Nastavení sítě VPN v klientských počítačích

Platí pro: Windows SBS 2008

Poznámka

Systém Windows SBS 2008 nepodporuje vytáčená připojení pomocí modemu. Pro přístup k serveru prostřednictvím připojení VPN je nutné širokopásmové připojení.

Nastavení virtuální privátní sítě v klientském počítači se systémem Windows XP

 1. V počítači s operačním systémem Windows® XP ověřte, zda je správně nakonfigurováno připojení k Internetu.

 2. Klepněte na tlačítko Start a poté na příkaz Ovládací panely.

 3. V okně Ovládací panely poklepejte na ikonu Síťová připojení.

 4. Klepněte na položku Vytvořit nové připojení.

 5. Na stránce Vítejte v Průvodci připojením k síti klepněte na tlačítko Další.

 6. Na stránce Typ síťového připojení klepněte na položku Připojit k firemní síti a pak klepněte na tlačítko Další.

 7. Na stránce Síťové připojení klepněte na položku Připojení k virtuální privátní síti a potom klepněte na tlačítko Další.

 8. Na stránce Název připojení zadejte popisný název připojení a klepněte na tlačítko Další.

 9. Na stránce Veřejná síť klepněte na položku Nevytáčet počáteční připojení a potom klepněte na tlačítko Další.

 10. Na stránce Výběr serveru VPN zadejte název hostitele nebo IP adresu počítače, k němuž se chcete připojit, a klepněte na tlačítko Další.

 11. Na stránce Karty Smart Card klepněte na položku Použít kartu Smart Card, pokud se k serveru připojujete pomocí karty smart card. Případně klepněte na položku Kartu Smart Card nepoužívat a pak klepněte na tlačítko Další.

 12. Chcete-li, aby připojení bylo k dispozici komukoli, kdo se k počítači přihlásí, klepněte na možnost Všichni. Chcete-li, aby připojení bylo dostupné, pouze když jste k počítači přihlášení, klepněte na položku Pouze pro mé použití a potom klepněte na tlačítko Další.

 13. Chcete-li vytvořit zástupce na ploše, zaškrtněte políčko Přidat zástupce tohoto připojení na plochu a potom klepněte na tlačítko Dokončit.

 14. Pokud se zobrazí výzva k připojení, klepněte na tlačítko Ne.

 15. V okně Síťová připojení klepněte pravým tlačítkem myši na nové připojení a potom klepněte na příkaz Vlastnosti.

 16. Klepněte na kartu Možnosti a pak zaškrtnutím políčka Zahrnout dotaz na doménu určete, že chcete před pokusem o připojení požadovat informace o přihlášení k doméně systému Windows.

Nastavení virtuální privátní sítě v klientském počítači se systémem Windows Vista

 1. V počítači s operačním systémem Windows Vista® ověřte, zda je správně nakonfigurováno připojení k Internetu.

 2. Klepněte na tlačítko Start a poté na příkaz Ovládací panely.

 3. V okně Ovládací panely poklepejte na ikonu Centrum sítí a sdílení.

 4. Klepněte na položku Nastavit připojení nebo síť.

 5. Klepněte na položku Použít moje připojení k Internetu (VPN).

 6. V textovém poli Internetová adresa zadejte název internetové adresy (například contoso.com) nebo IP adresu serveru a zadejte popisný název připojení do textového pole Název místa určení.

  1. Používáte-li pro připojení k síti pracoviště kartu Smart Card, klepněte na položku Použít kartu Smart Card.

  2. Chcete-li povolit komukoli, kdo počítač používá k navázání tohoto připojení, zaškrtněte políčko Umožnit ostatním používat toto připojení.

  3. Chcete-li pouze nastavit připojení VPN a připojit se později, vyberte položku Nyní nepřipojovat.

  4. Klepněte na tlačítko Další.

 7. Pokud zvolíte pouze nastavení připojení VPN a chcete se připojit později, zadejte do textových polí uživatelské jméno a heslo a pak klepněte na tlačítko Vytvořit.

 8. Chcete-li se nyní připojit, zadejte do textových polí uživatelské jméno a heslo a pak klepněte na tlačítko Připojit.

Použití připojení VPN

 1. Chcete-li spustit připojení VPN, proveďte některou z následujících akcí:

  • Klepněte na tlačítko Start, přejděte na položku Připojit a pak klepněte na nové připojení.

  • Pokud jste na plochu přidali zástupce připojení, poklepejte na zástupce na ploše.

 2. Jestliže nejste aktuálně připojení k Internetu, systém Windows vás k připojení vyzve.

 3. Po připojení počítače k Internetu vás server VPN vyzve k zadání uživatelského jména a hesla. Zadejte uživatelské jméno a heslo a klepněte na tlačítko Připojit. K síťovým prostředkům přistupujte stejným způsobem jako v případě přímého připojení k místní síti.

 4. Chcete-li se od sítě VPN odpojit, klepněte pravým tlačítkem myši na ikonu připojení a potom klepněte na příkaz Odpojit.