Nastavení internetové adresy

Platí pro: Windows SBS 2008

Poznámka

Před konfigurací názvu domény v Internetu je nutné připojit server k Internetu. Po připojení k Internetu dokončete úkol Nastavení internetové adresy.

Poznámka

Tento postup můžete provést pouze v případě, že jste správcem sítě.

Nastavení internetové adresy

 1. Spusťte konzolu systému Windows SBS.

 2. V navigačním pruhu klepněte na kartu Domů.

 3. V části Začínáme klepněte na položku Nastavit internetovou adresu. Otevře se Průvodce správou internetových adres.

 4. Podle pokynů v průvodci proveďte následující akce:

  • Zvolte zakoupení nového názvu domény nebo použití stávajícího názvu domény.

  • Zvolte, zda chcete, aby název domény spravoval server nebo zda jej budete spravovat sami.

  • Zadejte název domény, který chcete používat nebo zakoupit.

  • Pomocí možnosti Upřesnit nastavení určete předponu, kterou budete s názvem domény používat, například remote.contoso.com.

 5. V závislosti na volbě provedené v kroku 4 může být také nutné podle pokynů v průvodci provést jednu nebo více následujících akcí:

  • Zvolte název poskytovatele domény ze seznamu dostupných poskytovatelů.

  • Pokud požadovaný název domény není k dispozici, vyberte alternativní název domény.

  • Zaregistrujte nebo přeneste nový název domény.

  • Poznamenejte si informace o doméně, kterou jste zaregistrovali u poskytovatele názvu domény.

  • Nakonfigurujte rozšířené nastavení.