Konfigurace směrovače

Platí pro: Windows SBS 2008

Je nutné nakonfigurovat směrovač v konzole pro správu konzoly.

Poznámka

Tento postup můžete provést pouze v případě, že jste správcem sítě.

Konfigurace směrovače

 1. Spusťte konzolu systému Windows SBS.

 2. V navigačním pruhu klepněte na odkaz Síť a potom na položku Připojení.

 3. Klepněte na položku Připojení k Internetu a v podokně úloh klepněte na možnost Zobrazit vlastnosti připojení k Internetu.

 4. Na kartě Obecné stránky Vlastnosti klepněte na tlačítko Správa směrovače.

  Poznámka

  Tlačítko Správa směrovače se v dialogovém okně nezobrazí, pokud v internetovém prohlížeči nelze spravovat směrovač.

 5. Na přihlašovací obrazovce zadejte uživatelské jméno a heslo a klepněte na tlačítko OK. V prohlížeči Internet Explorer® se otevře konzola pro správu směrovače.

  Poznámka

  Výchozí uživatelské jméno a heslo spolu s pokyny ke správě směrovače jsou uvedeny v dokumentaci výrobce směrovače.

 6. Po dokončení konfigurace směrovače ověřte, zda jsou uloženy všechny změny, a zavřete aplikaci Internet Explorer.

 7. V dialogovém okně Vlastnosti připojení k Internetu klepněte na tlačítko OK.