1. Spusťte konzolu systému Windows SBS.

  2. Na navigačním panelu klepněte na kartu Uživatelé a skupiny a pak klepněte na položku Uživatelé.

  3. V oddílu Uživatel – úlohy klepněte na položku Přesměrovat složky pro přístup uživatelů k serveru.

  4. Na stránce Přesměrování složek - vlastnosti klepněte na položku Uživatelské účty.

  5. Proveďte jeden z následujících postupů:

    • Klepnutím na políčko u uživatelského účtu povolíte přesměrování složek pro tento uživatelský účet.

    • Zrušením zaškrtnutí políčka u uživatelského účtu zakážete přesměrování složek pro tento uživatelský účet.

  6. Klepněte na tlačítko OK.