Změna názvu a popisu účtu skupiny

Platí pro: Windows SBS 2008

Poznámka

Tento postup můžete provést pouze v případě, že jste správcem sítě.

Změna názvu a popisu účtu skupiny

  1. Spusťte konzolu systému Windows SBS.

  2. Na navigačním panelu klepněte na kartu Uživatelé a skupiny a pak klepněte na položku Skupiny.

  3. Vyberte účet skupiny, jeho název a popis chcete změnit, a pak v podokně úloh klepněte na položku Upravit vlastnosti skupiny.

  4. V dialogovém okně Vlastnosti klepněte na kartu Obecné.

  5. Zadejte název a popis, který chcete použít, a klepněte na tlačítko OK.