Ukončení sdílení složky

Platí pro: Windows SBS 2008

Poznámka

Tento postup můžete provést pouze v případě, že jste správcem sítě.

Ukončení sdílení složky

  1. Spusťte konzolu systému Windows SBS.

  2. Na navigačním panelu klepněte na položku Sdílené složky a weby.

    Seznam zobrazí sdílené složky uložené na serveru.

  3. V zobrazení seznamu klepněte pravým tlačítkem myši na složku, jejíž sdílení chcete ukončit, a pak klepněte na příkaz Ukončit sdílení této složky.

  4. V dialogovém okně Sdílené složky potvrďte tuto akci klepnutím na tlačítko Ano.