Přidání nové role uživatele

Platí pro: Windows SBS 2008

Poznámka

Tento postup můžete provést pouze v případě, že jste správcem sítě.

Přidání nové role uživatele

  1. Spusťte konzolu systému Windows SBS.

  2. Na navigačním panelu klepněte na kartu Uživatelé a skupiny a pak klepněte na položku Role uživatelů.

  3. V části Role uživatele - úlohy klepněte na položku Přidat novou roli uživatele.

  4. Postupujte podle pokynů průvodce.